Văn bản theo lĩnh vực: Khoa học công nghệ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 503/NAFOSTED 09/08/2016 CV Tài trợ NCCB trong KHXH&NV năm 2016, tài trợ đợt 1 năm 2017 do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia ban hành
2 4122/BGDĐT-KHCNMT 22/08/2016 CV báo cáo tình hình hoạt động thông tin, thống kê KH&CN năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ GD&ĐT ban hành
3 891/GM 21/08/2016 Giấy mời Dự Hội thảo khoa học quốc tế - 2016 do Trường Đại học Tân Trào ban hành
4 833/SVHTTDL-NVVH 26/07/2016 CV tạo điều kiện cho cán bộ tham dự Hội thảo khoa học do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh ban hành
5 396/TB-NAFOSTED 20/07/2016 Thông báo Kết quả đánh giá định kỳ đề tài NCCB năm 2016 do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia ban hành
6 3501/BGDĐT-HTQT 14/07/2016 CV báo cáo tình hình hợp tác giáo dục với các nước do Bộ GD&ĐT ban hành
7 746/GM 04/07/2016 Giấy mời dự Hội thảo khoa học do Trường ĐHSP Hà Nội ban hành
8 350/HĐCDGSNN 03/07/2016 CV Yêu cầu trình bày báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên do Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ban hành
9 3008/BGDĐT-KHCNMT 20/06/2016 CV thông báo xét chọn dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2017 do Bộ GD&ĐT ban hành
10 684/Thu 08/05/2016 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành
11 681/GM 19/06/2016 Giấy mời dự Hội thảo khoa học quốc tế do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành
12 2658/BGDĐT-VP 06/06/2016 CV tổ chức hội thảo về hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN và cách thức gia nhập mạng lưới hệ thống dữ liệu trích dẫn quốc tế do Bộ GD&ĐT ban hành
13 1101/QĐ-KTNN 08/06/2016 QĐ Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 đối với chuyên đề công tác quản lý sử dụng kinh phí NSNN đầu tư cho KH&CN và việc quản lý sử dụng ngân sách, tiền và tài sản NN năm 2014 của Bộ GD&ĐT do Kiểm toán Nhà nước b
14 398/TB-BGDĐT 09/06/2016 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài
15 43/KH-BTC 15/06/2016 Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học trong Hội thi Chuyên môn - Nghiệp vụ các trường CĐ, ĐH cụm Trung Bắc lần thứ XI, năm 2016 do BTC Hội thi CM-NV Trung Bắc ban hành
16 693/SLĐTBXH-LĐVL 05/05/2016 CV thông báo chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài năm 2016 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 do Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
17 659/ĐHCT-CNTT 14/04/2016 Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 9: "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" do Trường Đại học Cần Thơ ban hành
18 1943/BGDĐT-KHCNMT 04/05/2016 CV hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 do Bộ GD&ĐT ban hành
19 511/CV-SPHN 19/04/2016 CV mời tham gia Hội thảo dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực do Trường ĐHSP Hà Nội ban hành
20 468/GM 25/04/2016 Giấy mời Dự Hội thảo khoa học "Bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa ở tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay" do Trường ĐH Hùng Vương ban hành
21 467/TB 28/04/2016 Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ
22 368/TB-ĐHTL 26/04/2016 Thông báo mời viết bài báo và tham dự Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12 do Trường Đại học Thủy Lợi ban hành
23 451/Thư 17/03/2016 Thư mời tham gia viết bài cho "Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ Truyền thông Tiên tiến năm 2016" do Khoa Điện tử - Viễn thông Trường ĐH Công nghệ ban hành
24 11/2016/TT-BGDĐT 10/04/2016 Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT
25 02/TB-TCKH 19/04/2016 Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Bắc
26 40/HĐCDGSNN 06/04/2016 CV tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 do Hội đồng Chức danh GS nhà nước ban hành
27 17/TB-ĐHHV-QLKH 24/03/2016 Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa ở tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay" do Trường ĐH Hùng Vương ban hành
28 51/ĐHNN-KHCN&HTQT 07/04/2016 CV tổ chức Hội thảo quốc tế Nghiên cứu đổi mới giảng dạy ngôn/ngoại ngữ do Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế ban hành
29 1041/TBB-ĐHSP 07/04/2016 Thông báo số 1 Hội nghị khoa học " Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục" do Trường ĐHSP Thái Nguyên ban hành
30 152/ĐHSP-KHQT 30/03/2016 CV V/v Tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc do Trường ĐHSP KT Hưng Yên ban hành
31 40/HĐCDGSNN 06/04/2016 CV Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 do Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ban hành
32 37/HĐCDGSNN 03/04/2016 CV Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm do Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ban hành
33 373/TB 04/04/2016 Thông báo số 1 Hội nghị khoa học và đào tạo ngành Hóa học do Khoa Hóa học Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN ban hành
34 1518/BGDĐT-HTQT 06/04/2016 CV mời tham gia diễn đàn hội nhập quốc tế và triển lãm giáo dục tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào do Bộ GD&ĐT ban hành
35 33/LHH-HCTH 03/04/2016 CV vinh danh những gương mặt Trí thức xuất sắc thời kỳ đổi mới do Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
36 1425/BGDĐT_KHCNMT 03/04/2016 CV Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình KHGD/16, do Bộ GD&ĐT ban hành
37 1369/BGDĐT-KHCNMT 30/01/2016 CV Đề xuất nội dung hợp tác về KH&CN theo NĐT với Đài Loan, do Bộ GD&ĐT ban hành
38 1404/BGDĐt-KHCNMT 31/03/2016 CV Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, do Bộ GD&ĐT ban hành
39 1404/BGDĐt-KHCNMT 31/03/2016 CV Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, do Bộ GD&ĐT ban hành
40 337/TB-ĐHSPHN-KHCN 22/03/2016 Thông báo Mời viết bài báo cáo và tham dự Hội thảo quốc gia lần thứ 19: "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông", do Trường ĐHSP Hà Nội ban hành
41 714/BGDĐT-KHCNMT 26/02/2017 CV đề xuất đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20 do Bộ GD&ĐT ban hành
42 718/BGDĐT-KHCNMT 26/02/2017 CV kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016 do Bộ GD&ĐT ban hành
43 630/BGDĐT-KHCNMT 20/02/2017 CV Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sớ về KH&CN do Bộ GD&ĐT ban hành
44 113/TB 14/02/2017 CV Thông báo gửi bài tham gia Hội nghị khoa học toàn quốc về STTNSV lần thứ 7 do Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật ban hành
45 31/SKHCN-QLKH 21/02/2017 CV Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW do Sở Khoa Học và Công Nghệ ban hành
46 76/ĐHNN-KH 09/02/2017 CV Tổ chức Hội thảo về năng lực giáo viên tiếng Anh do Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế ban hành
47 156/CV-ĐHSPHN 16/02/2017 CV Hội nghị định hướng phát triển KH & CN trong các cơ sở GDDH gia đoạn 2017-2020 do Trường ĐH sư Phạm Hà Nội ban hành
48 630/BGDĐT-KHCNMT 20/02/2017 CV Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH &CN do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành
49 06/TB 04/01/2017 CV V/v Khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm ươm tạo doanh nghiệp do Khu Công Nghệ Phầ Mềm ban hành
50 610/BGDĐT-KHCNMT 19/02/2017 CV đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về Đổi mới, Nghiên cứu và Giáo dục (ASPIRE 2017) do Bộ GD&ĐT ban hành
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây