TỔ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Thứ hai - 22/05/2017 15:21

Tổ Văn học nước ngoài, khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiền thân là nhóm Văn học nước ngoài thuộc tổ Văn. Cùng quá trình xây dựng, trưởng thành của khoa Ngữ văn, tổ Văn học nước ngoài hình thành và phát triển qua các giai đoạn:

1. Giai đoạn hình thành tổ bộ môn (1975 - 1985)
Đội ngũ giai đoạn đầu có các thầy cô: Phạm Duy Đức, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Ngọc Thi, Nguyễn Văn Mỳ, Trịnh Mạnh Chiến, Trần Kim Hiền, Hà Vĩnh Long. Một số sinh viên khóa 1 được tuyển làm giảng viên gồm các thầy: Trần Lê Bảo, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thùy, Nguyễn Toàn Thắng, Võ Hồng Ngọc.
Việc giảng dạy văn học nước ngoài cho sinh viên một số khóa đầu do các thầy cô của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đảm nhận. Những năm tháng này các thầy cô tổ Văn học nước ngoài tích cực dự giờ, chuẩn bị giáo áo, làm trợ giảng, từng bước đảm nhận nhiệm vụ của giảng viên.

Bộ môn Văn học nước ngoài gồm 3 nhóm chuyên môn:
- Văn học châu Á, các thầy cô Nguyễn Văn Mỳ, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Lê Bảo, Nguyễn Toàn Thắng giảng dạy.
- Văn học phương Tây, các thầy Nguyễn Ngọc Thi, Trịnh Mạnh Chiến, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thùy giảng dạy. 
- Văn học Nga - Xô Viết, các thầy cô Phạm Duy Đức, Trần Kim Hiền, Hà Vĩnh Long, Võ Hồng Ngọc giảng dạy.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, các thầy cô tích cực tham gia các Hội thảo, Hội nghị khoa học của khoa Ngữ văn và các đơn vị ngoài trường, học ngoại ngữ, học Cao học.
Năm 1983, từ nhóm chuyên môn, tổ Văn học nước ngoài được thành lập, đánh dấu chặng đường mới trong quá trình xây dựng, phát triển. Tổ trưởng đầu tiên là thầy Phạm Duy Đức.

2. Giai đoạn xây dựng và bước đầu phát triển (1985 - 1995)
Tổ Văn học nước ngoài đã giảng dạy toàn bộ chương trình môn học cho cả khóa trình đào tạo. Năm 1986, thầy Phạm Duy Đức chuyển về công tác tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thầy Nguyễn Ngọc Thi đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng bộ môn. Các thầy, cô tích cực giúp sinh viên viết tiểu luận, làm khóa luận tốt nghiệp.
Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới nhưng còn nhiều khó khăn, tác động đến đời sống cán bộ công chức, người lao động. Phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì nhu cầu phát triển chuyên môn, một số thầy, cô chuyển về công tác ở cơ quan mới. Tổ được tăng cường biên chế từ các sinh viên mới tốt nghiệp: cô Nguyễn Thị Bích Dung, thầy Vũ Công Hảo, cô Lê Hằng (từ Quảng Ninh về), cô Lê Thị Thu Hiền.

Khi Bộ GD & ĐT có chủ trương đổi mới đào tạo theo hai giai đoạn và học phần, Tổ đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học. Việc dự giờ rút kinh nghiệm được duy trì đều đặn, chú ý truyền thụ kiến thức với dạy nghề. Các thầy, cô còn tham gia đào tạo hệ chuyên tu cốt cán cấp II tại trường và một số địa phương: Hà Nam Ninh, Hải Phòng, Hà Bắc,Vĩnh Phúc... Nhờ tiến hành các hoạt động đồng bộ nên chất lượng đào tạo dần được nâng cao.

Năm 1986, Tổ đã có Hội nghị khoa học đầu tiên và đề ra nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên. Kết quả nghiên cứu khoa học: 16 bài đăng Tạp chí khoa học, 5 giáo trình, 8 tập tư liệu tham khảo, tham gia cùng các thầy, cô Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 1 biên soạn một bộ giáo trình, NXB Ngoại văn ấn hành.

3. Giai đoạn tự khẳng định và phát triển (1995 - 2005)
Nhà trường chủ trương đào tạo đa ngành học, đa loại hình đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo, nhiệm vụ của Tổ càng nặng nề. Do bị ràng buộc về chỉ tiêu biên chế nên không có điều kiện tăng cường số lượng giảng viên. Tổ Văn học nước ngoài đã có hướng đi phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ năm 1995 đến 1997 thầy Nguyễn Ngọc Thi tiếp tục lãnh đạo Tổ. Giữa năm 1997 thầy Nguyễn Ngọc Thi được Nhà trường bổ nhiệm lãnh đạo một đơn vị mới được thành lập. Thầy Nguyễn Văn Mỳ được trao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ Văn học nước ngoài. Tổ có 6 thầy, cô: thầy Nguyễn Văn Mỳ, cô Nguyễn Thị Bích Dung (văn học phương Đông), thầy Trịnh Mạnh Chiến, thầy Nguyễn Ngọc Thi-giảng viên được mời giảng (văn học phương Tây), thầy Vũ Công Hảo, cô Đỗ Thị Thạch, cô Lê Thị Thu Hiền (văn học Nga). Về trình độ đều là thạc sĩ, 3 thầy, cô làm nghiên cứu sinh.

Tổ có nhiệm vụ giảng dạy hệ chính quy: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Khoa học Văn đồng thời tham gia xây dựng các bộ chương trình và giảng dạy: Chuyên tu cốt cán cấp I, chuyên tu cốt cán cấp II, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Khoa học và Quản lý giao dục ngành Giáo dục Tiểu học tại nhiều tỉnh thành phố. Hoạt dộng chuyên môn của Tổ luôn giữ vững nề nếp, duy trì thực hiện hiệu quả đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học. Tuy khối lượng công việc nhiều song Tổ có kế hoạch để các thầy, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ đào tạo vừa có điều kiện bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Kết quả nghiên cứu khoa học: 35 bài báo, 3 đề tài khoa học công nghệ cấp trường, tham gia 2 đề tài KHCN cấp Bộ. Tham gia biên soạn 3 giáo trình, 6 tài liệu tham khảo, 1 biên dịch. Sách do các NXB: Thế giới, Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Hội Nhà văn ấn hành.

4. Giai đoạn tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững (2005 đến nay)
Phát huy thành quả đạt được trong các giai đoạn trước, tổ Văn học nước ngoài tiếp tục đổi mới, phát triển song không ít khó khăn thách thức.

Bước sang giai đoạn này biên chế của Tổ vẫn duy trì như giai đoạn trước. Cô Nguyễn Thị Bích Dung là Tổ trưởng. Tổ có 3 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 5 giảng viên chính, 1 giảng viên.

Thực hiện chủ trương chuyển hình thức đào tạo từ Niên chế sang đào tạo Học chế tín chỉ, tổ Văn học nước ngoài tích cực tham gia xây dựng chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, tìm các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Một số thầy cô đảm nhận hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành Gíao dục học, bước đầu tham gia hướng dẫn luận án Tiến sĩ chuyên ngành. Việc tổ chức chương trình ngoại khóa, tham quan học tập ngoài trường, Câu lạc bộ văn học nước ngoài.... không ngừng đổi mới, thiết thực, bổ ích với sinh viên. Công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học được quan tâm đúng mức, đảm bảo cập nhật nội dung kiến thức phù hợp thực tế và yêu cầu của giáo dục phổ thông.

Để bảo đảm sự ổn định đội ngũ, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Tổ đã tuyển hai sinh viên mới tốt nghiệp làm giảng viên: cô Bùi Thùy Linh (Văn học phương Đông), cô Lương Thị Hồng Gấm (Văn học phương Tây).

Về hoạt động khoa học công nghệ: Tổ đã chủ trì và tham gia 6 đề tài KHCN cấp Trường, 5 đề tài KHCN cấp Bộ, 24 bài đăng Tạp chí khoa học, Tạp chí chuyên ngành, biên soạn và tham gia biên soạn 4 giáo trình, 1 chuyên luận, 9 tài liệu tham khảo, 1 biên dịch. Sách do các NXB: ĐHSP, Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Công an nhân dân ấn hành.

Các thầy, cô tổ Văn học nước ngoài tích cực tham gia, đảm nhận nhiệm vụ của Khoa và Trường: Thầy Nguyễn Ngọc Thi là Phó trưởng khoa Ngữ văn, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Đảng ủy viên khóa IX, X Đảng bộ ĐHSP Hà Nội 2, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2, thầy Nguyễn Văn Mỳ đảm nhận Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Ngữ văn, thầy Vũ Công Hảo, Đảng ủy viên khóa XI, Trưởng phòng Khoa học công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội 2, cô Lê Thị Thu Hiền Phó trưởng khoa Ngữ văn.

Những thầy cô đã chuyển công tác đều rất nỗ lực phấn đấu và thành đạt ở các cơ quan Bộ GD & ĐT, Viện Văn học, Trường ĐHSP Hà Nội, Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh... Một số thầy đạt học vị Tiến sĩ, chức danh Phó giáo sư, nhiều người là những cốt cán, chủ nhiệm bộ môn, Vụ trưởng, Viện trưởng. Các thầy, cô có đóng góp trong ngày đầu xây dựng bộ môn Văn học nước ngoài đã phát huy truyền thống Tổ bộ môn nơi công tác mới.

Tổ Văn học nước ngoài nhiều năm liền đạt danh hiệu Tổ lao động XHCN (sau là Tổ lao động xuất sắc). Tổ hai lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, nhiều thầy cô được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thành phố, giảng viên giỏi cấp cơ sở, một giảng viên giỏi cấp Bộ, 5 thầy cô được tặng Huy chương vì sự nghiệp Giaó dục, thầy Nguyễn Văn Mỳ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, NGƯT Nguyễn Ngọc Thi được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Huân chương lao động.

Hơn 40 năm, cùng với khoa Ngữ văn, tổ Văn học nước ngoài ngày càng trưởng thành!
Nguyễn Thị Bích Dung

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
 
    NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG
    Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
    Trưởng bộ môn
    Giảng dạy các môn và chuyên đề: Văn học phương Đông và định hướng tiếp nhận; Văn học Trung Quốc; Văn học Ấn Độ - Nhật Bản - Đông Nam Á; Đọc hiểu văn bản văn học phương Đông ở nhà trường phổ thông; Tiểu thuyết Nhật Bản; Văn học đời Đường; Văn học Minh- Thanh; Thi pháp thơ Tagor; Tiểu thuyết Trung Quốc hiện đại; Tiểu thuyết Trung Quốc đương đại; Đọc hiểu văn bản thơ nước ngoài trong nhà trường phổ thông; Văn học trẻ em; Văn học thiếu nhi.
    Email: dunganda@yahoo.com.vn
    Địa điểm làm việc: Khoa Ngữ Văn, Phòng 1.11, Nhà A4


    LÊ THỊ THU HIỀN
    Tiến sĩ, Giảng viên chính
   Giảng dạy các môn và chuyên đề: Văn học Nga và định hướng tiếp nhận; Nghệ thuật truyện ngắn A.P.Chekhov; Thi pháp A.P.Chekhov; Văn học dịch và giảng dạy văn học dịch trong nhà trường PT; Đọc hiểu văn bản tự sự nước ngoài trong trường PT; Tiểu thuyết Nga thế kỷ XIX – XX; Văn học trẻ em; Văn học thiếu nhi.
    Email: lethuhiensp2@gmail.com
    Địa điểm làm việc: Khoa Ngữ Văn, Phòng 1.11, Nhà A4
    BÙI THÙY LINH
    Thạc sĩ, Giảng viên
    Giảng dạy các môn và chuyên đề: Đọc hiểu văn bản phương Đông ở trường Phổ thông; Văn học phương Đông và định hướng tiếp nhận.
    Email: linhbuihpu2@gmail.com
     Địa điểm làm việc: Khoa Ngữ văn, phòng 1.11, Nhà A4


    LƯƠNG THỊ HỒNG GẤM
    Tiến sĩ, Giảng viên
    Giảng dạy các môn và chuyên đề: Văn học phương Tây và Mỹ Latin; Văn học phương Tây, Mỹ Latin và định hướng tiếp nhận; Tiểu thuyết phương Tây thế kỷ XIX; Đọc hiểu văn bản văn học phương Tây trong nhà trưởng phổ thông.   
    Email: honggamdhsphn@gmail.com
    Địa điểm làm việc: Khoa Ngữ Văn, Phòng 1.11, Nhà A4

Nguồn tin:  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay8,336
  • Tháng hiện tại184,378
  • Tổng lượt truy cập9,983,161
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây