Đào tạo đại học chính quy

  • Giới thiệu

              Công tác đào tạo đại học là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hiện nay, Nhà trường thực hiện đào tạo trình độ đại học chính quy với 14 ngành cử nhân sư phạm (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Công nghệ) và 05 chương trình đào tạo cử nhân khoa học (Công nghệ thông tin, Văn học, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc). Nhà trường đang triển khai thực hiện đào tạo thí điểm chương trình chất lượng cao ngành Sư phạm Toán học, chương trình đào tạo dạy học bằng tiếng Anh các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Giáo dục Mầm non…
             Với bề dày lịch sử hơn 50 năm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã và đang có những bước tiến vững chắc trong hoạt động đào tạo, từng bước khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng giáo dục và xã hội. Tính đến nay, Trường đã có hơn 40.000 sinh viên chính quy tốt nghiệp. Nhiều người trong số đó hiện đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội từ cấp trung ương đến địa phương. Hiện Trường duy trì quy mô đào tạo đại học chính quy hằng năm với khoảng 6000 sinh viên.
              Cùng với đào tạo trình độ đại học chính quy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 còn liên kết với các cơ sở giáo dục để thực hiện nhiệm vụ được giao trong đào tạo liên thông, nâng chuẩn trình độ đại học cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo hình thức vừa làm vừa học trong phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc.
              Trong quá trình đào tạo, Nhà trường tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia, tổ chức nhiều đợt tập huấn cho cán bộ quản lý và giảng viên nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo giáo viên có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.