• Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Giáo dục thể chất

    • 00:00 16-01-2024
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục thể chất. Chi tiết xem tại đây.