Tìm kiếm những gì bạn muốn

Lê Chí Toàn

Số điện thoại 977522153
Địa chỉ Khoa Sinh - KTNN, tầng 3 Nhà học thí nghiệm, ĐHSP Hà Nôi 2
Email Letoanbio@gmail.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Sinh-KTNN

Giới thiệu / kỹ năng

Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống và Tiến hóa Thực vât
1. Nghiên cứu phân loại thực vật hiện đại dựa trên dữ liệu hình thái và phân tử (các đoạn gen đã được giải trình tự (DNA), bao gồm các gen nhân, gen lục lạp, gen ty thể).
2. Nghiên cứu phát sinh loài dựa trên dữ liệu phân tử của bộ Đàn Hương (Santalales) trên toàn thế giới, cũng như các họ thực vật khác trong thực vật hạt kín (angiosperm).
3. Nghiên cứu lịch sử địa lý sinh vật của thực vật hạt kín dựa trên dữ liệu phân tử, kết hợp với các hóa thạch được khoa học ghi nhận và các sự kiện địa lý, khí hậu của trái đất cách đây hàng triệu năm.
4. Nghiên cứu sự kiện đa dạng như bùng nổ phát sinh, tiệt chủng của thực vật hạt kín.
5. Nghiên cứu cấu trúc quần thể thực vật thông qua dữ liệu phân tử.
6. Hướng nghiên cứu của tôi cũng có thể kết hợp với các hướng nghiên cứu khác trên thực vật.

Quá trình công tác

2012-nay: Giảng viên tại Khoa Sinh-KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2.
 

Giải thưởng khoa học

1. AWARDS AND GRANTS
2013: CAS-TWAS President’s Fellowship, China.

 

Quá trình đào tạo

Thời gian Bậc đào tạo Nơi đào tạo
2007-2011 Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2011-2013 Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2013-2018 Tiến sĩ Viện Thực vật học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

Dự án / Đề tài

1. Taxonomic study of Asian Caryodaphnopsis (Lauraceae) (Foundation of Ministry of Science and Technology of People's Republic of China)
    Project No.: 31500165
    Time: 2016.01-2018.12

2. Plant tree of life and mechanism of adaptive evolution in tropical East Africa (National Natural Science Foundation of China)
    Project No.: SAJC201613
    Time: 2016.01-2020.12

3. Taxonomy and phylogeny of Vietnamese Spondias L. (Anacardiaceae) (Basic Foundation of Ha Noi Pedagogical University No2)
     Project No.: C.2019.01

4. Phylogeny, historical biogeography and diversification of subtribe Scurrulinae (Loranthaceae) (Foundation of the Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED))

    Project No.: 106.03-2019.12

Sách / Bài báo xuất bản

I. Bài báo trên tạp chí và hội nghị khoa học trong nước
1. Hoàng Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Đông, Đinh Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Phụng, Nguyễn Thị Trang, Lê Chí Toàn, Đào Xuân Tân. 2010. Một số kết quả chọn tạo giống lúa nếp thơm BN4. Kỉ yếu Hội nghị khoa học sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

2. Hà Minh Tâm, Lê Chí Toàn, Đặng Việt Cường. 2013. Đặc điểm phân loại chi nhãn (Dimocarplus Lour.) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, số 23, 2013, tr. 159-164.

II. Bài báo trên tạp chí quốc tế (ISI) (*: co-first author)
1. Le CT*, Liu B*, Barrett RL, Lu LM, Wen J, Chen ZD. 2018. Phylogeny and a new tribal classification of Opiliaceae (Santalales) based on molecular and morphological evidence. Journal of Systematics and Evolution, 56: 56–66. DOI: 10.1111/jse.12295

2. Lu LM, Mao LF, Yang T, Ye JF, Liu B, Li HL, Sun M, Miller JT, Mathews S, Hu HH, Niu YT, Peng DX, Chen YH, Smith SA, Chen M, Xiang KL, Le CT, Dang VC, Lu AM, Soltis PS, Soltis DE, Li JH, Chen ZD. 2018. Evolutionary history of the angiosperm flora of China. Nature, 554: 234–238. DOI: 10.1038/nature25485

3. Lin QW*, Le CT*, Njenga DM*, Hao YQ*, Liu B, Yu WT, Chen ZD. 2018. Bothriospermum longistylum (Boraginaceae), a neglected new species from North China. Nordic Journal of Botany, 36: 1–8. DOI: 10.1111/njb.01694

4. Liu B*, Le CT*, Barrett RL, Nickrent DL, Chen ZD, Lu LM, Vidal-Russell R. 2018. Historical biogeography of Loranthaceae (Santalales): Diversification agrees with emergence of tropical forests and radiation of songbirds. Molecular Phylogenetics and Evolution, 124: 199–212. DOI: 10.1016/j.ympev.2018.03.010

5. Le CT*, Lin QW*, Hao YQ*, Tan YH, Paszko B, Liu B. 2018. The identify of Buchanania yunnanensis C.Y. Wu (Anacardiaceae). PhytoKeys.

6. Liu B*, Le CT*, Yang Y. Taxonomic revision of Beilschmiedia delicate and Cryptocarya yaanica (Lauraceae). (in Preparation)
7. Le CT*, Liu B*, Lu LM, Chen ZD. Molecular phylogeny of Scurrulinae and reinstatement of Phyllodesmis Tiegh. (in Preparation)
8. Le CT*, Liu B*, Lu LM, Chen ZD, Nickrent DL. New insights into the phylogeny of parasitic order Santalales. (in Preparation)

III. Sách, Giáo trình.
1. Cell Biology, 2018. Textbook for the University (in English).
2. Cell and cell technology, 2019. Textbook for the University (in English).

Báo cáo tại các hội thảo

1. Phylogeny, biogeography and diversification of Santalales. 2017. International Academic Forum Trials. Institute of Botany, Beijing, China.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây