STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trích yếu 1 File đính kèm
51 198/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: công tác nhân sự
52 195/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: cử viên chức đi đào tạo trình độ thạc sĩ
53 194/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương
54 193/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành GDMN liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương
55 191/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
56 190/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành GDMN liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đằng Ngô Gia Tự Bắc Giang
57 188/QĐ-ĐHSPHN2 03/03/2016 V/v: thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo chuyên ngành
58 187/ QĐ-ĐHSPHN2 01/03/2016 V/v: thành lập đoàn bộ sinh viên tham gia chương trình SV 2016
59 186/QĐ-ĐHSPHN2 02/03/2016 V/v: Cho viên chức nghỉ việc thăm người thân ở nước ngoài
60 185/QĐ-ĐHSPHN2 02/03/2016 V/v: bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 2 năm 2016
61 182/ĐHSPHN2-TCCB 01/03/2016 V/v: mức hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục tại đơn vị
62 181/ĐHSPHN2-TCCB 01/03/2016 V/v: nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức năm 2017
63 162/QĐ-ĐHSPHN2 10/04/2016 QĐ thực hiện chế độ phụ cấp độc hại độc hại đối viên chức làm trong phòng thí nghiệm
64 403/QĐ-ĐHSPHN2 25/01/2016 QĐ cho phép điều chỉnh tên đề tài luận án của NCS khóa đào tạo trình độ tiến sĩ 2012-2016
65 178/QĐ-ĐHSPHN2 14/01/2016 QĐ công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành GDMN, SP Ngữ văn, SP Hóa học, SP Sinh học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học theo hình thức VLVH (khóa 2015-2018) tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
66 159/QĐ-ĐHSPHN2 25/01/2016 QĐ thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở
67 125/QĐ-ĐHSPHN2 05/01/2016 QĐ phê duyệt chủ trương Gói thầu: Mua sắm đàn cho khoa Giáo dục mầm non
68 123/QĐ-ĐHSPHN2 28/01/2016 QĐ tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (Khóa 2012-2015) liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức VLVH tại Trường ĐHSP Hà Nội 2- Lớp TAC Hà Nội
69 122/QĐ-ĐHSPHN2 28/01/2016 V/v: công sinh viên trúng tuyển đại học và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường ĐHSP Hà Nội 2-Lớp TAC Hà Nội
70 115/QĐ-ĐHSPHN2 28/01/2016 V/v: cử viên chức đi công tác biệt phái
71 114/QĐ-ĐHSPHN2 28/01/2016 V/v: chuyển xếp ngạch cho viên chức
72 112/QĐ-ĐHSPHN2 27/01/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
73 111/QĐ-ĐHSPHN2 27/01/2016 V/v: cho sinh viên trở lại học
74 110/QĐ-ĐHSPHN2 27/01/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
75 109/QĐ-ĐHSPHN2 27/01/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
76 108/QĐ-ĐHSpHN2 26/01/2016 V/v; công tác nhân
77 106/QĐ-ĐHSPHN2 26/01/2016 V/v: PGS.TS Nguyễn Văn Mã tiếp tục công tác
78 104/QĐ-ĐHSPHN2 26/01/2016 V/v: kéo dài thời gian thời gian làm việc của giảng viên
79 103/QĐ-ĐHSPHN2 25/01/2016 V/v: cử viên chức đi tham gia hoạt động ở nước ngoài
80 102/QĐ-ĐHSPHN2 25/01/2016 V/v: kéo dài thời gian thời gian làm việc của giảng viên
81 101/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
82 100/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: buộc thôi học
83 99/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
84 98/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
85 97/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
86 96/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Ban coi thi tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non liên thônng từ trung cấp lên trình độ đại học hình thức VLVH tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
87 95/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ngành GDMN liên thông từ trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
88 94/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Ban coi thi tốt nghiệp ngành GDMN liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương
89 93/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình đô trung cấp lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương
90 92/QĐ-ĐHSPHN2 18/01/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
91 90/QĐ-ĐHSPHN2 18/01/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
92 89/QĐ-ĐHSPHN2 18/01/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
93 89/QĐ-ĐHSPHN2 18/01/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
94 88/QĐ-ĐHSPHN2 18/01/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
95 86/QĐ-ĐHSPHN2 18/01/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
96 84/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 tV/v: hành lập Ban coi thi tuyển simh ngành Giáo dục Mầm non liên thônng từ trung cấp lên trình độ đại học hình thức VLVH tại Trường CĐSP Bắc Ninh
97 83/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ngành GDMN liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư pham Bắc Ninh
98 82/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Ban coi thi tốt nghiệp ngành GDMN, GDTH liên thônng từ trung cấp lên trình độ đại học hình thức VLVH tại Trường CĐSP Bắc Ninh
99 81/QĐ-ĐHSPHN2 24/01/2016 V/v: thành lập Hội đồng thi và xét tốt nghiệp các ngành GDMN, GDTH liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường CĐSP Bắc Ninh
100 79/QĐ-ĐHSPHN2 15/01/2016 V/v:chỉ định thầu đơn vị cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây