STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trích yếu 1 File đính kèm
1 251/QĐ-ĐHSPHN2 15/03/2016 V/v: công tác nhân sự
2 250/QĐ-ĐHSPHN2 15/03/2016 V/v:nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức năm 2016
3 249/QĐ-ĐHSPHN2 14/03/2016 V/v: công nhận hết thời gian tập sự của viên chức hợp đồng năm 2015
4 248/QĐ-ĐHSPHN2 14/03/2016 V/v: chỉ định thầu cung cấp vật tư, phụ tùng máy photocopy
5 247/QĐ-ĐHSPHN2 14/03/2016 V/v: hành lập Đoàn sinh viên k39 Khoa Ngữ văn đi tham quan, học tập tại miền Trung năm 2016
6 246/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 Vv: thành lập Đoàn sinh viên k39 Khoa Giáo dục Mầm non đi tham quan, học tập tại miền Trung năm 2016
7 245/QĐ-ĐHSPHN2 14/03/2016 V/v: thành lập Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm
8 244/QĐ-ĐHSPHN2 14/03/2016 V/v: thành Đoàn cán bộ và sinh viên tham dự Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ IX-2016
9 243/QĐ-ĐHSPHN2 11/03/2016 về việc thành lập Đoàn sinh viên k39 Khoa Giáo dục Tiểu học đi tham quan, học tập tại miền Trung năm 2016
10 242/KH-BCH 10/03/2016 V/v: tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN, liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
11 241/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
12 240/QĐ-ĐHSPHN2 11/03/2016 V/v: tặng giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
13 239/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành GDMN liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
14 238/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: công tác nhân sự
15 237/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2017 Vv: công nhân tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang
16 236/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: thành lập Hội đồng xác định danh mục đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2017
17 235/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN ưu tiên thực hiên cấp Cơ sở
18 234/QĐ-ĐHSPHN2 08/03/2016 thành lập Hội đồng đánh giá trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 Khung tham khảo Châu Âu chung
19 233/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: chỉ định thầu lắp bóng đèn, chíp DMD máy chiếu
20 223/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
21 231/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: buộc thôi học
22 230/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
23 229/QĐ-ĐHSPHN2 10/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
24 228/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
25 227/ĐHSPHN2-HCTH 09/03/2016 V/v: cho sinh viên trở lại học
26 226/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 Vv: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
27 225/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
28 224/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v|: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
29 223/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
30 222/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
31 221/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
32 220/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v:cho sinh viên nghỉ học tạm thờ
33 219/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên thôi học
34 218/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
35 217/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
36 216/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
37 215/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
38 215/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
39 214/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
40 213/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
41 212/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: buộc thôi học
42 211/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên nghỉ học tạm thời
43 210/QĐ-ĐHSPHN2 09/03/2016 V/v: cho sinh viên trở lại học
44 209/QĐ-ĐHSPHN2 02/03/2016 V/v: cử đoàn sinh viên tham gia thực tập lớp Bồi dưỡng giáo viên tại Trường Hoa Văn Côn Minh-Trung quốc
45 208/QĐ-ĐHSPHN2 08/03/2016 V/v: công tác nhân sự
46 207/QĐ-ĐHSPHN2 08/03/2016 V/v: công tác nhân sự
47 206/QĐ-ĐHSPHN2 08/03/2016 V/v: công tác nhân sự
48 201/QĐ-ĐHSPHN2 08/03/2016 V/v: thành lập Hội đồng Kỷ luật sinh viên
49 200/QĐ-ĐHSPHN2 07/03/2016 V/v: thành lập Ban coi thi tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non liên thônng từ trung cấp lên trình độ đại học hình thức VLVH tại Trường ĐHSP Hà Nội 2-Lớp TAC Hà Nội
50 199/QĐ-ĐHSPHN2 07/03/2016 V/v: thành lập Hội đồng tuyển sinh ngành GDMN liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, hình thức VLVH tại Trường ĐHSP Hà Nộị 2-Lớp TAC Hà Nội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây