Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo Về việc ấn định thời gian tổ chức Hội thảo khoa học "Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học"

    • 00:00 07-10-2020
    Thông báo Về việc ấn định thời gian tổ chức Hội thảo khoa học "Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học". Chi tiết xem tại đây.