Tin tức và Sự kiện

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Duyệt - Chuyên ngành: Toán giải tích

  • 00:00 13-04-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Đức Duyệt; Tên đề tài: Tính bị chặn của toán tử loại Hausdorff trên một số không gian hàm; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9 46 01 02.

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.

Tin liên quan