Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Bồi dưỡng giáo viên cốt cán về Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

  • 00:00 24-12-2020


  Giáo viên cốt cán Tiểu học chụp ảnh lưu niệm tại Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khuôn khổ chương trình ETEP, từ ngày 16/12 đến 29/12/2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng Mô đun 3 cho 1456 giáo viên cốt cán cấp Tiểu học của bảy tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang.

  Trước đó, từ ngày 07/12 đến ngày 15/12 các giáo viên cốt cán Tiểu học của bảy tỉnh phía Bắc đã được tập huấn Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học.

  Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Đây là một trong ba mô đun quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình Sách giáo khoa mới như Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã phát biểu.

  Các giáo viên cốt cán làm bài tập nhóm

  Ở mỗi mô đun học viên phải tự học trực tuyến 05 ngày qua hệ thống LMS, 03 ngày học trực tiếp và 07 ngày tự hoàn thành bài học qua LMS với sự hỗ trợ của giảng viên sư phạm chủ chốt Trường ĐHSP Hà Nội 2, trong đó:

  - 05 ngày tự học qua hệ thống học trực tuyến LMS: Giáo viên phổ thông cốt cán tự học các tài liệu được đăng tải trên hệ thống LMS tại địa chỉ http://www.taphuan.csdl.edu.vn, hoàn thành tối thiểu 50% bài kiểm tra trắc nghiệm và các bài tập khác trước khi tham gia bồi dưỡng trực tiếp;

  - 03 ngày học trực tiếp: Giáo viên phổ thông cốt cán giảng bài, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về nội dung của mô đun bồi dưỡng; Giáo viên phổ thông cốt cán hoàn thành các bài tập, bài thực hành, mô đun bồi dưỡng với sự hỗ trợ giải đáp từ giảng viên sư phạm chủ chốt, đồng thời hoàn thành các phiếu khảo sát trực tuyến sau khóa học;

  - 07 ngày tự hoàn thành bài học qua hệ thống LMS: Giáo viên phổ thông cốt cán hoàn thành các bài tập trắc nghiệm, bài thực hành/bài tập tự luận của mô đun bồi dưỡng; lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và đưa lên hệ thống LMS.

   

  Giáo viên cốt cán trình bày bài tập nhóm

  Giáo viên phổ thông cốt cán được đánh giá hoàn thành mô đun bồi dưỡng khi đảm bảo đủ các yêu cầu sau:

    - Khai báo chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân trên hệ thống LMS;

    - Hoàn thành các nhiệm vụ tự học online trên hệ thống quản lý học tập (LMS), được hệ thống bồi dưỡng onilne đánh giá tự động là “Đạt”.

  Theo Kế hoạch, đến ngày 05 tháng 01 năm 2021, các giáo viên cốt cán Tiểu học sẽ hoàn thành chương trình bồi dưỡng, được chấm bài, phê duyệt, hoàn thành Mô đun 3.

   

  Phòng CTCT-HSSV