Tìm kiếm những gì bạn muốn

An Biên Thùy

Số điện thoại 914706176
Địa chỉ P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Email thuyanbien@gmail.com
Chức vụ Tổ trưởng
Đơn vị Khoa Sinh-KTNN

Giới thiệu / kỹ năng

1. Rèn luyện Kĩ năng dạy học (thiết kế kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy học)
2. Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống/ bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học phổ thông.
3. Vận dụng PPDH tích cực -  kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học.

Quá trình đào tạo

1. Đại học
Hệ đào tạo:    Chính quy                                  Thời gian đào tạo từ 2003 đến 2007
Nơi đào tạo: Khoa Sinh - KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Ngành học:    Sư phạm Sinh
Tên khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu đánh giá tác động môi trường của quá trình sau xây dựng của khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Vĩnh Phúc (the Quang Minh industrial park) và giải pháp.
Ngày và nơi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 5/2007, Khoa Sinh – KTNN, tr.ĐHSP Hà Nội 2
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Nguyễn Bình

2. Thạc sĩ
Hệ đào tạo:    Chính quy                              Thời gian đào tạo từ 2009 đến 2011
Nơi đào tạo: Khoa Sinh - KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Tên luận văn: Sử dụng tư liệu thu được từ thực tập sư phạm của sinh viên để biên soạn bài tập dùng vào dạy học phần Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương)
Ngày và nơi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 11/2009, Trường ĐHSP Hà Nội.
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Quang Báo

3. Tiến sĩ
Hệ đào tạo:    Chính quy                              Thời gian đào tạo từ 2011 đến 2015
Nơi đào tạo: Khoa Sinh - KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành học: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Tên luận văn: Sử dụng tư liệu thu được từ thực tập sư phạm ở trường phổ thông để biên soạn bài tập dùng vào dạy học phần Lí luận dạy học Sinh học.
Ngày và nơi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 5/2016, Trường ĐHSP Hà Nội.
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Quang Báo

Dự án / Đề tài

1. Chủ nhiệm đề tài: „Hệ thống hóa tư liệu băng hình phục vụ giảng dạy học phần LLDHSH“ – Mã số C.2012.07, nghiệm thu tháng 10/2014, xếp loại tốt.

 

Sách / Bài báo xuất bản

1. An Biên Thùy (2010), "Sử dụng tư liệu thu được từ thực tập sư phạm của sinh viên để biên soạn bài tập dùng vào dạy học học phần Lí luận dạy học Sinh học", Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2. 2(11), tr. 77-85.

2. An Biên Thùy (2012), "Vai trò của tư liệu thực tiễn trong dạy học môn Lí luận dạy học Sinh học – Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh học", Tạp chí giáo dục số đặc biệt, tr. 104-106, 112.

3. An Biên Thùy (2012), "Tiêu chuẩn băng hình bài giảng mẫu sử dụng trong dạy học học phần Lí luận dạy học Sinh học (phần đại cương)", Hội thảo quốc gia về giảng dạy Sinh học, tr. 415-420.

4. Đinh Quang Báo, An Biên Thùy (2014), " Quy trình thiết kế hệ thống bài tập tình huống để tổ chức dạy học môn Lí luận dạy học Sinh học - chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh học", Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội. 59(8), tr. 112-119.

5. An Biên Thùy, Hoàng Thị Kim Huyền (2017), “Xây dựng bài tập tình huống thực tiễn để rèn kĩ năng soạn bài cho sinh viên sư phạm trong dạy học phần lý luận dạy học sinh học”, Tạp chí Giáo chức, (121), tr.35-40.

6. An Biên Thùy, Đỗ Thị Cúc (2017), "Xây dựng bài tập tình huống thực tế trong dạy học chuyên đề Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (Sinh học 11)", Tạp chí giáo dục, (413), kì 1 - tháng 9, tr.44-47, 56.
 
7. An Bien Thuy (2017), "Applying “learning - by - doing” method to foster in-service teachers' professional skills and competences based on criteria for teacher standards", Proceedings of international conference Teachers 'and educational administrators' competence in the context of globalisation, Viet Nam national university press, HaNoi, pp.277-285 (Thai Nguyen, 28-29 november 2017).

8. An Biên Thùy (2018), "Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông", Hội thảo quốc gia về giảng dạy Sinh học lần thứ 3, tr. 1401 - 1409.
 
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây