Tìm kiếm những gì bạn muốn

Trần Quang Huy

Số điện thoại 1689291840
Email tranquanghuy@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tiếng Anh
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Quá trình công tác

Từ 2009-nay: Giảng viên Tổ VLCR&KT, Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Sách / Bài báo xuất bản

[1] Tran Quang Huy, Huynh Huu Tue, Ton That Long, Tran Duc-Tan, Deterministic Compressive Sampling for High-Quality Image Reconstruction of Ultrasound Tomography, BMC Medical Imaging, (2017) 17:34, DOI: 10.1186/s12880-017-0206-8.

[2] Nguyen Thi-Cuc, Nguyen Hong-Minh, Nguyen Tien-Anh, Tran Quang-Huy, Bilinear Interpolation for Enhanced Reconstruction of the DBIM Approach, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc 2016 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-2016), Trang 2-25-2-29, Nhà xuất bản Công thương.

[3] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Integration of Compressed Sensing and Frequency Hopping Techniques for Ultrasound Tomography, the 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2016, pp. 441-445, ISBN: 978-604-67-0385-3 [IEEE Xplore].

[4] Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thị Cúc, Trần Quang Huy, Khôi phục ảnh siêu âm cắt lớp sử dụng kĩ thuật nội suy song khối, Kỷ yếu Hội thảo khoa học liên trường về Điện tử - Viễn thông năm 2016, Kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Vô tuyến Điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trang 66-71, 2016.

[5] Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Hồng Minh, Phát hiện sớm các u lạ phục vụ chẩn đoán sớm ung thư vú ở phụ nữ, sử dụng kĩ thuật siêu âm cắt lớp, Kỷ yếu Hội nghị Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng lần thứ IV, Trang 49-54,  2015, ISBN: 978-604-913-232-2.  

[6] Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Công Phi Khanh, Kỹ thuật ghép nối máy tính qua cổng USB, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ IX – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trang 11-16, 2016.

[7] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Huynh Huu Tue, Ton That Long, Nguyen Linh-Trung, Influence of Dual-Frequency Combination on the Quality Improvement of Ultrasound Tomography, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, 2016, Vol 92, No. 3, pp. 267–276, DOI: 10.1177/0037549716630605 [Indexed by ISI].

[8] Van-Tang Pham, Dinh-Chinh Nguyen, Quang-Huy Tran, Duc-Trinh Chu and Duc-Tan Tran, Thermal Stability of Magnetic Compass Sensor for High Accuracy Positioning Applications, Sensors & Transducers Journal, 2015, Vol 195, No. 12, pp. 1-8, e-ISSN 1726-5479 [Indexed by SCOPUS].

[9] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Ultrasound Tomography in Circular Measurement Configuration using Nonlinear Reconstruction Method, International Journal of Engineering and Technology (IJET), 2015, Vol 7, No. 6, pp. 2207-2017, p-ISSN: 2319-8613 [Indexed by SCOPUS].

[10] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Sound Contrast Imaging Using Uniform Ring Configuration of Transducers with L1 Reconstruction, the 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2015, pp. 149-153. ISBN: 978-604-67-0385-3 [IEEE Xplore].

[11] Trần Quang Huy, Nâng cao chất lượng và tăng tốc quá trình tạo ảnh siêu âm cắt lớp, sử dụng kĩ thuật nội suy lân cận gần nhất, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015, Trang 109-114, Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ.  

[12] Tran Quang-Huy, Tran Duc-Tan, Nguyen Linh-Trung, An Improved Distorted Born Iterative Method for Reduced Computational Complexity and Enhanced Image Reconstruction in Ultrasound Tomography, the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2014, pp. 703-707. ISBN: 978-604-67-0385-3 [IEEE Xplore].

[13] Tran Quang-Huy and Tran Duc-Tan, “Improvement in the Measurement Configuration for Ultrasound Tomography”, Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, 2014, pp. 303-308, ISBN: 978-604-913-367-1.

[14] Trần Quang Huy, Nguyễn Đình Chinh, Vũ Đình Long, Trần Đức Tân “Mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng tạo dữ liệu siêu âm cắt lớp”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (ECIT 2014), Trang 85-89, ISBN: 978-604-67-0349-5, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

[15] Trần Quang Huy, Chu Thị Phương Dung, “Nghiên cứu kỹ thuật nội suy trong việc nâng cao chất lượng tạo ảnh siêu âm cắt lớp”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, số 11 (02).2014, 11-14, ISSN 1859-4603.

[16] Trần Quang Huy, “Thiết kế ma trận đo sử dụng xung hypersecant cho hệ thống tạo ảnh cộng hưởng từ song song”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc, lần thứ IV, năm 2014, Trang 500-504, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ISSN: 1859-2325.

[17] Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà, “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mạch điều khiển thiết bị điện bằng điện thoại di động”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, số 15(02)/2015, 1-5, ISSN 1859-4603.

[18] Trần Quang Huy, “Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển thiết bị điện bằng âm thanh”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trang 151-154, Số 21/2012, ISSN: 1859-2325.

[19] Trần Quang Huy, “Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển từ xa dùng cho một số thiết bị điện dân dụng”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trang 101-105, Số 14/2011, ISSN: 1859-2325.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây