Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Văn Tuyên

Số điện thoại 974774799
Địa chỉ Nhà 7, Tập thể Trường ĐHSP Hà Nội 2
Email nguyenvantuyen83@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Toán

Quá trình công tác

  • Từ tháng 01 năm 2006 đến nay: Giảng viên, Khoa Toán - Trường ĐHSP Hà Nội 2
  • Từ 01 tháng 08 năm 2014 đến 30 tháng 12 năm 2014: Nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics-VIASM), Hanoi, Vietnam
  • Từ 01 tháng 09 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Khoa Toán ứng dụng, Trường ĐH Quốc gia Pukyong, Busan, Korea.
  • Từ 01 tháng 06 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Giải tích phi tuyến và Tối ưu và Trung tâm Giáo dục Phổ thông, Trường ĐH Y Cao Hùng, Đài Loan. 

Giải thưởng khoa học

  • Giải thưởng công trình toán học năm 2012 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học)
    (The Mathematical Research Award of 2012 awarded by The National Program for the Development of Mathematics, Vietnam) 
  • Giải thưởng công trình toán học năm 2017 (Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học)
    (The Mathematical Research Award of 2017 awarded by The National Program for the Development of Mathematics, Vietnam) 

Quá trình đào tạo

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm- Đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐHSP Hà Nội 2 Sư phạm Toán - Tin 09/2001-06/2005 Chính qui Cử nhân
Viện Toán học Toán Giải tích 2008-2010 Tập trung Thạc sĩ
ĐHSP Hà Nội 2 Toán Giải tích 2011-2015 Tập trung Tiến sĩ

Dự án / Đề tài

1. Nguyễn Văn Tuyên (thành viên): “Về hàm Riemann zeta”, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, mã số: C.2013.12, nghiệm thu năm 2014, xếp loại tốt.
2. Nguyễn Văn Tuyên: “Sự tồn tại nghiệm tối ưu theo thứ tự suy rộng của bài toán tối ưu véctơ”,  mã số: C.2013.15, nghiệm thu năm 2014, xếp loại tốt.
3. Nguyễn Văn Tuyên (thành viên): “Tối ưu không trơn và đối ngẫu không lồi”, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, mã số: 101-02-20-12.03, đang triển khai.
4. Nguyễn Văn Tuyên (thành viên): “Một số vấn đề định tính trong quy hoạch toàn phương và tối ưu véctơ với các hàm mục tiêu toàn phương”, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, mã số: 101.01-2014.39, đang triển khai.
5. Nguyễn Văn Tuyên: “Một số tính chất định tính của bài toán cân bằng véctơ với thứ tự tổng quát”,  mã số: C.2016.11, nghiệm thu năm 2017, xếp loại tốt.

Sách / Bài báo xuất bản

I. Bài báo khoa học:
1. Tuyen, N.V., Yen, N.D.:  On the concept of generalized order optimality, Nonlinear Anal. 75 (2012), pp. 1592-1601. (SCI)
2. Tuyen, N.V.: Some characterizations of solution sets of vector optimization problems with generalized order, Acta Math. Vietnam. 41 (2016), 677-694 (SCOPUS)
3. Tuyen, N.V.: Convergence of the relative Pareto efficient sets, Taiwanese J. Math. 20 (2016),  1149-1173. (SCI)
4. Huy, N.Q.,  Tuyen, N.V.: New Second-Order Optimality Conditions for a Class of Differentiable Optimization Problems, J. Optim. Theory Appl. 171 (2016), 27-44. (SCI)
5. Kim, D.S., Tuyen, N.V.: A note on second-order Karush-Kuhn-Tucker necessary optimality conditions for smooth vector optimization problems, RAIRO-Oper. Res. (2017), DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2017026 (SCIE)
6. Huy, N.Q., Kim, D.S, Tuyen, N.V.: New Second-Order Karush–Kuhn–Tucker Optimality Conditions for Vector Optimization, Appl. Math. Optim. (2017), DOI 10.1007/s00245-017-9432-2 (SCI)
7. Huy, N.Q., Kim, D.S, Tuyen, N.V.:  Existence Theorems in Vector Optimization with Generalized Order, J. Optim. Theory Appl. 174 (2017), 728-745. (SCI)
8. Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Tuyên: Tính tổng của một số chuỗi hàm bằng thặng dư, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 26 (2013), tr. 83 - 94.
9. Nguyễn Văn Tuyên: Sự tồn tại nghiệm Slater của bài toán tối ưu vector, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 33 (2014), tr. 13 - 20.
10. Nguyễn Văn Tuyên: Điều kiện M-tame và sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu có ràng buộc, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 46 (2016), 3-10. 

II. Bản thảo
(a) Tuyen, N.V., Kim, D.S., Son, P.T.: On the existence of Pareto solutions for semi-algebraic vector optimization problems, submitted
(b) Huy, N.Q., Kim, D.S., Tuyen, N.V.: Strong second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization, submitted
(c) Tuyen, N.V., Yao, J.C, Wen, C.F.: Second-order Karush-Kuhn-Tucker necessary conditions in locally Lipschitz vector optimization with inequality constraints,  submitted 
(d) Tuyen, N.V., Yao, J.C, Wen, C.F.: A note on approximate Karush-Kuhn-Tucker conditions in locally Lipschitz multiobjective optimization, submitted
(e) Kien, B.T., Tuyen, N.V., Yao, J.C.: Second-order KKT optimality conditions for multi-objective optimal  control problems, submitted  


III. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Phụ Hy, Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tuyên: “Bài tập giải tích hàm”, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

Báo cáo tại các hội thảo

1. On the concept of generalized order optimality, The 8th Vietnam-Korea Workshop “Mathematical optimization theory and applications” (University of Dalat, December 8-10, 2011, Dalat, Vietnam).
2. New Second-Order Optimality Conditions for Differentiable Optimization Problem, The 8th Congress of the Vietnamese Mathematical, August 10-14, 2013.
3. Convergence of the relative Pareto efficient sets, The 12nd Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 23-25, 2014, Bavi, Vietnam.
4. Some characterizations of solution sets of vector optimization problems, The 13rd Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 23-25, 2015, Bavi, Vietnam.
5. Strong second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization, Workshop “Some selected problems in Probability theory, Graph theory, and Scientific computing”, February 16-18, 2017, Ha Noi - Vinh Phuc, Vietnam.
6. New second-order Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions for vector optimization, Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics, February 20-24, 2017, Da Nang, Vietnam.
7. A note on second-order (KKT) optimality conditions for smooth vector optimization problems, The 15th Workshop on Optimization and Scientific Computing, April 20-22, 2017, Bavi, Vietnam.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây