Tìm kiếm những gì bạn muốn

La Việt Hồng

Số điện thoại 973376668
Địa chỉ Nhà 7 TT ĐHSP Hà Nội 2
Email laviethong.sp2@gmail.com, laviethong@hpu2.edu.vn
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Sinh-KTNN

Giới thiệu / kỹ năng

Các hướng nghiên cứu chính:
1. Tạo cây trồng chuyển gen chống chịu stress vô sinh của môi trường.
2. Đánh giá, chọn lọc dòng cây trồng chống chịu stress vô sinh của môi trường.
3. Sản xuất sinh khối dược liệu thông qua nuôi cấy rễ tơ (Hairy root).
4. Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống hoa (hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa oải hương, hoa đồng tiền, hoa phong lan, hoa cát tường, hoa dã yên thảo...) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
(Đã chuyển giao công nghệ sản xuất cây giống hoa cúc cho Công ty TNHH Vật tư và giống hoa Xuân Trường, Hà Nội. Địa chỉ: Đại Thịnh-Mê Linh-Hà Nội).

 
​​​​​​

Văn bằng chứng chỉ

  1. Cử nhân Sư phạm Sinh học.
  2. Thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm.
  3. Tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành: Sinh lý học thực vật.

Quá trình công tác

  1. 2008-nay: Khoa Sinh-KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2.

Giải thưởng khoa học

1. Đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III (năm 2010-2011).

Quá trình đào tạo

I. Đại học
- Bằng Cử nhân Sư phạm Sinh học.
- Năm đào tạo: 2004-2008.
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
- Tên khóa luận: Ảnh hưởng của sự thiếu nước đến hàm lượng prolin trong cây đậu tương
- Người hướng dẫn KH: PGS.TS. Nguyễn Văn Mã, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
II. Sau đại học
1. Thạc sĩ
- Bằng Thạc sĩ Sinh học (chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm).
- Năm đào tạo: 2008-2010.
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
- Tên luận văn: Nghiên cứu cấu trúc di truyền một số dòng Citrus Tristeza Virus gây bệnh trên cây ăn quả chi Citrus ở Việt Nam. 
- Người hướng dẫn KH: TS. Lâm Đại Nhân, Viện Công nghệ Sinh học.
2. Tiến sĩ
- Bằng Tiến sĩ Sinh học (chuyên ngành: Sinh lý học thực vật).
- Năm đào tạo: 2011-2016.
- Đơn vị đào tạo: Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
- Tên luận án: Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY-2, rễ tơ và cây cà chua chuyển gen.
- Người hướng dẫn KH: PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ Sinh học.

Dự án / Đề tài

I. Đề tài khoa học công nghệ
1. Đề tài cấp cơ sở (chủ nhiệm). Thiết kế vector chuyển gen miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY2. Đã nghiệm thu 2013.
2. Đề tài cấp cơ sở ưu tiên (Chủ nhiệm). Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm một số giống hoa cúc và hoa cẩm chướng thu tại làng hoa Mê Linh-Hà Nội bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. Đã nghiệm thu 2016.

II. Dự án
1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ 2017 (Chủ nhiệm). Sản xuất hoa cẩm chướng bằng công nghệ tiên tiến tại Bắc Hà, Lào Cai. Đang triển khai. 

Sách / Bài báo xuất bản

I. Sách đã xuất bản
1. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong. 2013. Phương pháp nghiên cứu sinh lý học thực vật (Method in plant physiology). NXB ĐHQG Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng. 2015. Sinh trưởng và phát triển của thực vật (Growth and development of plant). NXB ĐHQG Hà Nội.
3. La Việt Hồng. 2017. Thực hành Sinh lý thực vật. NXB ĐHQG Hà Nội. 

II. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí
1. La Việt Hồng (2008), “Ảnh hưởng của sự thiếu nước đến hàm lượng prolin ở cây đậu tương”, Kỷ yếu Hội nghị NCKH SV các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV, Nxb Đại học Huế, 215-223.
2. Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng (2010) “Nghiên cứu huỳnh quang diệp lục và năng suất của giống khoai tây Diamant trong điều kiện đủ nước và gây hạn nhân tạo”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 11, 135-141, Hà Nội.
3. Trần Thị Hà, La Việt Hồng (2010), “Nghiên cứu phản ứng chịu hạn ở cà chua qua chỉ số chịu hạn tương đối và hàm lượng prolin trong điều kiện gây hạn nhân tạo”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 13, 107-113, Hà Nội.
4. La Việt Hồng, Chu Hoàng Hà, Đặng Thị Hương, Lâm Đại Nhân (2011) “Nghiên cứu cấu trúc di truyền của một số dòng Citrus tristeza virus gây bệnh trên cây ăn quả chi Citrus ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, 16, 117-126, Hà Nội.
5. La Việt Hồng, Phạm Thị Ngát, Mai Thị Hồng (2012) “Ảnh hưởng của chế độ nước đến huỳnh quang diệp lục ở đậu tương (Glycine max (L.) Merr) trên nền đất bạc màu”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII-2012,  178-185, Nxb Đại học Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
6. La Việt Hồng, Ngô Thị Anh, Nguyễn Văn Mã, Nguyễn Văn Đính, Bùi Thị Thu Hương (2014). Sự tương quan giữa hàm lượng prolin và GB ở lá đậu tương vào giai đoạn ra hoa trong điều kiện nhiệt độ thấp, mặn và hạn. Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Đà Nẵng. (10): 01-05.
7. La Việt Hồng, Nguyễn Thị Mậu, Nguyễn Văn Mã (2014). Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến huỳnh quang diệp lục, prolin và tương quan của chúng ở cây đậu tương. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. (28): 165.
8. La Việt Hồng, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Minh, Trần Thị Thắm, Nguyễn Văn Bằng, Mai Thị Hồng, Phan Thị Thu Hằng (2014). Xây dựng quy trình nhân giống hoa cúc CN01 (Chrysanthemum maximum Seiun-3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. 29:28-37.
9. La Viet Hong, Pham Bich Ngoc, Lam Dai Nhan, Chu Hoang Ha (2013). Transformation of miraculin gene into tobacco BY-2 cells via Agrobacterium tumefaciens. Hội nghị Khoa học trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ III. Nxb Đà Nẵng.
10. La Việt Hồng, Lê Hoàng Đức, Lê Văn Sơn, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2014). Nhân dòng và phân tích yếu tố tác động cis của promoter E8 từ cà chua (Lycopersicon esculentum L.). Tạp chí Sinh học. 36(1):118-124.
11. La Việt Hồng, Nguyễn Thu Giang, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015). Biểu hiện protein tái tổ hợp miraculin trong dòng tế bào thuốc lá BY-2 (Nicotiana tabacum L. Cv Bright Yellow-2). Tạp chí Sinh học, 36(3):367-372.
12. La Việt Hồng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015). Nhân dòng promoter và terminator heat shock protein 18.2 từ Arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 2 28-35.
13. Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng (2015). Đánh giá khả năng chịu hạn của cà chua thông qua một số chỉ tiêu sinh lí và hàm lượng prolin. Tạp chí Khoa học và Phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 13(2):158-165.
14. Trần Thị Hồng Thúy, La Việt Hồng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà (2015). Ảnh hưởng của kinetin và sự kết hợp giữa kinetin và 2,4-D đến quá trình hình thành protocorm-like bodies ở cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume). Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2. 33:53-61. 
15. La Việt Hồng, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Chung Anh, Phạm Thị Nhì (2016). Xây dựng quy trình sản xuất cây giống hoa cúc tại Mê Linh-Hà Nội bằng kỹ thuật nuôi cấy mô. Báo cáo Hội nghị Khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học ở Việt Nam.1014-1021. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội.
16. La Việt Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trương Đức Bình, Cao Phi Bằng (2016). Nghiên cứu quy trình vi nhân giống lan hồ điệp mãn thiên hồng từ mảnh lá và đốt thân bắt nguồn từ cành hoa. Báo cáo Hội nghị Khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học ở Việt Nam.1022-1028. Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội.
17. Cao Phi Bằng, La Việt Hồng (2016). Phân tích chức năng họ gen mã hóa enzym β-amylase trong sự phát triển của quả cà chua (Solanum lycopersicum) bằng phương pháp in silico. Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2. Số 43. Trang: 73-84.
18. La Việt Hồng, Phạm Thị Nhung (2016). Hoàn thiện một số giai đoạn nhân nhanh in vitro cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume). Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2.Số 44. Trang 45-54.
19. Hà Đăng Chiến, La Việt Hồng, Đỗ Thị Thu Phượng, Trương Đức Bình (2016). Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro cây thanh long từ đốt thân. Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 2. Số 46. Trang: 79-86
20. La Việt Hồng, Trần Hồng Thu, Phạm Thị Quy, Đinh Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Ngọc Khánh (2017). Xác định chỉ thị phân tử và tái sinh chồi in vitro của loài hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll ex Hemsl.) thu tại Sa Pa - Lào cai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Thái Nguyên. 164(04). Trang 189-193.
21. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Thị Oanh, Lê Thu Hằng, La Việt Hồng (2017). Nghiên cứu giải phẫu lá cây hoa cúc cấy mô ở giai đoạn vườn ươm và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng giâm chồi. Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam. Số 3 (76): 49-53.
22. La Việt Hồng, Nguyễn Nguyệt Quỳnh, Đào Văn Kiên, Chu Hoàng Hà (2017). DNA barcoding và nhân nhanh In vitro Dendrobium transparens Wall.ex Lindl. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2 (2017) 37-45.

III. Trình tự gen đăng ký trên Genbank
1. Mã số KJ561284: Solanum lycopersicum cultivar PT18 ethylene-responsive fruit ripening protein (E8) gene, promoter region and 5' UTR.
2. Mã số KM083119: Arabidopsis thaliana heat shock protein 18.2 (HSP18.2) gene, promoter region.
3. Mã số KP008108: Arabidopsis thaliana heat shock protein 18.2 gene, partial sequence. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây