Tin tức và Sự kiện

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Quang Thọ - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

  • 00:00 06-04-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Vũ Quang Thọ; Tên đề tài: Nghiên cứu các đại lượng nhiệt động của vật liệu trong lý thuyết XAFS phi điều hòa; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 9 44 01 03.

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.

Tin liên quan