Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

http://hpu2.edu.vn


Lịch thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ thi tuyển viên chức năm 2017

TR­ƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC NĂM 2017
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

LỊCH THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017
 
Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017 thông báo kế hoạch thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ tuyển viên chức năm 2017 như sau:
 
STT THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH
 1.  
8h00, Thứ hai
ngày 03/7/2017
P2.07, Nhà học Thí nghiệm Di truyền
 1.  
9h00, Thứ hai,
ngày 03/7/2017
P2.07, Nhà học Thí nghiệm Động vật học
 1.  
13h00, Thứ hai,
ngày 03/7/2017
Trạm Y tế Y sĩ
 1.  
15h00, Thứ hai,
ngày 03/7/2017
Trạm Y tế Hộ lý
 1.  
8h00, Thứ ba, ngày 04/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Phương pháp GDGDCD
 1.  
10h00, Thứ ba, ngày 04/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm KTCT
 1.  
11h00, Thứ ba, ngày 04/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Pháp luật
 1.  
13h00, Thứ ba, ngày 04/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Văn học thiếu nhi
 1.  
15h00, Thứ ba, ngày 04/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Tiếng Việt và PPGD Tiếng Việt ở Tiểu học
 1.  
16h00, Thứ ba, ngày 04/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Tiếng Việt
 1.  
8h00, Thứ tư,
 ngày 05/7/2017
P2.07, Nhà học Thí nghiệm PPDH Đạo đức
 1.  
9h00, Thứ tư,
 ngày 05/7/2017
P2.07, Nhà học Thí nghiệm Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MN
 1.  
10h00, Thứ tư,
 ngày 05/7/2017
P2.07, Nhà học Thí nghiệm PPGD khoa học cho trẻ MN
 1.  
13h00, Thứ tư,
ngày 05/7/2017
P2.07, Nhà học Thí nghiệm Toán cơ sở B
 1.  
15h00, Thứ tư, ngày 05/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Giáo dục hòa nhập
 1.  
8h00, Thứ năm, ngày 06/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Âm nhạc
 1.  
8h00, Thứ hai, ngày 10/7/2017 P2.07, Nhà học Thí nghiệm Vật lý đại cương
 
 
  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
P. CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Huy Hưng
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây