Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tuyên

  • 00:00 07-04-2020
  Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi phân bậc hai và các ứng dụng

  Mã số: B.2018-SP2-14

  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tuyên

  Thời gian: 14h00 ngày 13 tháng 04 năm 2020 (Thứ Hai)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa, Phúc yên, Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.