Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Thị Hà Loan

Số điện thoại 915170642
Địa chỉ Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Email nguyenthihaloan@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga.
Chức vụ Giảng viên cao cấp
Đơn vị Khoa Vật lý

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
09/1978 - 1986 Khoa Lý, đại học sư phạm Hà Nội 2 Cán bộ giảng dạy
1986 - 1988 Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Học cao học Vật Lý
1988 - 1992 Khoa Lý, đại học sư phạm Hà Nội 2 Cán bộ giảng dạy
1992 - 1997 Viện Vật Lý thuộc viện khoa học công nghệ và môi trường Học nghiên cứu sinh
1997 - đến nay Khoa Lý, đại học sư phạm Hà Nội 2 Cán bộ giảng dạy.
Trong thời gian từ 2002-2005 có kiêm nhiệm phó trưởng khoa Vật Lý.
Trong thời gian từ 2005-2007 có kiêm nhiệm là trưởng khoa Vật Lý

Giải thưởng khoa học

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học công nghệ" do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ tặng năm 2007.

Quá trình đào tạo

1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Ngành học: Vật Lý
Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 1978
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Cao học Vật Lý Chất Rắn   Năm cấp bằng: 1988
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
- Tiến sĩ chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán      Năm cấp bằng: 1997
Nơi đào tạo: Viện Vật Lý
- Tên luận án: Dao động tử biến dạng và nhóm đối xứng lượng tử
3. Ngoại ngữ:                   
 Tiếng Anh     Mức độ sử dụng: Làm việc và nghiên cứu khoa học
 Tiếng Nga     Mức độ sử dụng: Làm việc và nghiên cứu khoa học
 

Dự án / Đề tài

STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 1996 Đại số lượng tử và ứng dụng của nó trong nghiên cứu hạt cơ bản Trường ĐHSPHN2 Chủ nhiệm
2 1999-2000 Nghiên cứu hạt cơ bản bằng lý thuyết nhóm đối xứng Trường ĐHSPHN2 Chủ nhiệm
3 2002-2004 Dao động tử lượng tử Bộ Giáo Dục Đào Tạo Chủ nhiệm
4 2006-2008 Đề tài cấp Bộ “Đại số dây với những biến dạng gián đoạn” Bộ Giáo Dục Đào Tạo Chủ nhiệm
5 2008-2009 Đề tài cấp Bộ “Tải BRST cho các nhóm đối xứng lượng tử” Bộ Giáo Dục Đào Tạo Chủ nhiệm
6 2010-2012 Đề tài cấp Bộ “Mô hình thống nhất tương tác trên cơ sở lý thuyết tương đối rộng nhiều chiều” Bộ Giáo Dục Đào Tạo Chủ nhiệm
7 2015/2016 Phổ năng lượng của dao động biến dạng của mạng tinh thể Trường ĐHSPHN2 Chủ nhiệm

Sách / Bài báo xuất bản

STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 1994 L.V.Dung and N.T.H.Loan, (1994), The p,q-deformed harmonic oscillator representation of the quantum algebra SU(2)pq. vol 4, No2,   P.85-89, Communications in Physics 0868-3166
2 1995 Le Viet Dung and Nguyen Thi Ha Loan, (1995), the p,q-oscillators representation of quantum algebra SU(3)pq. Vol 10, No 40 P.3083-3086
Modern physics letters A
Print ISSN: 0217-7323
Online ISSN: 1793-6632
 
3 1996 N.T.H.Loan, (1996), Deformed oscillators and their statistics. vol 6, No2,   P.18-22 Communications
in Physics
0868-3166
4 1996 N.T.H.Loan, (1996), the (p,q)- Deformed Virasoro algebra. vol 6, No4,   P.60-64 Communications in Physics 0868-3166
5 1997 N.T.H.Loan, (1997) Cohomology of Deformed algebra SU(2). vol 7, No1,   P.56-59 Communications in Physics 0868-3166
6 1997 L.V.Dung and N.T.H.Loan, (1997), The mass relation of octet of ½ baryons in the quantum group SU(3) pq. vol 7, No2,   P.29-34 Communications
in Physics
0868-3166
7 2003 N.T.H.Loan and  N.H.Ha, (2003) (q,R)- deformed Heisenberg algebra and statistics of quantum oscillators. vol 13, No4, P.240-244 Communications in Physics 0868-3166
8 2005 N.T.H.Loan and  N.H.Ha, (2005), Oscillator Representation of R(q)- Deformed Virasoro Algebra. vol 15, No4, P.238-241 Communications in Physics 0868-3166
9 2006 N.T.H.Loan and  N.H.Ha, (2006), Coherent states for R(q)- Deformed Oscillators. vol 16, No4, P.239-243 Communications in Physics 0868-3166
10 2008 N.T.H.Loan and  N.H.Ha, (2008), BRST charge operator for generalized deformed algebra SU(2). vol 18, No1, P.23-26, Communications
in Physics
0868-3166
11 2008 N.T.H.Loan, Đ.T.T.Thủy, (2008), Biến dạng q của dao động mạng tinh thể cho chuỗi nguyên tử cùng loại, Tạp chí Khoa Học ĐHSPHN2, số 5 (trang 59-62) Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 1859-2325
12 2009 N.T.H.Loan and N.H.Ha, (2009), orbital oscillator commutation relations and mass shifting for superstring. vol 19, No4, P.201-204, Communications
in Physics
0868-3166
13 2010 N.T.H.Loan, (2010), Biến dạng của dao động mạng tinh thể, Tạp chí Khoa Học ĐHSPHN2, số 10 (trang 72-76) Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 1859-2325
14 2011 N.T.H.Loan, (2011), gravitational scalar field in 5-dimensional Kaluza-Klein spacetime. vol 21, No2, P.187-191, Communications
in Physics
0868-3166
15 2011 N.T.H.Loan, N.Đ.Phương, N.V.Hiệu, (2011), Phổ năng lượng của dao động mạng tinh thể biến dạng R(q), Tạp chí Khoa Học ĐHSPHN2, số 16 (trang 91-94) Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 1859-2325
16 2012 N.T.H.Loan, (2012), Thống kê của dao động biến dạng ĝ Tạp chí Khoa Học ĐHSPHN2, số 21 (trang 155-158) Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 1859-2325
17 2013 N.T.H.Loan, Đ.T.T.Thủy, L.H.Việt, (2013) Phổ năng lượng của dao động mạng tinh thể biến dạng ĝ cho chuỗi nguyên tử cùng loại, Tạp chí Khoa Học ĐHSPHN2 số 25 (trang 147-151) Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2 1859-2325
18 2014 The Statistical Distribution for g^-deformed Crystal Lattice Vibration for Generic Atomic String David Publishing, Jour.of Phys.Science and Application 4 (3) (2014) 2159-5348
19 2015 The statistical distribution for ( q,R)- deformed crystal lattice vibration for generic atomic string Journal of Physics: Conference Series, Volume 627, 2015 – IOP science Online ISSN: 1742-6596
Print ISSN: 1742-6588
20 2015 Tần số của dao động q-Fermion Tạp chí Khoa Học Trường ĐHSPHN2 1859-2325
21 2016 Phổ năng lượng của dao động biến dạng của mạng tinh thể Tạp chí Khoa Học Trường ĐHSPHN2 1859-2325
22 2016 Energy spectrum inverse problem of q-deformed harmonic oscillator and WBK approximation Journal of Physics: Conference Series, Volume 726, 2016 – IOP science Online ISSN: 1742-6596
Print ISSN: 1742-6588
23 2017 Energy spectrum inverse problem of q-deformed harmonic oscillator and entanglement of composite bosons Journal of Physics: Conference Series, Volume 865, 2017 – IOP science Online ISSN: 1742-6596
Print ISSN: 1742-6588
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây