Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Số điện thoại 983848799
Địa chỉ 1102 - C5, khu Đô thị Mỹ Đình 1, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Email nntuan.sp2@gmail.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Phó tổ trưởng
Đơn vị Khoa Vật lý

Giới thiệu / kỹ năng

Các hướng nghiên cứu chính:
- Phương pháp dạy học Vật lý – KTCN
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Khoa học tự nhiên 
- Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật nhiệt.
- Kỹ thuật mô phỏng trong dạy học Vật lý kỹ thuật
 

Văn bằng chứng chỉ

- Cử nhân khoa học SPKT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1997
- Thạc sĩ Giáo dục học, LL&PPDH KTCN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003

Quá trình công tác

15/02/2004 đến nay, Giảng viên khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 

Quá trình đào tạo

Từ 09/1993 – 06/1997, Cử nhân SPKT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Từ 09/2001 – 11/2003, Thạc sĩ Giáo dục học SPKT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 

Dự án / Đề tài

Đề tài ưu tiên cấp cơ sở:
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học hợp tác qua mạng đáp ứng nguyên tắc và hình thức tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học trong môn Kỹ thuật điện tử
Mã số: C.2014-18-02; Xếp loại: Tốt
 

Sách / Bài báo xuất bản

[1]. Lê Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Một số biểu hiện lạm dụng Công nghệ thông tin trong dạy học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 25 tháng 6-2013, tr.125-130. ISSN 1859 -2325.
[2]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Huy Hoàng, Dạy học hợp tác qua mạng ở đại học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 26 tháng 8-2013, tr. 75-82. ISSN 1859 -2325.
[3]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Huy Hoàng, Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Wiki, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 27 tháng 10-2013, tr. 127-131. ISSN 1859 -2325.
[4]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học hợp tác qua mạng bằng công cụ Google Groups ở đại học, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 28 tháng 12-2013, tr. 107-112. ISSN 1859 -2325.
[5]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Quy trình dạy học một môn học ở đại học thông qua mạng Internet theo định hướng dạy học hợp tác, Tạp chí GD, Số đặc biệt tháng 9/2014, tr. 158-160. ISSN 2354 -0753.
[6]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Dạy học chủ đề Chất bán dẫn điện trong môn Kỹ thuật điện tử theo hướng hợp tác qua mạng, Tạp chí GD và xã hội, Số 57 (118) tháng 12-2015, tr. 44-46, 58. ISSN 1859 -3917.
[7]. Nguyễn Ngọc Tuấn, Vận dụng dạy học hợp tác qua mạng với chủ đề Bộ đếm trong môn Kỹ thuật điện tử, Tạp chí GD và xã hội, Số 58 (119) tháng 1-2016, tr. 37-40. ISSN 1859 -3917.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây