STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trích yếu 1 File đính kèm
651 128 24/01/2016 V/v: Thư mời Viết bài cho hội thảo khoa học Chủ đề "Công nghệ Sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ" Lần 1
652 70/TB-BGDĐT 05/02/2017 V/v: Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 21 tháng 01 năm 2017 về việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
653 319/BGDĐT-KHTC 06/02/2017 V/v: Báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 và đề xuất kế hoạch vốn năm 2017
654 63/UBND-KGVX 23/01/2017 V/v; Liên kết mở lớp Đại học Sư phạm mầm non theo hình thức liên thông vừa làm vừa học
655 290/BGDĐt-GDĐH 24/01/2017 V/v: Xây dựng đề án thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiêng cứu tại VN
656 113/UBND-KGVX 15/01/2017 V/v: Cho phép TTGDTX-HN Hà Nam liên kết tuyển sinh, đào tạo
657 03/CĐNGT-BD & QLHVLVH 03/01/2017 V/v: Học tập của lớp ĐH GDTH và GDMN K14, hệ VLVH,
658 66/KTKĐCLGD-KĐĐH 22/01/2017 V/v: Góp ý Dự thảo tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương
659 282/BGDĐT-CTHSSV 24/01/2017 Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
660 168/KH-BGDĐT 28/03/2016 V/v: Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2016
661 634/Đơn 30/03/2016 V/v Đơn đề nghị
662 256/BCH-TM 29/03/2016 V/v đề nghị lãnh đạo cơ quan chỉ đạo Ban CHQS tự vệ xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2016
663 57/CV-ĐHTL 27/03/2016 V/v đề nghị giúp đỡ xác minh Bằng tốt nghiệp đại học
664 360/BHXH-QLT 28/02/2016 V/v hướng dẫn lập biểu D02-TS của đơn vị sử dụng lao động
665 117-CV/TTTT 24/03/2016 V/v mời dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 4/2016
666 1265/BGDĐT-CTHSSV 27/03/2016 V/v báo cáo "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng" năm 2016
667 124B/BGDĐT-GDTX 24/03/2016 V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3
668 09/UBND-TB 27/03/2016 V/v Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa - Thị xã Phúc Yên
669 1901/CĐTKV-TTHTĐT 24/03/2016 V/v thông báo số lượng sinh viên thực tế Các lớp - Hệ VLVH đã tốt nghiệp
670 01/VBHN-BGDĐT 24/03/2016 V/v Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
671 1229/BGDĐT-NGCBQLCSGD 24/03/2016 V/v báo cáo việc thực hiện QĐ số 174/2008/TTg và QĐ số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
672 42/XN1-ICIC 31/12/2015 V/v xin phê duyệt phát sinh dây cáp điện và ống bảo vệ dây cáp điện
673 89/TB-NAFOSTED 24/03/2016 V/v xác nhận kinh phí đề tài do Quỹ tài trợ
674 16/KĐCL 29/02/2016 V/v đăng ký kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục
675 1184/BGDĐT-GDQP 23/03/2016 V/v tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên, giảng viên GDQP&AN
676 1252/BGDĐT-CTHSSV 27/03/2016 V/v thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" - 07/4/2016
677 160/BC-CAHN-PV11 21/03/2016 V/v Báo cáo tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2015
678 02/HD-LĐLĐ 19/03/2016 V/v tuyên truyền thực hiện NQ số 01-NQ-TU ngày 13/01/2016 của Thị ủy Phúc Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020
679 127/CĐSP 17/03/2016 V/v đề nghị liên kết mở lớp đào tạo đại học hệ VLVH năm 2016
680 181/TB-ĐHTĐHN 14/03/2016 V/v Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo giáo viên các trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"
681 224/CV-BHXH 13/03/2016 V/v cấp sổ BHXH
682 05/QĐ-HTT-HN 05/03/2016 V/v Ban hành điều lệ Giải Cầu lông Cán bộ, Sinh viên các trường đại học và cao đẳng, học viện khu vực Hà Nội năm 2016
683 303/Thu 27/03/2016 Thư cảm ơn của Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh Lào Cai
684 04/KH-LĐLĐ 21/03/2016 tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới trong CNVCLĐ năm 2016
685 234/KH-BCH 17/03/2016 V/v: Kế hoạch Tham gia thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về đề tài LLVT Quân khu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/10/1946-19/10/2016)
686 238/KH-BCH 21/03/2016 V/v: Kế hoạch Rút kinh nghiệm công tác Quân sự - Quốc phòng Quý I năm 2016
687 1095/BGDĐT-KHCNMT 20/03/2016 V/v: Xây dựng kế hoạch KH$CN năm 2017
688 685/BGDĐT-KHTC 25/02/2016 V/v: Thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
689 05/2016/TT-BGDĐT 20/03/2016 V/v: Thông tư Quy thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
690 1021/BGDĐT-KHTC 16/03/2016 Nhắc nộp báo cáo thống kê năm học 2015-2016
691 295 17/03/2017 Biên bản xác nhận công nợ
692 1222/SVHTTDL-QLLH 20/03/2016 CV Xác minh bằng tốt nghiệp đại học
693 05/GM 21/03/2016 Giấy mời
694 04/BCĐ_VP 20/03/2016 CV Tổ chức vận động và tổ chức HMNĐ
695 131/GM-BGDĐT 17/03/2016 Giấy mời tổng kết công tác quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016
696 796/QĐ-BGDĐT 22/03/2016 QĐ Giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
697 1088/BGDĐT-KHCNMT 17/03/2016 CV Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020
698 1087/BGDĐT-KHCNMT 17/03/2016 CV Đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình BĐKH/16-20
699 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD 17/03/2016 CV Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016
700 03/2016/TT-BGDĐT 13/03/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kềm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây