Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Viên chức, người lao động và sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng cử tri cả nước hào hứng tham gia Ngày hội non sông

  • 00:00 24-05-2021


  Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 hân hoan với Thẻ cử tri trên tay khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có trụ sở đặt tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 luôn quan tâm, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị với chính quyền địa phương, đặc biệt là trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị/cá nhân trong trường và triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử. Phối hợp với chính quyền địa phương, phân công viên chức tham gia vào công tác chỉ đạo và phục vụ bầu cử. Đặc biệt, đông đảo viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường đã hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp chủ trì với tinh thần trách nhiệm cao.

  Video tuyên truyền bầu cử của Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Ngày 23/5, toàn thể 350 cử tri Trường ĐHSP Hà Nội 2 thường trú, tạm trú và đăng ký bầu cử tại phường Xuân Hòa vui mừng tham gia bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn. Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 đăng ký bầu cử tại phường Xuân Hòa có 169 cử tri, tham gia bầu cử tại tổ bầu cử số 5 (Tổ dân phố 2). Để đảm bảo triển khai bầu cử an toàn, thành công, Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương đã chủ động thực hiện các phương án tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu.

  Cử tri tham gia bầu cử thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn

  Viên chức Trường ĐHSP Hà Nội 2 tham gia bầu cử

  Với tinh thần trách nhiệm cao, 100% cử tri Trường ĐHSP Hà Nội 2 đăng ký bỏ phiếu tại Phường Xuân Hòa đã tham gia bầu cử theo quy định. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo sức khỏe cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng trong ngày hội lớn toàn dân. Với niềm tin sâu sắc cùng những lá phiếu bầu, cử tri Trường ĐHSP Hà Nội 2 sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Phòng CTCT-HSSV