Tìm kiếm những gì bạn muốn

Trần Văn Nghị

Số điện thoại 1682811075
Email tranvannghi@hpu2.edu.vn, nghitv87@gmail.com
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Toán

Quá trình công tác

Từ 9/2009 đến nay: Giảng viên tổ Hình học, Khoa Toán

Giải thưởng khoa học

Giải thưởng cho công trình khoa học tiêu biểu có nhiều trích dẫn của Tạp chí Acta Mathematica Vietnamica năm 2017.

Giải thưởng công trình toán học năm 2018 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học)

 

Quá trình đào tạo

 
Thời gian Nơi đào tạo Văn bằng
2005-2009 Trường Đại học Sư pham Hà Nội 2 Đại học
2010-2012 Viện Toán hoc, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Thạc sỹ
2013-2017  Trường Đại học Sư pham Hà Nội 2 Tiến sỹ

Dự án / Đề tài

1. Trần Văn Nghị (Chủ nhiệm): Điều kiện cực trị của bài toán quy hoạch toàn phương với ràng buộc toàn phương trong không gian hữu hạn chiều, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Mã số C.2015.3, xếp loại: Tốt
2. Trần Văn Nghị (Thành viên): Một số vấn đề định tính trong quy hoạch toàn phương và  tối ưu véctơ với các hàm mục tiêu toàn phương, Đề tài NAFOSTED, mã số: 101.01-2014.39, đang triển khai
3. Trần Văn Nghị (Chủ nhiệm): Tính ổn định của bài toán quy hoạch toàn phương với ràng buộc toàn phương , Đề tài KHCN Ưu tiên cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Mã số C.2017-18-09, đang triển khai

Sách / Bài báo xuất bản

TẠP CHÍ QUỐC TẾ:
1. T. V. Nghi, N. N. Tam, Continuity and directional differentiability of  the value function in parametric quadratically constrained nonconvex  quadratic programs, Acta. Math. Vietnam., 42(2), 311-336, 2017 (SCOPUS)
2. T. V. Nghi, On stability of solutions to parametric generalized affine variational inequalities, Optimization, 67(2), 269-285, 2018 (SCIE)
3. T. V. Nghi, Coderivatives Related to Parametric Extended Trust Region Subproblem and Their Applications, Taiwanese J. Math., 20(2), 485-511, 2018 (SCI)
4. N. N. Tam, T. V. Nghi, On the Solution Existence and Stability of Quadratically Constrained Nonconvex Quadratic Programs, Optim. Lett., 12(5), 1045–1063, 2018 (SCIE)
5. T. V. Nghi, N. N. Tam, Stability for parametric extended trust region subproblems, Pac. J. Optim. (accepted) (SCIE)TẠP CHÍ TRONG NƯỚC:
1. Trần Văn Nghị, Trường hợp nguyên của Giả thuyết Jacobi, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 23 (2013).
2. Trần Văn Nghị, Nguyễn Năng Tâm, Tổng quan về bài toán quy hoạch toàn phương, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 26 (2013).
3. Trần Văn Nghị, Về tính liên tục của hàm giá trị tối ưu trong bài toán quy hoạch toàn phương với ràng buộc toàn phương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V, Nhà xuất bản Giáo dục (2015)
4. Trần Văn Nghị, Về nghiệm địa phương của bài toán quy hoạch toàn phương với ràng buộc toàn phương, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 36 (2015). 
5. Trần Văn Nghị, On continuity of the optimal value function in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programming problems, Tạp chí Khoa họcTrường ĐHSP Hà Nội 2, số 51 (2017).

SÁCH XUẤT BẢN
1. Trần Văn Nghị (Chủ biên), Phạm Thanh Tâm, Hà Tuấn Dũng, Bài giảng Đại số tuyến tính 1, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2017

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây