Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Số điện thoại 983848799
Địa chỉ 1102 - C5, khu Đô thị Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Email nntuan.sp2@gmail.com va nguyenngoctuan@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Giới thiệu / kỹ năng

Các hướng nghiên cứu chính:
- Phương pháp dạy học Vật lý – KTCN
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Khoa học tự nhiên 
- Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật nhiệt.
- Kỹ thuật mô phỏng trong dạy học Vật lý kỹ thuật
 

Văn bằng chứng chỉ

- Cử nhân khoa học SPKT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1997
- Thạc sĩ Giáo dục học, LL&PPDH KTCN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003
- Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, LL&PPDH KTCN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018
 

Quá trình công tác

15/02/2004-19/03/2012, Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
20/04/2012-30/09/2015, Giảng viên – Phó Tổ trưởng Tổ Vật lý Kỹ thuật, khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
01/10/2015-10/10/2018, Giảng viên – Phó Tổ trưởng Tổ VLCR&KT, khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
10/10/2018-nay, Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 

Quá trình đào tạo

Năm 1997, cử nhân SPKT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm 2003, thạc sĩ Giáo dục học SPKT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm 2018, tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Dự án / Đề tài

Đề tài ưu tiên cấp cơ sở:
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học hợp tác qua mạng đáp ứng nguyên tắc và hình thức tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học trong môn Kỹ thuật điện tử
Mã số: C.2014-18-02; Xếp loại: Khá
 

Sách / Bài báo xuất bản

[1]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thế Lâm, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vẽ kỹ thuật – Công nghệ 11, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 5 tháng 12-2008, tr.69-72. ISSN 1859 -2325.
[2]. Lê Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Một số biểu hiện lạm dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 25 tháng 6-2013, tr.125-130. ISSN 1859 -2325.
[3]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Huy Hoàng, Dạy học hợp tác qua mạng ở đại học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 26 tháng 8-2013, tr. 75-82. ISSN 1859 -2325.
[4]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Huy Hoàng, Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Wiki, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 27 tháng 10-2013, tr. 127-131. ISSN 1859 -2325.
[5]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Google Groups ở đại học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 28 tháng 12-2013, tr. 107-112. ISSN 1859 -2325.
[6]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Quy trình dạy học một môn học ở đại học thông qua mạng Internet theo định hướng dạy học hợp tác, Tạp chí GD, Số đặc biệt tháng 9/2014, tr. 158-160. ISSN 2354 -0753.
[7]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học chủ đề Chất bán dẫn điện trong môn Kỹ thuật điện tử theo hướng hợp tác qua mạng, Tạp chí GD và xã hội, Số 57 (118) tháng 12-2015, tr. 44-46, 58. ISSN 1859 -3917.
[8]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Vận dụng dạy học hợp tác qua mạng với chủ đề Bộ đếm trong môn Kỹ thuật điện tử, Tạp chí GD và xã hội, Số 58 (119) tháng 1-2016, tr. 37-40. ISSN 1859 -3917.
[9]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Biện pháp dạy học hợp tác qua mạng ở đại học trong môn Kỹ thuật điện tử, Tạp chí GD và xã hội, Số đặc biệt - Tháng 6 (kì 2)/2018, tr. 71-76. ISSN 1859 -3917.
[10]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Yêu cầu cần đạt của giáo viên công nghệ dạy học phần công nghiệp ở trường trung học phổ thông, Kỷ yếu hội thảo đào tạo giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, tháng 4-năm 2019, tr. 99-102.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây