Tìm kiếm những gì bạn muốn

Hà Thanh Hùng

Số điện thoại 2113863201
Địa chỉ Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2
Email hathanhhung@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, English
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Vật lý

Giới thiệu / kỹ năng

Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Quá trình công tác

Từ năm 2004 đến nay, giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

Từ 1999-2003, học Đại học tại Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội.
Từ 2007-2009, học Cao học tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Từ 2010-2013, học NCS tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Dự án / Đề tài

I. Đề tài cấp Bộ
1. Hà Thanh Hùng, Các đối xứng không giao hoán của các mô hình chuẩn mở rộng.  Đề tài Nafosted, 2012-2014, nghiên cứu viên.

Mã Số: 103.01-2011.63; Xếp loại: Tốt

2. Hà Thanh Hùng, Vật lý mới trong các mô hình 3-3-1 mở rộng.  Đề tài Nafosted,  2014-2016, thư ký khoa học.

Mã Số: 103.01-2013.43

Xếp loại: Tốt
II. Đề tài cấp Cơ sở

1. Hà Thanh Hùng , Khai triển bậc cao trong lý thuyết trường lượng tử và ứng dụng tìm các hiệu ứng vật lý mới, Đề tài cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Chủ nhiệm đề tài.

Mã Số: C2013.18; Xếp loại: Tốt

2. Hà Thanh Hùng , Đặc tính tương tác của Higgs boson trong các mô hình chuẩn mở rộng, Đề tài cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Chủ nhiệm đề tài.

Mã Số: C2014.12; Xếp loại: Tốt
3. Hà Thanh Hùng, Nghiên cứu các kênh rã của Higgs-boson trong các mô hình 3-3-1  , Đề tài ưu tiên thực hiện cấp cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Chủ nhiệm đề tài.
Mã số: C2016-18-03; Xếp loại: Tốt

Sách / Bài báo xuất bản

I. Sách giáo trình, sách chuyên khảo và Tài liệu tham khảo.
1. Hà Thanh Hùng (Chủ biên), Toán cho vật lý 1, giáo trình, 2017 (chuẩn bị xuất bản )
II. Bài báo khoa học
1. P.V. Dong, L.T. Hue, H.T. Hung, H.N. Long, and N.H.Thao, Symmetry factors of Feynman diagrams for scalar fields, 2010.

Journal-ref: Theoretical and Mathematical Physics, 165(2): 1500–1511
2. L.T. Hue, H.T. Hung, H.N. LongGeneral formula for symmetry factors of Feynman diagrams,  2012.

Journal-ref: Reports on Mathematical Physics, Vol 69, No 3, 331-352
3. P.V.  Dong, H.T.  Hung, H.N.  Long, Question of Peccei-Quinn symmetry and quark masses in the economical 3-3-1 model, May 2012.
Journal-ref: Phys.Rev. D86,  033002.
4. H.T.  Hung, L.T. Hue, H.N.  Long, Ward – Takahashi identity for vertex functions  of sQED, 2013.
Journal-ref: Communications in Physics, Vol. 23, No. 1, pp. 11-19.
5. P.V. Dong, H.T. Hung and T.D. Tham, 3-3-1-1 model for dark matter,  Aug 2013.
Journal-ref: Phys.Rev. D87, 115003
6. H.T. Hung, L.T. Hue, N.T.T. Hang and P.N. Thu, Mass of the lightest neutral CP-even Higgs in the supersymmetric minimal reduced 3-3-1 model.
Journal-ref: Communications in Physics, Vol. 24, No. 3, pp. 201-206,  2014.
7. L. T. HueD. T. HuongH. N. LongH. T. HungN. H. Thao, Signal of doubly charged Higgs at $e^+e^-$ colliders.
Journal-ref: Prog. Theor. Exp. Phys. (2015) 113B05.
8. K. H. PhanH.T. HungL.T. Hue, One loop contributions to neutral Higgs decay h-->mu tau, 
Journal-ref: Prog. Theor. Exp. Phys. (2016) 113B03.
9. N.H. ThaoL.T. HueH.T. HungN.T. Xuan,  Lepton flavor violating Higgs boson decays in seesaw models: new discussions,
Journal-ref: Nucl.Phys. B921 (2017) 159-180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây