Tìm kiếm những gì bạn muốn

Trần Văn Bằng

Số điện thoại 983863184
Địa chỉ Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Email tranvanbang@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Trưởng khoa
Đơn vị Khoa Toán

Giới thiệu / kỹ năng

Sinh năm: 1975
Quê quán: Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh
Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích hàm, Giải tích hàm ứng dụng, Phương trình vi phân và tích phân, Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, Điều khiển tối ưu, Giải tích đa trị.

Văn bằng chứng chỉ

A) Văn bằng:
1, Cử nhân Sư phạm ngành Toán -Tin học, Tổ chức cấp: ĐHSP Hà Nội 2;
2, Thạc sĩ chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân, Tổ chức cấp: ĐH Thái Nguyên;
3, Tiên sĩ chuyên ngành:  Phương trình vi phân và tích phân, Tổ chức cấp: Viện Toán học.
B) Chứng chỉ:
1, Intensive English language proficiency course, Tổ chức cấp: Southern Luzon State University, Philippines;
2, Academic teaching excellence, Tổ chức cấp: British Council;
3, International training of trainers program on content & Language integrated Learning, Tổ chức cấp:  The University of Queensland, Australia.
 

Quá trình công tác

Từ năm 1996 đến nay, công tác tại Khoa Toán Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Quá trình đào tạo

Hoàn thành chương trình Đại học Sư phạm, ngành Toán -Tin học tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 1996;
Hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân tại Trường Đại học Thái Nguyên (chương trình liên kết với Viện Toán học-Viện khoa học Việt Nam) năm 2002;
Hoàn thành Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân tại Viện Toán học-Viện khoa học Việt Nam năm 2006.

Dự án / Đề tài

1, Chủ nhiệm đề tài KHCN cấp cơ sở: Một số vấn đề về nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 2, mã số C.04.55, năm 2005.
2, Thư kí đề tài Nafosted: Tối ưu không trơn và đối ngẫu không lồi, mã số: 101.02-2012.03, năm 2012.
3, Chủ nhiệm đề tài cấp KHCN cấp cơ sở: Ứng dụng nghiệm nhớt vào bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn, mã số: C2018.04, năm 2018.

 

Sách / Bài báo xuất bản

1.       Tran Duc Van and Tran Van Bang: Good solutions of fully nonlinear parabolic equations, Selguk Tour of Appliad Math., Vol. 3, N0.1/2002, pp.100-111.
2.       Tran Duc Van and Tran Van Bang: Viscosity Solutions of the Cauchy problem for seeord order nonlinear partial differertial equations in Hilbert spaces, Elec. Jour. of Diff. Equa., No. 47/2006, pp.1-15.
3.       Tran Van Bang: The uniqueness of viscosity solutions of the second order nonlinear partial differential equations in a Hilbert space of two - dimensional functions, Acta Math. Vietnamica., Vol.31, N0. 2/2006, pp.149-166.
4.       Trần Văn Bằng: Nghiệm tốt của phương trình Parabolic đều cấp 2, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2003, tr. 46-47.
5.       Trần Văn Bằng: Một số kết quả của lý thuyết nghiệm nhớt cho phương trình đạo hàm riêng elliptic suy biến cấp hai, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2005, tr. 6-15.
6. Trần Văn Bằng, Phan Trọng Tiến, Một số đặc trưng của các bán vi phân Frechét của hàm liên tục trong không gian Rn, Tạp chí Khoa học Trường   Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 32/2014, tr. 3-11.
7. Tran Van Bang, Phan Trong Tien, On the Existence, Uniqueness, and Stability of -Viscosity Solutions to a Class of Hamilton-Jacobi Equations in Banach Spaces, Acta Mathematica Vietnamica (2018), https://doi.org/10.1007/s40306-018-0287-7 
 8.  Trần Văn Bằng, Phan Trọng Tiến (2018), Ứng dụng nghiệm nhớt vào bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn, Tạp chí Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 58, 3-21.
9. Phan Trong Tien, Tran Van Bang, Uniqueness of β -Viscosity Solutions of Hamilton–Jacobi Equations and Applications to a Class of Optimal Control Problems, Differential Equations and Dynamical Systems (2019), https://doi.org/10.1007/s12591-019-00479-7 


 

 

Báo cáo tại các hội thảo

1, Nghiệm nhớt của bài toán Cauchy cho phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 2 trong không gian Hilbert, Hội thảo khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2005.
2, Tính duy nhất nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 2 trong không gian Hilbert các hàm hai chiều, Hội thảo quốc tế: Phương trình vi phân và tích phân năm 2006 - ĐHQG Hà Nội; 
3, Nguyên lí cực trị và Phương trình đạo hàm riêng, Hội thảo khoa học: Một số vấn đề về Tối ưu toàn phương 12/2016 - Trường ĐHSP Hà Nội 2;
4, "The existence and uniqueness of \beta-viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in Banach spaces", Hội thảo khoa học: Sinh viên và cán bộ trẻ các Trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 - Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây