Tìm kiếm những gì bạn muốn

Phùng Gia Thế

Số điện thoại 986700717
Địa chỉ Phòng 5.7, Khu Hiệu bộ, Trường ĐHSP Hà Nội 2 Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Email phunggiathe@hpu2.edu.vn; phunggiathe@gmail.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Trưởng phòng
Đơn vị Phòng Đào tạo

Văn bằng chứng chỉ


Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chuyên ngành Lý luận văn học

Quá trình công tác

Từ 1999 - nay: Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Dự án / Đề tài


1. Phùng Gia Thế (chủ nhiệm), Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1986", Đề tài KHCN ưu tiên thực hiện cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2012.
2. Phùng Gia Thế (chủ nhiệm), Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2012.
3. Phùng Gia Thế (thành viên), Nghiên cứu và giảng dạy các bình diện nghệ thuật cơ bản của truyện thơ Nôm trong chương trình phổ thông và đại học, Đề tài KHCN trọng điểm cấp Bộ, do TS. Nguyễn Thị Nhàn làm chủ nhiệm, Nghiệm thu 2012.
4. Phùng Gia Thế (chủ nhiệm), Đặc trưng thẩm mĩ của ngôn ngữ văn xuôi hậu hiện đại Việt Nam, Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nghiệm thu 2014.
5. Phùng Gia Thế (chủ nhiệm), Các khuynh hướng sáng tác chủ yếu trong văn xuôi Việt Nam đương đại (giai đoạn 1986 – 2015), Đề tài KHCN cấp Bộ (2016 - 2017).

Sách / Bài báo xuất bản

I. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
* IN RIÊNG:

1. Phùng Gia Thế: Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (Chuyên luận), Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2016.
2. Phùng Gia Thế: Văn học Việt Nam sau 1986 – Phê bình đối thoại (Tiểu luận – Phê bình), Nxb. Văn học, 2016.

* CHỦ BIÊN: 

1. Phùng Gia Thế - Trần Thiện Khanh (đồng chủ biên), Văn học và giới nữ, Nxb. Thế giới, 2016.

* IN CHUNG: 

1. Phùng Gia Thế: Giã biệt bóng tối - Tác phẩm và bình phẩm, Nxb Hội nhà  văn, 2010.
2. Phùng Gia Thế: Tuyển tập truyện ngắn Phùng Văn Khai, Nxb Lao động, 2012.
3. Phùng Gia Thế: Văn học hậu hiện đại – Lí thuyết và thực tiễn (đồng tác giả), Nxb. ĐHSP Hà Nội, 2013.
4. Phùng Gia Thế: Thế hệ nhà văn sau 1975, Nxb. Hội nhà văn, 2016.

II. MỘT SỐ BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

1. Phùng Gia Thế: “Cảm quan đời sống và những cách tân nghệ thuật trong tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 3/2007, tr. 70-73.
2. Phùng Gia Thế: “Cấu trúc trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, số 2/2007, tr. 31-35.
3. Phùng Gia Thế: “Ngợm hoá nhân vật - Loạn hoá xã hội” - Liệu có đơn giản như thế không?, (Trao đổi về một cách nhìn văn học đương đại)”, Văn nghệ, số 13/2007, tr. 9.
4. Phùng Gia Thế: “Cảm nhận tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương”, Văn nghệ Trẻ, số 2 & 3, ngày 13 & 20/1/2008.
5. Phùng Gia Thế: “Tranh luận Thơ mới / Thơ cũ - Ý nghĩa lịch sử và lí luận”, Hội thảo Lí luận văn học Việt Nam thế kỉ XX, Trường ĐHSP Hà Nội, 6/ 2008.
6. Phùng Gia Thế: “Tiểu thuyết như là sự hiện hữu những khoảnh khắc thầm kín của tâm trạng”, Văn nghệ Trẻ, số 11, 16/3/2008.
7. Phùng Gia Thế: “Văn học Việt Nam thời kì đổi mới, kì 1: Văn học đang có nhiều cơ hội để phóng thoát”, Văn nghệ Trẻ, số 14, 7/ 4/ 2008.
8. Phùng Gia Thế: “Văn học Việt Nam thời kì đổi mới, kì 2: Không ai mang hoa đón nhà văn!”, Văn nghệ Trẻ, số 15, 21/ 4/ 2008.
9. Phùng Gia Thế: “Tiểu thuyết đương đại - một “cuộc chơi” khó”, Văn nghệ, số 15, 12/ 04/ 2008.
10. Phùng Gia Thế: “Sự bế tắc của một lối viết”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 696, tr. 104-106, 3/ 2009.
11. Phùng Gia Thế: “Một cái nhìn về thực tiễn văn chương hậu hiện đại”, Báo Tổ quốc, Bộ Văn hoá Thông tin, 3/ 2009.
12. Phùng Gia Thế: “Tiểu thuyết trẻ: Thiếu vắng những suy tư lớn, Văn nghệ Trẻ, số 23, ngày 4/ 6/ 2010.
13. Phùng Gia Thế: “Một ví dụ tiêu cực về tiểu thuyết trẻ”, Văn nghệ Trẻ, số 26, ngày 25/ 6/ 2010.
14. Phùng Gia Thế: “Một cuốn sách sâu nặng văn chương và tình đời”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 701, cuối tháng 8/ 2010, tr. 65-67.
15. Phùng Gia Thế: “Văn học có nhiều cách thể để tồn tại”, Báo Tổ quốc - Bộ Văn hóa Thông tin, 9/ 2010.
16. Phùng Gia Thế: “Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 9/ 2010, tr. 31-35.
17. Phùng Gia Thế: “Khuynh hướng hậu hiện đại trong văn xuôi Việt Nam sau 1975”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 12/ 2010.
18. Phùng Gia Thế: “Một cách nhận diện đời sống văn chương”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 39, cuối tháng 12/ 2010.
19. Phùng Gia Thế: “Sự viết bắt đầu: Những cái chết được dự báo”, Văn nghệ Trẻ, số 3, 16/1/ 2011.
20. Phùng Gia Thế: “Phê bình văn học trẻ đang cần một đội ngũ chuyên sâu”, Văn nghệ Trẻ, số 36 + 37, ngày 4/ 9/ 2011.
21. Phùng Gia Thế: “PR văn học - Không ít điều nhảm nhí”, Pháp luật Việt Nam, Chuyên đề số 36, 9/ 2011, tr. 32-33.
22. Phùng Gia Thế: “Siêu thị chữ của Đặng Thân”, Tọa đàm về tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] của Đặng Thân tại L’ Escape ngày 7/12/2011; Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, số 128/ 2014, tr.47-50.
23. Phùng Gia Thế: “Tình dục trong văn xuôi Việt Nam gần đây”, Kỷ yếu toàn văn Hội thảo khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐHSP Hà Nội 2, Nxb. ĐHSP Hà Nội, 2012, tr. 63-73.
24. Phùng Gia Thế: “Điều kiện hậu hiện đại của văn học Việt Nam, Tạp chí Nhà văn, số 8/ 2012, tr. 84  - 93.
25. Phùng Gia Thế: “Nhà văn cũng là một văn bản”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 757, cuối tháng 9/ 2012, tr. 112-117.
26. Phùng Gia Thế: “Tính bất khả tín, hàm hồ trong thế giới nghệ thuật văn xuôi Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12/ 2012, tr. 60-71.
27. Phùng Gia Thế: “Tính chất các-na-van trong ngôn ngữ văn xuôi Việt Nam đương đại”, Hội thảo khoa học Văn học trung tâm/ ngoại biên, Những vấn đề lí thuyết và lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội, 2012.
28. Phùng Gia Thế” “Chạm khắc vào lịch sử”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 822/ 2015, tr. 115 – 118.
29. Phùng Gia Thế: “Cái chết của tác giả của R. Barthes và một số liên hệ với tình thế văn học Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật, số 3/2016.
30. Phùng Gia Thế: “Thế giới dị biệt, ngoại biên trong văn xuôi Việt Nam đương đại”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 4/ 2016.
31. Phùng Gia Thế: “Tư duy lý luận phê bình Mác-xít trong bối cảnh nghiên cứu văn học hiện nay”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 254/ 2016, tr.39-44.
32. Phùng Gia Thế: "Nhà văn tài năng chưa hẳn đã là nhà văn lớn", Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 853, 9/2016, tr.115-119.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây