Tìm kiếm những gì bạn muốn

La Việt Hồng

Số điện thoại 973376668
Địa chỉ Nhà 7 TT ĐHSP Hà Nội 2
Email laviethong.sp2@gmail.com, laviethong@hpu2.edu.vn
Chức vụ Phó trưởng khoa
Đơn vị Khoa Sinh-KTNN

Giới thiệu / kỹ năng

 
Các hướng nghiên cứu chính:
1. Chọn tạo cây trồng chống chịu stress môi trường bằng công nghệ gen và công nghệ tế bào.
2. Nghiên cứu sản xuất giống cây trồng; bảo tồn thực vật bằng công nghệ nuôi cấy mô thực vật. 
3. Tin sinh học trong sinh lý thực vật.
 
Một số kết quả chuyển giao:
1. Chuyển giao công nghệ sản xuất giống hoa cúc (15 giống trồng tại Mê Linh - Hà Nội) bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật cho Công ty CP Vật tư và Giống hoa Hà Nội.
2. Chuyển giao công nghệ sản xuất lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô cho Trung tâm Kiểm định & Phát triển Khoa học Công nghệ (Sở KHCN, Tỉnh Lai Châu).

Văn bằng chứng chỉ

  1. Cử nhân Sư phạm Sinh học.
  2. Thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm.
  3. Tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành: Sinh lý học thực vật.

Quá trình công tác

  1. 2008 - nay: Khoa Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp, trường ĐHSP Hà Nội 2.

Giải thưởng khoa học

1. Đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III (năm 2010-2011).

Quá trình đào tạo

I. Đại học
- Bằng Cử nhân Sư phạm Sinh học.
- Năm đào tạo: 2004-2008.
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
- Tên khóa luận: Ảnh hưởng của sự thiếu nước đến hàm lượng prolin trong cây đậu tương
- Người hướng dẫn KH: PGS.TS. Nguyễn Văn Mã, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

II. Sau đại học
1. Thạc sĩ
- Bằng Thạc sĩ Sinh học (chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm).
- Năm đào tạo: 2008-2010.
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
- Tên luận văn: Nghiên cứu cấu trúc di truyền một số dòng Citrus Tristeza Virus gây bệnh trên cây ăn quả chi Citrus ở Việt Nam. 
- Người hướng dẫn KH: TS. Lâm Đại Nhân, Viện Công nghệ Sinh học.
2. Tiến sĩ
- Bằng Tiến sĩ Sinh học (chuyên ngành: Sinh lý học thực vật).
- Năm đào tạo: 2011-2016.
- Đơn vị đào tạo: Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
- Tên luận án: Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY-2, rễ tơ và cây cà chua chuyển gen.
- Người hướng dẫn KH: PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học.

Dự án / Đề tài

I. Đề tài khoa học công nghệ
1. Đề tài cấp cơ sở (chủ nhiệm). Thiết kế vector chuyển gen miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY2. Đã nghiệm thu 2013.
2. Đề tài cấp cơ sở ưu tiên (Chủ nhiệm). Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm một số giống hoa cúc và hoa cẩm chướng thu tại làng hoa Mê Linh-Hà Nội bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. Đã nghiệm thu 2016.
II. Dự án
1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ 2017 (Chủ nhiệm). Sản xuất hoa cẩm chướng bằng công nghệ tiên tiến tại Bắc Hà, Lào Cai. Đang triển khai. 

Sách / Bài báo xuất bản

I. Sách đã xuất bản
 
1. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong. 2013. Phương pháp nghiên cứu sinh lý học thực vật (Method in plant physiology). NXB ĐHQG Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng. 2015. Sinh trưởng và phát triển của thực vật (Growth and development of plant). NXB ĐHQG Hà Nội.
3. La Việt Hồng. 2017. Thực hành Sinh lý thực vật. NXB ĐHQG Hà Nội. 
 
II. Bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu
1. Nguyễn Thị Thu Đông, Phạm Thị Nụ, Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Đính, 2018, Ảnh hưởng của một số phân bón lá đến sinh trưởng, sắc tố quang hợp và hoạt độ enzym catalase ở cây lan Mokara, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 187(11): 113 - 117.
2. La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Tạ Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thúy Mai. 2018. Thiết kế hệ thống vi thủy canh đơn giản cho quy trình rèn luyện cây hoa oải hương lá xẻ (Lavandula dentata L.). Báo cáo Khoa học - Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2018. 1672-1676. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
3. Mai Thị Hồng, Chu Đức Hà, La Việt Hồng, Lê Thị Nhung, Phùng Thanh Nga. 2018. Nhân nhanh giống hoa cát tường (Eustoma grandiflorum) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. Báo cáo Khoa học - Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2018. 1457-1462. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
4. Chu Đức Hà, La Việt Hồng, Trần Thị Thu Hiền, Phạm Phương Thu, Trần Danh Sửu, Phạm Thị Lý Thu. 2018. Nghiên cứu xác định và phân tích cấu trúc của họ gen mã hóa yếu tố phiên mã TCP ở cam ngọt (Citrus sinensis) bằng công cụ tin sinh học. Báo cáo Khoa học - Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2018. 34-39. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.
5. Cao Phi Bằng, La Việt Hồng. 2018. Giải trình tự gen matk, phân loại và nhân nhanh in vitro giống khoai mỡ địa phương (Dioscorea sp.) trồng tại Mường Khương, Lào Cai. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2(16): 285-292.
6. Chu Đức Hà, La Việt Hồng, Lê Hoàng Thu Phương, Lê Thị Thảo, Hoàng Thị Thao, Phạm Thị Lý Thu. 2018. Nghiên cứu cấu trúc của gen mã hóa Nuclear factor-YB ở sắn liên quan đến tính chống chịu điều kiện bất lợi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 5(90): 5-9.
7. Chu Đức Hà, Trần Thị Kiều Trang, Phạm Phương Thu, La Việt Hồng, Phạm Thị Lý Thu. 2018. Định danh và phân tích cấu trúc của họ gen liên quan đến khả năng ra hoa ở sắn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 5(90): 9-13.
8. La Việt Hồng, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Văn Đính, Cao Phi Bằng, Chu Đức Hà. 2018. Ảnh hưởng của nhôm tới tỷ lệ nảy mầm, một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ở cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm và vai trò của axit salicylic ngoại sinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 184(07): 29 - 33.
9. Chu Đức Hà, La Việt Hồng, Nguyễn Văn Lộc, Lưu Thị Thu, Phạm Thị Lý Thu. 2018. Nghiên cứu xác định và phân tích đặc điểm của họ gen mã hóa protein vận chuyển sắt ở sắn (Manihot esculenta Crantz). Báo cáo Khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. 477-482. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
10. Chu Đức Hà, Chu Thị Hiền Lương, La Việt Hồng, Thân Thị Hoa, Phạm Thị Lý Thu, Nguyễn Thị Thu Ngà. 2018. Nghiên cứu cơ chế nhân rộng trong tiến hóa của các gen mã hóa nhân tố phiên mã Nuclear factor-YB ở cam ngọt (Citrus sinensis). Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. 180(04): 37 - 41.
11. Chu Đức Hà, La Việt Hồng, Nguyễn Ngọc Huyền (2018). Nghiên cứu cơ chế tiến hóa của họ gene mã hóa tiểu phần Nuclear factor-YA ở cam ngọt (Citrus sinensis). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 2(87)/2018: 3-7.
12. Phạm Phương Thu, Chu Đức Hà, Phan Thị Trang, La Việt Hồng (2018). Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống in vitro cây cỏ thi hắt hơi (Achillea ptarmica) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 1(86)/2018: 94-97.
13. La Việt Hồng, Nguyễn Văn Đính (2017). Giới thiệu một số quy trình vi nhân giống cây hoa cẩm chướng (Dianthus Caryophyllus L.). Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2. Số 47 (2/2017): 27-42.
14. La Việt Hồng, La Thị Hạnh, Ngô Tuyết Dung, Bùi Văn Thắng (2017). Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc một số giống hoa cẩm chướng (Dianthus Caryophyllus L.) tại huyện Bắc Hà, Lào Cai. Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. Số 6(79): 85-90.
15. La Việt Hồng, Nguyễn Nguyệt Quỳnh, Đào Văn Kiên, Chu Hoàng Hà (2017). DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 37-45.
16. La Việt Hồng, Nguyễn Thị Hồng Huế (2017). Nghiên cứu nhân giống in vitro lan phi điệp (Dendrobium anosmun Lindl). Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 168(08): 3-7.
17. La Việt Hồng, Trần Hồng Thu, Phạm Thị Quy, Đinh Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Ngọc Khánh (2017). Xác định chỉ thị phân tử và tái sinh chồi in vitro của loài hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll ex Hemsl.) thu tại Sa Pa - Lào cai. Tp chí Khoa hc và Công ngh Trường ĐH Thái Nguyên. 164(04). Trang 189-193.
18. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Thị Oanh, Lê Thu Hằng, La Việt Hồng (2017). Nghiên cứu giải phẫu lá cây hoa cúc cấy mô ở giai đoạn vườn ươm và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng giâm chồi. Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. Số 3 (76): 49-53.
19. La Việt Hồng, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Chung Anh, Phạm Thị Nhì (2016). Xây dựng quy trình sản xuất cây giống hoa cúc tại Mê Linh-Hà Nội bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. Báo cáo Hội nghị Khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học ở Việt Nam.1014-1021. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội.
20. La Việt Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trương Đức Bình, Cao Phi Bằng (2016). Nghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng từ mảnh lá và đốt thân bắt nguồn từ cành hoa. Báo cáo Hội nghị Khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học ở Việt Nam.1022-1028. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội.
21. Cao Phi Bằng, La Việt Hồng (2016). Phân tích chức năng họ gen mã hóa enzym β-amylase trong sự phát triển của quả cà chua (Solanum lycopersicum) bằng phương pháp in silico. Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2. Số 43. Trang: 73-84.
22. La Việt Hồng, Phạm Thị Nhung (2016). Hoàn thiện một số giai đoạn nhân nhanh in vitro cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume).Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2.Số 44. Trang 45-54.
23. Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Đỗ Thị Thu Phượng, Trương Đức Bình (2016). Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro cây thanh long từđốt thân. Tp chí Khoa hc, trường ĐHSP Hà Ni 2. Số 46. Trang: 79-86
24. La Việt Hồng, Nguyễn Thu Giang, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015). Biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY-2 (Nicotiana tabacum L. Cv Bright Yellow-2). Tạp chí Sinh học, 36(3):367-372.
25. La Việt Hồng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015). Nhân dòng promoter và terminator heat shock protein 18.2 từ Arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 2 28-35.
26. Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng (2015). Đánh giá khả năng chịu hạn của cà chua thông qua một số chỉ tiêu sinh lí và hàm lượng prolin. Tạp chí Khoa học và Phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 13(2):158-165.
27. Trần Thị Hồng Thúy, La Việt Hồng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015). Ảnh hưởng của kinetin và sự kết hợp giữa kinetin và 2,4-D đến quá trình hình thành protocorm-like bodies ở cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume). Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. 33:53-61.
28. La Việt Hồng, Lê Hoàng Đức, Lê Văn Sơn, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2014). Nhân dòng và phân tích yếu tố tác động cis của promoter E8 từ cà chua (Lycopersicon esculentum L.). Tạp chí Sinh học. 36(1):118-124.
29. La Việt Hồng, Ngô Thị Anh, Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Văn Đính, Bùi Thị Thu Hương (2014). Sự tương quan giữa hàm lượng prolin và GB ở lá đậu tương vào giai đoạn ra hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp, mặn và hạn. Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Đà Nẵng. (10): 01-05.
30. La Việt Hồng, Nguyễn Thị Mậu, Nguyễn Văn Mã (2014). Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến huỳnh quang diệp lục, prolin và tương quan của chúng ở cây đậu tương. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. (28): 165.
31. La Việt Hồng, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Minh, Trần Thị Thắm, Nguyễn Văn Bằng, Mai Thị Hồng, Phan Thị Thu Hằng (2014). Xây dựng quy trình nhân giống hoa cúc CN01 (Chrysanthemum maximum Seiun-3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. 29:28-37.
32. La Viet Hong, Pham Bich Ngoc, Lam Dai Nhan, Chu Hoang Ha (2013). Transformation of miraculin gene into tobacco BY-2 cells via Agrobacterium tumefaciens. Hội nghị Khoa học trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ III. Nxb Đà Nẵng.
33. La Việt Hồng, Phạm Thị Ngát, Mai Thị Hồng (2012) “Ảnh hưởng của chế độ nước đến huỳnh quang diệp lục ở đậu tương (Glycine max (L.) Merr) trên nền đất bạc màu”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII-2012,  178-185, Nxb Đại học Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
34. La Việt Hồng, Chu Hoàng Hà, Đặng Thị Hương, Lâm Đại Nhân (2011) “Nghiên cứu cấu trúc di truyền của một số dòng Citrus tristeza virus gây bệnh trên cây ăn quả chi Citrus ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 16, 117-126, Hà Nội.
35. Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng (2010) “Nghiên cứu huỳnh quang diệp lục và năng suất của giống khoai tây Diamant trong điều kiện đủ nước và gây hạn nhân tạo”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 11, 135-141, Hà Nội.
36. Trần Thị Hà, La Việt Hồng (2010), “Nghiên cứu phản ứng chịu hạn ở cà chua qua chỉ số chịu hạn tương đối và hàm lượng prolin trong điều kiện gây hạn nhân tạo”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 13, 107-113, Hà Nội.
37. La Việt Hồng (2008), “Ảnh hưởng của sự thiếu nước đến hàm lượng prolin ở cây đậu tương”, Kỷ yếu Hội nghị NCKH SVcác trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV, Nxb Đại học Huế, 215-223.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây