Văn bản theo lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4039/BGDĐT-KHTC 17/08/2016 CV điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP do Bộ GD&ĐT ban hành
2 259/TrĐT-TTDV 11/07/2016 Chương trình tập huấn "Hướng dẫn thực hiện các quy định mua sắm tài sản nhà nước" do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán ban hành
3 3276/BGDĐT-KHTC 04/07/2016 CV tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác quản lý tài sản, dất đai do Bộ GD&ĐT ban hành
4 744/Thư 04/07/2016 Thư ngỏ Kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm Chất độc Da cam/dioxin trên địa bàn thị xã Phúc Yên do ông Lê Văn Tân, UVBTV Thị ủy, P. Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên ban hành
5 2043/QĐ-BGDĐT 14/06/2016 QĐ về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ GD&ĐT ban hành
6 607/SGDĐT-GDCNTX 15/06/2016 CV phối hợp quản lý, đào tạo và chi kinh phí sinh viên cử tuyển do Sở GD&ĐT Ninh Bình ban hành
7 1101/QĐ-KTNN 08/06/2016 QĐ Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2016 đối với chuyên đề công tác quản lý sử dụng kinh phí NSNN đầu tư cho KH&CN và việc quản lý sử dụng ngân sách, tiền và tài sản NN năm 2014 của Bộ GD&ĐT do Kiểm toán Nhà nước b
8 602/STC-HCSN 08/05/2016 CV xin cấp xe ô tô của Trường ĐHSP Hà Nội 2 do Sở Tài chính Vĩnh Phúc ban hành
9 1991/BGDĐT-KHTC 08/05/2016 CV báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017-2020 do Bộ GD&ĐT ban hành
10 1403/QĐ-BGDĐT 03/05/2016 QĐ v/v quy định định mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng (đợt 2) tại 34 đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT do Bộ GD&ĐT ban hành
11 419/UBND-LĐTBXH 12/04/2016 CV vận động đóng góp xây dựng quỹ BTTE thị xã Phúc Yên do UBND thị xã Phúc Yên ban hành
12 01/CV-BQLĐƠĐN 12/04/2016 CV vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa năm 2016" do Ban QL Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã Phúc Yên ban hành
13 413/Thư 30/03/2016 Thư cảm ơn của BTC chuyến đi tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Phú Quốc, Bạc Liêu và Cà Mau
14 136/TrĐT-TTDV 30/03/2016 CV Chương trình tập huấn "Quản trị rủi ro về tài chính và thuế tại các đơn vị giáo dục và y tế công lập" do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán ban hành
15 12/CGC 09/03/2016 CV hỗ trợ kinh phí xuất bản sách "Giáo dục Việt Nam 70 năm" do Hội Cựu giáo chức Việt Nam ban hành
16 367/Thư 21/03/2016 Thư mời ủng hộ chương trình tặng quà, sổ tiết kiệm, xe đạp, học bổng cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi" nhân "ngày Người khuyết tật Việt Nam" 18.4.2016 do Hội Bảo trợ NTT&TEMC thị xã Phúc Yên ban hành
17 1341/BGDĐT-KHTC 30/03/2016 CV Báo cáo về kinh phí thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP do Bộ GD&ĐT ban hành
18 359/UBND-CTĐ 31/03/2016 CV Vận đong đóng góp xây dưng Quỹ Nhân đạo và Quỹ Bảo trợ NNCDDC năm 2016, do UBND thị xã Phúc Yên ban hành
19 02?GM-V.Edu 28/03/2016 Giấy mời dự Lớp bồi dưỡng "Quy định mới trong mua sắm TSNN theo phương thức tập trung, mua sắm TS từ nguồn kinh phí thường xuyên; lập KH lựa chon nhà thầu, lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu và chào hàng cạnh trạnh", do CTTNHH ĐT&CGCN Q
20 636/BGDĐT-KHTC 20/02/2017 CV Triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán năm 2015 của Bộ GD&ĐT
21 660/BGDĐT-GDTrH 21/02/2017 CV Mời hỗ trợ cuộc thi KHKT cấp quốc gia HSTH năm 2016-2017 do Bộ GD&ĐT ban hành
22 538/QĐ-BGDĐT 21/02/2017 QĐ V/V giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ GD&ĐT ban hành
23 235/CV 05/02/2017 CV Hỗ trợ hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" do TT Giáo Dục truyền thống và Lịch sử Việt Nam
24 539/BGDĐT-KHTC 14/02/2017 CV báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 do Bộ GD&ĐT ban hành
25 564/BGDĐT-KHTC 15/02/2017 CV hướng dẫn nội dung chi, định mức chi kinh phí NSNN cấp năm 2016 để thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" do Bộ GD&ĐT ban hành
26 374/BGDĐT-KHTC 08/02/2017 CV Báo cáo quỹ biên chế, quỹ tiền lương năm 2016, do Bộ GD&ĐT ban hành
27 319/BGDĐT-KHTC 06/02/2017 CV Báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 và đề xuất kế hoạch vốn năm 2017, do Bộ GD&ĐT ban hành
28 685/BGDĐT-KHTC 25/02/2016 CV Thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
29 63/CSVCTBTH-TCĐT 01/02/2016 CV Thông báo cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016
30 599/CV 29/02/2016 CV Hỗ trợ hoạt động Tri ân Anh hùng Liệt sỹ Tại Phú Quốc, Bạc Liêu và đất mũi Cà Mau
31 10/CV-TH 28/02/2016 CV tổ chức biểu diễn nghệ thuật ủng hộ "Nghĩa tình đồng đội"
32 01/GM-V.Edu 02/03/2016 Giấy mời Tham dự Lớp bồi dưỡng "Quy định mới trong chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế tài chính đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập"
33 72/TĐT&BD-TTDV 24/02/2016 CV Chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị Tài chính tại các đơn vị HCSN"
34 480/QĐ-BGDĐT 04/02/2016 QĐ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
35 12/TrĐT-TTDV 22/01/2017 CV Chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực quản trị rủi ro về tài chính, kế toán và thuế tại các đơn vị hành chính sự nghiệp"
36 480/TB-CT 27/01/2016 Thông báo về Kế hoạch kiểm tra thuế tại đơn vị năm 2016
37 114/BGDĐT 12/01/2017 CV đề nghị báo cáo số liệu đào tạo giáo viên
38 152/BGDĐT-KHTC 16/01/2017 CV xử lý số dư dự toán, dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB năm 2016
39 46/QĐ-BGDĐt 03/01/2017 QĐ Về việc Thanh lý tài sản
40 936/KH_BGDĐT 26/12/2016 Kế hoạch Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
41 10/CTĐVP-CTXH&TT 09/01/2017 CV Ủng hôi cuôc vận động "Tết vì người nghèo và nan nhân chất độc màu da cam" Xuân Đinh Dậu 2017
42 05/CV-UBND 09/01/2017 CV" ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo và nan nhân CĐDC Đinh Dậu- 2017"
43 6018/QĐ-BGDĐT 21/12/2016 Quyết định Chuyển nhiệm vụ từ Cục cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em sang Vụ Kế hoạch - Tài chính
44 6349/BGDĐT-KHTC 28/12/2016 CV Rà soát, vướng mắt trong triển khai thi hành Luật đầu tư công
45 01/HC-UBND 02/01/2017 CV Ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2017
46 6313/BGDĐ-KHTC 27/12/2016 CV v/v xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách năm 2016
47 19 / CĐNGT - KHTV 21/01/2016 CV "Thông báo số lượng viên chức thực tế so với hợp đồng đào tạo"
48 07 / KH - UBND 18/01/2016 CV ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo và nan nhân CĐDC Xuân Bính thân 2016
49 193/BGDĐT-CSVCTBTHĐT 17/01/2016 CV Thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016
50 06/2016/CV-PGDXH 18/01/2016 CV của Phòng Giao dịch AGRIBANK Xuân Hòa cảm ơn sự giúp đỡ của quý Trường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây