Văn bản theo lĩnh vực: Tổ chức cán bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2963/QĐ-BGDĐT 23/08/2016 QĐ Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành
2 833/Đơn 25/04/2016 Đơn đề nghị chị Nhung, Khoa Ngữ văn hoàn trả tiền của anh Trần Đình Đông, P. Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn 16 Sư đoàn 312 Quân đoàn 1
3 3200/BGDĐT-TCCB 30/06/2016 CV bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy do Bộ GD&ĐT ban hành
4 772/ĐTVNN 03/07/2016 CV thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 năm 2016 do Cục Đào tạo với nước ngoài ban hành
5 3024/BGDĐT-TCCB 20/06/2016 CV báo cáo việc thi hành Bộ luật lao động do Bộ GD&ĐT ban hành
6 01/TB-TH 19/06/2016 Thông báo về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017 do Trường Tiểu học Xuân Hòa ban hành
7 170/DATHPT2 16/05/2016 CV cử cán bộ tham gia tập huấn do Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 ban hành
8 503/KH 11/05/2016 Kế hoạch tuyển dụng do Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch ban hành
9 1893/BGDĐT-TCCB 27/04/2016 CV cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tại Trung Quốc do Bộ GD&ĐT ban hành
10 1786/BGDĐT-TCCB 21/04/2016 CV tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2016-2017 do Bộ GD&DDT ban hành
11 1859/BGDĐT-TCCB 25/04/2016 CV tổng kết 5 năm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2011-2015) do Bộ GD&ĐT ban hành
12 1268/QĐ-BGDĐT 19/04/2016 QĐ về việc Đính chính Thông tư số 05/2016 ngày 21.3.2016 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ GD&ĐT ban hành
13 1742/BGDĐT-TCCB 18/04/2016 CV cử cán bộ tham gia lớp "đào tạo giáo dục cơ sở Việt Nam" tại Trung Quốc do Bộ GD&ĐT ban hành
14 1268/QĐ-BGDĐT 19/04/2016 QĐ V/v đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ GD&ĐT ban hành
15 1562/BGDĐT-NGCBQLCSGD 07/04/2016 CV xét chọn và giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu do Bộ GD&ĐT ban hành
16 464/BHXH-KHTC 13/03/2016 CV Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSĐT do BHXH TP Hà Nội ban hành
17 1604/BGDĐT-TCCB 10/04/2016 CV Đăng ký học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2016 tại Học viện Chính trị khu vực I do Bộ GD&ĐT ban hành
18 08/2016/TT-BGDĐT 27/03/2016 Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD&ĐT ban hành
19 166/CTK-DSVX 29/03/2016 CV Thực hiện báo cáo thống kê đào tạo 2015-2016 do Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
20 08/2016/TT-BGDĐT 27/03/2016 Thông tư Chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ truyền thông giáo dục quốc dân,do Bộ GĐ&ĐT banh hành
21 264/KH 21/02/2017 Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 2, 3, 4 trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2016 do Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội
22 444/QĐ-BGDĐT 14/02/2017 QĐ v/v Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào Tạo ban hành
23 374/BGDĐT-KHTC 08/02/2017 CV Báo cáo quỹ biên chế, quỹ tiền lương năm 2016, do Bộ GD&ĐT ban hành
24 360/BHXH-QLT 28/02/2016 CV hướng dẫn lập biểu D02-TS của đơn vị sử dụng lao động do BHXH TP Hà Nội ban hành
25 1229/BGDĐT-NGCBQLCSGD 24/03/2016 CV báo cáo việc thực hiện QĐ số 174/2008/TTg và QĐ số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ GD&ĐT ban hành
26 224/CV-BHXH 13/03/2016 CV cấp sổ BHXH do Bảo hiểm Xã hội quận Cầu Giấy ban hành
27 05/2016/TT-BGDĐT 20/03/2016 Thông tư Quy thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
28 946/BGDĐT-TCCB 13/03/2016 CV Đăng ký học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 2016-2017 và không tập trung khóa 2016-2018
29 244/ĐHSP - SĐH 07/03/2016 CV xin thông tin in cuốn "Chân dung Tiến sĩ -ĐHSP Hà Nội
30 1414/BNN-TCCB 25/02/2016 CV Tuyển chọn ứng viên đào tạo SĐH nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản năm 2016
31 840/BGDĐT-ĐTVNN 06/03/2016 CV cập nhật thông tin của cán bộ được cử đi học theo Đề án 322/356
32 17/ĐTBD-QLHC 16/02/2016 CV Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính
33 268/QĐ-BGDĐT 24/01/2016 QĐ về việc tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục "
34 120/GM 01/02/2017 Giấy mời dự Lễ công bố QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019
35 02/CT-TTg 05/01/2017 Chỉ thị về việc đẩy m ạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
36 6100/QĐ-BGDĐT 26/12/2016 QĐ Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2017
37 936/KH_BGDĐT 26/12/2016 Kế hoạch Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
38 6001/BGDĐT-TCCB 26/12/2016 CV Triển khai kế hoạch thi thăng hạnh viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017
39 49/QĐ-BGDĐT 04/01/2017 Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
40 6196/QĐ-BGDĐT 28/12/2016 QĐ v/v ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
41 383/BGDĐT-TCCB 26/01/2016 CV Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GDĐH
42 1303/KH-BGDĐT 24/12/2015 Kế hoạch đòa tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức,viên chức năm 2016
43 59/CV-HVQLGD 07/02/2017 CV về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khóa 9
44 140/BGDĐT-TCCB 12/01/2016 CV bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy
45 118/BGDĐT-VP 11/01/2016 CV về việc mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ triệu tập hội nghị
46 01/HVN-VPHV 03/01/2016 Thông báo về việc giới thiệu chữ ký và thông tin liên hệ của Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan
47 13/SNV-CCVC 06/01/2016 CV giải quyết thôi việc đối với ông Đỗ Tiến Đức
48 33/215/TT-BGDĐT 29/12/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010 ngày 14.12.2010
49 374/BGDĐT-KHTC 08/02/2017 Báo cáo quỹ biên chế, quỹ tiền lương năm 2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây