Tìm kiếm những gì bạn muốn

Đào Thị Hoa

Số điện thoại 978868610
Địa chỉ Nhà số 9, tổ 1, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Email daothihoa.sp2@moet.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt.
Chức vụ Giảng viên chính
Đơn vị Khoa Toán

Giới thiệu / kỹ năng

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Quá trình công tác

9/1996 - 2/2011: Giảng viên
3/2011 - nay: Giảng viên chính

Quá trình đào tạo

1992 - 1996: Sinh viên khoa Toán - ĐHSPHN2
2001 - 2003: Học viên cao học - ĐHSPHN
2014 - nay: NSC - ĐHSPHN

Dự án / Đề tài

1. Xây dựng nội dung dạy học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa toán theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2009-2010.
2. Khắc phục một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi dạy học các phép chứng minh toán học. Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2013 - 2014

Sách / Bài báo xuất bản

1. “Thực hành giải toán tiểu học”; xuất bản năm 2008; Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
2. Bồi dưỡng kĩ năng khai thác tài liệu toán trong dạy học toán trung học phổ thông cho sinh viên Sư phạm  – Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) – Số 214 – Kỳ 2(5/2009).
3. Một số vấn đề về việc ghi bảng trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông – Tạp chí Khoa học (ISSN 1859 – 2325 - Trường ĐHSPHN2)  – Số 6/2009.
4. Thực trạng năng lực tự học bộ môn phương pháp dạy học Toán của sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – Tạp chí Khoa học giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) – Số 46 – Tháng 7/2009.
5. Xác định mục tiêu bài học môn Toán ở trường phổ thông theo phương pháp tích cực – Tạp chí Khoa học (ISSN 1859 – 2325 - Trường ĐHSPHN2) – Số 7/2009.
6. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa toán theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học – Kỷ yếu Hội thảo khoa học giao lưu các trường đại học – cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ VIII – 2010.
7. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng phép chứng minh phân tích và tổng hợp – Tạp chí Khoa học (ISSN 1859 – 2325 - Trường ĐHSPHN2) – Số 2/2013. 
8. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng phép chứng minh phản chứng và chứng minh loại dần – Tạp chí Khoa học (ISSN 1859 – 2325 - Trường ĐHSPHN2) – Số 4/2014.
9. Biện pháp khắc phục sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng các phép chứng minh toán học – Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – số 6, năm 2014.
10. Vai trò của tự học và sự cần thiết phải bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên sư phạm – Tạp chí Giáo dục số 356, kỳ 2 (4/2015).
11. Cơ hội phát triển năng lực tự học cho sinh viên toán qua nội dung “Hệ thống hóa khái niệm toán học” – Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội – số 8A, 11/2015.
12. Xây dựng các hoạt động bồi dưỡng năng lực tự học nội dung “Những con đường tiếp cận khái niệm cho sinh viên khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – Tạp chí Khoa học Giáo dục, tháng 1/2016.
13. Thực trạng năng lực tự học của sinh viên ngành Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm – Tạp chí Khoa học – Trường ĐHSP Hà Nội 2 – số 44, 8/2016.
14. Thiết kế bài học “Dạy học định lý toán học” theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán – Đại học Sư phạm Hà Nội 2” – Tạp chí Khoa học – ĐHSP Hà Nội – số 1, năm 2017.
15. Thiết kế và tổ chức bài học theo hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm toán – Tạp chí Giáo dục – số 401, 3/2017.
16. Tài liệu hướng dẫn tự học dạy học khái niệm toán học  – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.
 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Khắc phục một số sai lầm của học sinh khi dạy học chủ đề hàm số logarit – Hội Nghị khoa học trẻ trường ĐHSPHN 2 – 2008.
2. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa toán theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học - Hội thảo khoa học giao lưu các trường đại học – cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ VIII – 2010.
3. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng phép chứng minh phân tích và tổng hợp – Hội nghị khoa học trẻ - 2012.
4. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên khi sử dụng phép chứng minh phản chứng và chứng minh loại dần – Hội nghị khoa học trẻ - 2014.
5. Hướng dẫn sinh viên khai thác bài toán – Báo cáo tại Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Didactic toán – Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2017.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây