Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Văn Phong

Số điện thoại 912599308
Địa chỉ Trung tâm GDQP&AN
Email nguyenvanphongtt2@gmail.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Chức vụ Trưởng khoa
Đơn vị Trung tâm GDQP - AN trường ĐHSP Hà Nội 2

Văn bằng chứng chỉ

Thạc sĩ
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Quá trình công tác

- Tháng 02/1985 đến tháng 9/1985: Chiến sĩ b1c1d13f355 QĐ29 Quân khu 2;  Lào Cai - Hoàng Liên Sơn; Biên giới, Tuyến một vòng một
- 9/1985 đến 10/1988: Học viên Trường sĩ quan Pháo binh
- 10/1988 đến 12/2000. Cán bộ sĩ quan e452 Pháo binh Quân Khu Thủ đô
- 01/2001 đến nay. Sĩ quan biệt phái Giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

- 09/1985 đến 10/1988 Học viên Trường sĩ quan Pháo binh
- 09/2005 đến 01/2007 Học viện chính trị (Chuyên ngành xây dựng đảng chính quyền nhà nước)
- 09/2012 đến 10/2014 Học viên Cao học; Học viện chính trị (chuyên ngành quản lý giáo dục)

Sách / Bài báo xuất bản

1. Nguyễn Văn Phong. "Để tri thức cập bến". Báo Giáo dục thời đại, số ra giữa tháng 7/2014
 

Báo cáo tại các hội thảo

 1. Nguyễn Văn Phong: "Tổ chức hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng học tập Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2", Kỷ yếu hội thảo khoa học. Tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên các Trung tâm GDQP-AN. Báo cáo 06/2011. Trang 84
2. Nguyễn Văn Phong: "Hoạt động khoa học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2", Kỷ yếu hội thảo khoa học; Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 07/2003/QĐ - TTG ngày 09/01/2003 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm GDQP-AN sinh viên giai đoạn 2001 - 2010, báo cáo 11/2013
3. Nguyễn Văn phong: "Nâng cao năng lực dạy học môn GDQP&AN ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 hiện nay", Kỷ yếu hội thảo khoa học. Nâng cao năng lực dạy học môn GDQP&AN ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2. Báo cáo 04/2014. Trang 4
4. Nguyễn Văn Phong: "Đổi mới phương pháp dạy học, giải pháp cấp thiết để nâng cao chất lượng đào tạo trong các Trường Đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc hiện nay", Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nâng cao chất lượng đào tạo trong các Trường Đại hoc, Cao đẳng cụm  Trung Bắc. Báo cáo 11/2014
5. Nguyễn Văn Phong: "Đại thắng mùa xuân năm 1975, diễn biến, kết quả, bài học kinh nghiệm, ý nghĩa thực tiễn đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay", Kỷ yếu hội thảo khoa học. 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2015). Do trường Đại học Sư phạm Huế và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Huế đồng tổ chức. Báo cáo 24/04/2015
6. Nguyễn Văn Phong: "Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng trong dạy học ở các Trường Đại học, Cao đẳng hiện nay", Kỷ yếu hội thảo khoa học.Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy học. Báo cáo (tóm tắt) Hội nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 14/11/2015. Trang 85
7. Nguyễn Văn Phong: "Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức dạy học cho sinh viên ngành GDQP&AN ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2", Kỷ yếu hội tháo khoa học. Nâng cao năng lực dạy học môn GDQP&AN ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2. Báo cáo 04/2016. Trang 35
8. Nguyễn Văn Phong: "Tiêu trí đánh giá chất lượng dạy - học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2", Kỷ yếu hội thảo khoa học.Trung tâm GDQP Hà Nội 2. Đổi mới quản lý chất lượng đào tạo GDQP&AN theo hướng tiếp cận quản lý kết quả đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo 26/05/2016. Trang 29
9. Trịnh Thuỷ Anh - GVHD: Nguyễn Văn Phong; "Phương hướng giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường Đại học Sư phạm", Kỷ yếu hội thảo khoa học. Sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc; Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh; Báo cáo 10/2016. Trang 91
10. Nguyễn Văn Phong: "Phương hướng giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở các Trường Cao đẳng, Đại học cụm Trung Bắc", Kỷ yếu hội thảo khoa học. Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. Báo cáo 11/2016. Trang 144
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây