Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Thị Thêu - Chuyên ngành: Vật lý thuyết và Vật lý toán

  • 00:00 16-09-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Lương Thị Thêu; Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu ứng Casimir trong hệ ngưng tụ Bose-Einstein; Chuyên ngành: Vật lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 9 44 01 03

  1/ Thông tin luận án. Tải về tại đây.
  2/ Tóm tắt luận án Tiếng việt. Tải về tại đây.
  3/ Tóm tắt luận án Tiếng anh. Tải về tại đây.
  3/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.