Tin tức và Sự kiện

  • Danh sách sinh viên được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP theo hình thức đặt hàng của tỉnh Hà Giang

    • 00:00 28-12-2021
    Danh sách sinh viên được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP theo hình thức đặt hàng của tỉnh Hà Giang. Xem tại đây.