Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Thứ sáu - 29/04/2016 16:36
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng viên chức nhà trường thông báo nội dung và kế hoạch tuyển viên chức năm 2016.
THÔNG BÁO
 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016
 
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng viên chức nhà trường thông báo nội dung và kế hoạch tuyển viên chức năm 2016. Cụ thể như sau:
 
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Hình thức tuyển
2.1. Tuyển thẳng(còn gọi là xét tuyển đặc cách):
- Ứng viên có học vị Tiến sỹ hoặc đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc.
- Ứng viên thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao có tài năng, năng khiếu đặc biệt.
Chú ý: Nhà trường có quy định cụ thể về vấn đề này.
2.2. Xét tuyển: Đối với ứng viên thỏa mãn một trong các yêu cầu sau:
- Có học vị Thạc sỹ với ngành/chuyên ngành phù hợp và đáp ứng các điều kiện : Điểm trung bình chung quy đổi các môn học ở bậc đào tạo Thạc sỹ đạt từ 7,5 trở lên; Không có môn học nào thuộc khối kiến thức chuyên ngành đạt dưới 7,0 điểm; Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên.
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên với ngành/chuyên ngành phù hợp và có điểm trung bình các môn chuyên ngành đăng ký dự tuyển đạt từ 8,0 trở lên.
- Đạt giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc và tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên.
3. Nội dung xét tuyển
- Đạt giảng viên hạng III tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014. Cụ thể, nhà trường tổ chức kiểm tra:        
+ Ngoại ngữ: Kiểm tra một trong 5 thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung) tương đương trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ứng viên dự tuyển giảng viên tiếng Anh kiểm tra tương đương trình độ bậc 5 (C1).
+ Tin học: Thi trắc nghiệm kiểm tra đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thời gian 30 phút.
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Ứng viên soạn 15 tiết theo quy định của Hội đồng và tự chọn giảng 1 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Bài soạn nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Tổ chức Cán bộ, điện thoại: 0211.3863205) trước 3 ngày kiểm tra, sát hạch.
4. Hồ sơ
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (viết tay) theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chí phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức Cán bộ trước 17h00, ngày 31 tháng 5 năm 2016 (hồ sơ đã nộp không trả lại).

5. Lệ phí tuyển

Áp dụng Thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, lệ phí xét tuyển là 260.000 đồng/hồ sơ xét tuyển (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 giảng viên

TT Đơn vị cần tuyển dụng Số lượng
cần tuyển
Ngành/chuyên ngành cần tuyển dụng  
 
1.        Khoa Ngữ văn 01 - Phương pháp giảng dạy Ngữ văn: 01  
2.        Khoa Toán 05 - Đại số: 01  
- Giải tích: 02  
- Hình học: 02  
3.        Khoa Vật lý 02 - Phương pháp dạy học Vật lý: 01  
- Vật lý đại cương : 01  
4.        Khoa Sinh - KTNN 02 - Động vật: 02  
5.        Khoa Ngoại ngữ 10 - Tiếng Anh: 10  
6.        Khoa Giáo dục Chính trị 04 - Kinh tế chính trị: 01
- Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân: 01
- Pháp luật: 02
 
7.        Khoa Lịch sử 01 - Phương pháp dạy học Lịch sử: 01  
8.        Khoa Công nghệ Thông tin 02 - Phương pháp dạy học Tin học: 01  
- Truyền thông và mạng máy tính: 01  
9.        Khoa Giáo dục Tiểu học 04 - Phương pháp dạy học khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở tiểu học: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học)  
- Phương pháp dạy học môn Đạo Đức ở tiểu học: 01(Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học)  
- Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng  Việt ở tiểu học: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn)  
- Văn học thiếu nhi: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn)  
10.   Khoa Giáo dục Mầm non 06 - Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Ngữ văn)  
- Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học hoặc ngành Giáo dục học)  
- Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non: 01(Tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Mầm non)  
- Toán cơ sở B: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán)  
      - Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non: 01 (Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán)  
- Bệnh học trẻ em, Chăm sóc và vệ sinh trẻ em: 01 (Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, cử nhân y tế công cộng)  
11.   Khoa Giáo dục Thể chất 03 - Cầu lông: 01  
- Bơi lội: 01  
- Bóng chuyền: 01  
12.   Bộ môn Tâm lý Giáo dục 02 - Tâm lý học: 01
- Giáo dục học: 01
 

7. Dự kiến kế hoạch tuyển dụng

- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Từ ngày 04/5/2016 đến hết ngày 31/5/2016.
- Thời gian kiểm tra môn ngoại ngữ: 8h30 ngày 09/6/2016.
- Thời gian kiểm tra môn tin học: 8h30 ngày 10/6/2016.
- Lịch kiểm tra, sát hạch chuyên môn được đăng trên Website của trường.
- Công bố kết quả tuyển dụng sau 1 tuần từ khi kết thúc kiểm tra, sát hạch chuyên môn.
Các thông tin liên quan về tuyển dụng viên chức được cập nhật trên website http://www.hpu2.edu.vn hoặc tại Phòng Tổ chức Cán bộ (Điện thoại: 0211.3863205)./.
Nơi nhận:  
 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Báo Nhân dân;
- Website: http://www.hpu2.edu.vn;
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, TCCB.
 
 
 
 
   
 
                  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây