SP2 - Xem kết quả thi đánh giá năng lực          

XEM KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ BẬC 2

Nhập vào số báo danh hoặc mã sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
Điện thoại: 02113.863416 - Email: dhsphn2@moet.edu.vn - Website: www.hpu2.edu.vn
Số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc