Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021

  • 00:00 28-12-2020


  Một bài thi Dạy học tại Trường Mầm non Xuân Hòa

  Thực hiện Kế hoạch năm học, từ ngày 28 đến 31 tháng 12, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021.

  Hội thi nhằm tạo điều kiện để sinh viên chủ động, sáng tạo và tích cực hội nhập trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ; Tạo môi trường để sinh viên tiếp cận, trao đổi về chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình sách giáo khoa mới; Nâng cao kỹ năng thực hành sư phạm, tăng cường hiểu biết giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, tự học, tự rèn luyện trong sinh viên.

  Thành phần tham gia Hội thi là sinh viên đến từ các Khoa, Viện và Trung tâm trong trường.

  Hội thi Nghiệp vụ sư phạm gồm các nội dung thi: Chào hỏi; Xử lý tình huống sư phạm; Hùng biện; Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục; Dạy học. Trong đó, bốn phần thi được yêu cầu sân khấu hóa để tăng tính nghệ thuật, sáng tạo và hấp dẫn.

  Một bài thi Dạy học tại Trường PTTH Xuân Hòa


  Phần thi Dạy học được tổ chức trực tiếp tại các trường Mầm non, Tiểu học và THPT, học sinh trong các giờ thi Dạy học là học sinh của các trường, không phải học sinh giả định. Ở phần thi này Ban Tổ chức mời giáo viên giỏi tại các trường Mầm non, Tiểu học và THPT tham gia Ban Giám khảo. Các tiết dạy trong phần thi Dạy học được phát trực tiếp tại Hội trường 14-8 để sinh viên theo dõi.

  Yêu cầu các nội dung thi trong Hội thi Nghiệp vụ sư phạm phải đảm bảo:
  Thứ nhất, phản ánh được các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học;
  Thứ hai, phản ánh được các đặc trưng của ngành Sư phạm; thể hiện được các kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo tương lai trong việc xử lý các mối quan hệ;
  Thứ ba, phản ánh được các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm: văn hoá học đường; đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực…;
  Thứ tư, các nội dung thi đảm bảo tính mô phạm, tính giáo dục, không vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội.

  Mỗi phần thi trong Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021 có một đặc trưng riêng, hứa hẹn mang nhiều bất ngờ đến cho người theo dõi. Hãy đến Hội trường 14-8, Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng tham gia để học tập và góp phần tạo nên thành công cho Hội thi các bạn nhé!

  Phòng CTCT-HSSV