Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Văn Dương

Số điện thoại 975336077
Email nguyenvanduong@hpu2.edu.vn
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Quá trình công tác

- Từ năm 2009-nay Công tác tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 32, Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc,
Chức vụ: Giảng viên
- Từ năm 2014-nay: Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học vật liệu, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quá trình đào tạo

- Từ năm 2005-2009: Sinh viênKhoa Vậtlý - Trường ĐHSP HN 2
- Từ năm 2010-2012: Học viên cao học chuyên ngành VLCR-Trường ĐHSP HN 2
- Từ 10/2014-nay:Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học vật liệu, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Sách / Bài báo xuất bản

1. Nguyen Huy Dan, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Huu Duc, Duong Dinh Thang, Dinh Hoang Long, Nguyen Van Duong, Tran Dang Thanh, Vu Hong Ky, Do Khanh Tung, Luu Tien Hung, Nd-Fe-B- based anisotropic nanocrystalline hard magnetic alloys, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 3 (2012) 015016.
2. Dương Đình Thắng, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Huy Dân, Nâng cao phẩm chất vật liệu từ cứng nanocomposite Nd-Fe-B/(α-Fe,Fe3B) có nồng độ đất hiếm thấp bằng Tb, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2016
3. Dương Đình Thắng, Nguyễn Hải Yến, Phạm Thị Thanh, Đinh Hoàng Long, Nguyễn Văn Dương, Lưu Tiến Hưng và Nguyễn Huy Dân, Kết tinh định hướng và tính chất từ trong băng hợp kim nguội nhanh Nd-Fe-Zr-B, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCNVN, Tập 50 (1A) (2012), tr. 23-29.
4. Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Dương Đình Thắng, Nguyễn Văn Dương, Trần Đăng Thành, Nguyễn Huy Dân, Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite trên cơ sở Sm-Co, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện KHCNVN, Tập 50 (1A) (2012) 50-57.
 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Huy Dân, Đỗ Bằng và Lưu Tiến Hưng, Ảnh hưởng của ủ nhiệt lên cấu trúc và tính chất từ của băng nguội nhanh Co-Zr, Hội nghị khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ 9 IX, (2016) tr. 4-10.
2. Nguyen Van Duong, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Huy Dan, Do Bang, Luu Tien Hung, INFLUENCE OF Ti DOPING AND HEAT TREATMENT ON STRUCTURES AND MAGNETIC PROPERTIES OF HARD MAGNETIC Co-Zr-B ALLOY, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science FMS2016.
3. Van Duong Nguyen, Thi Thanh Pham, Hai Yen Nguyen, Bang Do, Huy Dan Nguyen and Tien Hung Luu, Effect of Si doping and annealing temperature on structures and magnetic properties of Co-Zr-B hard magnetic alloy, The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2016) 8 - 12 November 2016, Ha Long City, Vietnam.
4. P.T. Thanh, N.H. Yen, V.D. Lam, N.M. Lam, N.V. Duong, N.T.T. Huyen, N.H. Dan, Influence of microstructure on magnetic properties of sintered Nd-Fe- B magnet, The 5th Asian materials data symposium (AMDS2016) Oct 30th - Nov 02nd 2016,Hanoi, Vietnam.
5. Nguyễn Văn Dương, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Dương Đình Thắng, Lưu Tiến Hưng, Đỗ Bằng, Nguyễn Huy Dân., Ảnh hưởng của pha tạp Ti và ủ nhiệt lên cấu trúc và tính chất từ của hợp kim từ cứng Co-Zr-B, Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vậtliệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015) Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, Quyển I (2015), tr. 24-27.
6. Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hải Yến, Đinh Trần Thêu, Nguyễn Thị Thanh Huyền,Phạm Khương Anh, Nguyễn Mẫu Lâm, Nguyễn Văn Dương, Lưu Tiến Hưng, Nguyễn Huy Dân, Ảnh hưởng của tỉ phần các hợp chất pha thêm vào biên hạt lên tính chất từ của nam châm thiêu kết Nd-Fe-B, Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vậtliệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015) Tp. Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, Quyển I (2015), tr. 24-27.
7. Pham Thi Thanh, Luu Tien Hung, Nguyen Hai Yen, Duong Dinh Thang, Nguyen Van Duong, Nguyen Huy Dan, Investigation of microstructure of sintered Nd-Fe-B magnets by using electron microscopy techniques, The 7th International Workshop on ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 2014.
8. D. D. Thang, P. C. Karmaker, S. M. Hoque, N. V. Thanh, N. M. Lam, N. V. Duong, P. T. Thanh, N. H. Yen, N. T. T. Huyen, L.T. Hung and N. H. Dan, Influence Tb and annealing process on magnetic properties of Nd4-xTbxFe71Nb1Co5Cu0.5B18.5 RE-lean hard magnetic nanocomposites, The 7th International Workshop on ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2014.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây