Tìm kiếm những gì bạn muốn

Phạm Thị Minh Hạnh

Số điện thoại 914110656
Email phamthiminhhanh@hpu2.edu.vn
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Giới thiệu / kỹ năng

  Các hướng nghiên cứu chính::
  1. Nghiên cứu các tính chất nhiệt động, tính chất đàn hồi của bán dẫn, hợp kim xen kẽ, hợp kim thay thế dưới tác dụng của áp suất và nhiệt độ.
  2. Nghiên cứu nhiệt độ nóng chảy của kim loại , hợp kim, bán dẫn. 

Văn bằng chứng chỉ

1. Bằng Tốt nghiệp Đại học: Cử nhân khoa học, ngành Vật lý, trường ĐHSP HN cấp ngày 01 tháng 8 năm 1995
2. Bằng Thạc sĩ khoa học do Bộ GD và ĐT cấp ngày 31 tháng 12 năm 1998
3. Bằng Tiến sĩ Vật lý do Bộ GD và ĐT cấp ngày 25 tháng 12 năm 2007

Quá trình công tác

Từ 12/1999 đén nay là giảng viên khoa Vật lý trường ĐHSP HN 2.

Quá trình đào tạo

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm- Đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường ĐHSP Hà Nội Đại học 9/1991-6/1995 Chính quy Cử nhân
Trường ĐHSP Hà Nội Cao học 8/1996-6/1998 Chính quy Ths
Trường ĐHSP Hà Nội Nghiên cứu sinh 12/2002-12/2006 Chính quy TS

Dự án / Đề tài

  1. Hồ Khắc Hiếu, Phạm Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hoà, Bùi Đình Hợi, Lương Minh Tuấn, “ Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của hệ vật liệu dưới áp suất cao”, Đề tài cấp Nhà nước, Thành viên thực hiện đề tài. Thành viên thực hiện đề tài.
Mã số: 103.02-2012.06.
Quyết định nghiệm thu ngày 09 tháng 4 năm 2015. (Đạt)
 
  1. Vũ Văn Hùng, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thị Minh Hạnh, Lê Thị Mai Thanh, Phan Thị Thanh Hồng, Đặng Thanh Hải, “ Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất cao lên các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của màng mỏng, siêu mạng kim loại và bán dẫn, vật dẫn ion và kim loại, hợp kim đất hiếm”, Đề tài Cấp Quốc gia, Thành viên thực hiện đề tài.
    Mã số nhiệm vụ: 103.01-2011.16; 
Giấy Chứng nhận Đăng kí kết quả kí ngày 21 tháng 12 năm 2015.


3. Phạm Thị Minh Hạnh, Phan Thị Thanh Hồng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên các tính chất nhiệt động và đàn hồi của Si”. Đề tài Cấp Cơ sở. Chủ nhiệm đề tài.
          Mã số: C.2015.06;  Xếp loại: Tốt.
 

Sách / Bài báo xuất bản

1. Vu Van Hung, and Pham Thi Minh Hanh: “Study of thermal lattice expansion of semiconductors with the zincblende structure by statistical moment method”,   Journal of Science HaNoi University of Education, 1, pp. 40, 2002.

2.      Vu Van Hung, Nguyen Quang Hoc and Pham Thi Minh Hanh: “Influence of Anharmonicity on the Thermodynamic Properties of Semiconductors”,  Communications in Physics, 14(3), pp.185-192, 2004.

3.      Vu Van Hung, K. Masuda Jindo and Pham Thi Minh Hanh: “Application of the statistical moment method to thermodynamic quantities of silicon”,  J.Phys.Condens. Matter, 18, pp. 283-293, 2006.

4.      Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh and Nguyen Quang Hoc:  “Thermodynamic Quantities of Semiconductors: Si and GaAs”, Communications in Physics, 16(1), pp. 55-64, 2006.

5.      Vu Van Hung, and Pham Thi Minh Hanh: “Thermodynamic quantities and elastic moduli of zinc blende semiconductors”,Communications in Physics, 16(2), pp. 111-120, 2006.

6.      Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh and Nguyen Thanh Hai: “Equation of states and melting temperature of zinc blende semiconductor”, ICTP Preprint IC/ 2006/ 061, pp. 1-10.

7.      Vu Van Hung, and Pham Thi Minh Hanh: “Equation of states and melting temperature of Si”, Journal of Science Hanoi University of Education, 4, pp. 33, 2006.


8.      Phạm Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Thùy: “ Nghiên cứu tính chất nhiệt động của bán dẫn có cấu trúc kim cương khi có khuyết tật bằng phương pháp thống kê mômen” Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 28, tr 150, 2013.

9.   Phạm Thị Minh Hạnh, Trần Thị Hải, Hồ Khắc Hiếu: “ Một số tính chất nhiệt động của Sắt ở áp suất cao”, Tạp chí Khoa học và công nghệ trường Đại học Duy Tân, 3 (16), 24-28, 2015.

10.  Dang Thanh Hai, Vu Van Hung  and Pham Thi Minh Hanh: ”Thermodynamic Properties of some race earth alloys” JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, Vol. 60, No. 7, pp. 1-11, 2015

11. Phạm Thị Minh Hạnh, Phan Thị Thanh Hồng (2016), NGHIÊN CỨU ẢNH  HƯỞNG CỦA KHUYẾT TẬT LÊN TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CỦA Si, Tạp chí  Khoa học Trường ĐHSPHN 2, Số 43. Tháng 6- 2016.
12.  Ha Thi-Thanh Vu, Hanh Thi-Minh Pham, Tuyen Viet Nguyen, and Hieu Khac Ho, "Pressure effects on the thermodynamic and mechanical properties of zinc-blende ZnTe compound", Eur. Phys. J. B (2017) 90: 65
DOI: 10.1140/epjb/e2017-70561-6.
13. Vu Thi Thanh Ha, Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh, Nguyen Viet Tuyen, and Ho Khac Hieu,"Structural and thermomechanical properties of the zinc-blende AlX (X = P, As, Sb) compounds", International Journal of Modern Physics B Vol. 31 (2017) 1750141  DOI: 10.1142/S0217979217501417
14. Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh and Le Hong Viet, Thermodynamic  property of interstitial alloy AuSi with vacancy and FCC structure: Dependence on temperature, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies, Proceedings of the 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN-8), 508-12th November 2016, Ha Long City, Vietnam, Publishing House for Science and Technology, ISBN 978-604- 913-515-6, pp.293-301 (Số XB: 4712-2016/CXBIPH/01-47KHTNVCN) (MEP-P28 in Program)
15.. Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh and Dinh Quang Vinh, Thermodynamic property of binary interstitial alloy with FCC structure: Dependence on temperature and concentration of interstitial atoms, TạpchíKhoahọctrườngĐạihọcSưphạmHàNội 2, No.46 (12/2016)pp.39-50.


 

Báo cáo tại các hội thảo

1.  Vu Van Hung, Pham Thi Minh Hanh and Nguyen Quang Hoc, Equation of States and Melting Temperature of Zinc-Blende Semiconductors, Report at the 31st  National Symposium on Theoretical Physics, Cua Lo (Vinh City)August 2006
2. Vu Van Hung, Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh, Dang ThanhHai and Nguyen ThanhHai, Thermodynamic and Plastic Properties of Rare-Earth Metals and Semiconductors, Report at the 32nd National Symposium on Theoretical Physics, NhaTrang, 6-9th August 2007
3. Nguyen Quang Hoc, Nguyen ThiHoa, LuongXuan Phuong, Pham Thi Minh Hanh and Le Hong Viet, Thermodynamic  property of interstitial alloy FeSi with vacancy and BCC structure: Dependence on temperature, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies, Report at the 41th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-41), NhaTrang, 1st–4th August 2016 (P50 in Program)  
4. Nguyen Quang Hoc, Pham Thi Minh Hanh, Nguyen Ngoc LanAnh and Le Hong Viet, Thermodynamic property of interstitial alloy FeCrSi with vacancy and BCC structure: Dependence on temperature, concentration of substitution atoms, concentration of interstitial atoms and concentration of equilibrium vacancies, Report at the 42nd National Conference on Theoretical Physics (NCTP-42), Can Tho, 31st July-3rd August 2017 (P16 in Program) 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây