Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường

  • 00:00 04-12-2020

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hợp

  - Tên đề tài: Thế Higgs trong Mô hình 3-3-1với cơ chế CKS và phân loại các mô hình 3-3-1 dựa trên dữ liệu tích yếu.

  - Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, mã số 9 44 01 03

  - Thời gian: 14h30 ngày 15 tháng 12 năm 2020

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.