• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thắm

  • 00:00 20-07-2023
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thắm

  - Tên đề tài: “Một số quá trình rã vi phạm số lepton thế hệ trong mô hình 3-3-1 với cơ chế seesaw nghịch đảo

  - Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán, mã số: 9 44 01 03

  - Thời gian: 09h00 ngày 05 tháng 8 năm 2023

  - Địa điểm: PH2, nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.

  Quý vị vui lòng theo dõi lịch bảo vệ luận án cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thắm sẽ được cập nhật trên website của Nhà trường tại địa chỉ: https://www.hpu2.edu.vn