SP2 - Xem kết quả thi đánh giá năng lực          

XEM KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ BẬC 2Nhập vào số báo danh
hoặc mã sinh viên cần xem điểm


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
Điện thoại: 02113.863416 - Email: dhsphn2@moet.edu.vn - Website: www.hpu2.edu.vn
Số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc