Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Văn Thạo

Số điện thoại 985047777
Địa chỉ Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email nguyenvanthao@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, tiếng Anh
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

Tiến sĩ Ngôn ngữ học

Quá trình công tác

Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Quá trình đào tạo


Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội cấp năm 2015.

Dự án / Đề tài

Đề tài cấp cơ sở: Trường nghĩa "nước" trong tiếng Việt

Sách / Bài báo xuất bản

1. Nguyễn Văn Thạo (2014), Phân lập trường nghĩa lửa trong tiếng Việt, tạp chí Ngôn ngữ số 12.
2. Nguyễn Văn Thạo (2014), Tiểu trường các từ ngữ chỉ quá trình vận động của “nước” trong tiếng Việt, tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 12.
3. Nguyễn Văn Thạo (2015), “Nước” với các từ chỉ hoạt động của con người, TC. Ngôn ngữ & đời sống, số 2.
4. Nguyễn Văn Thạo (2016), Sự chuyển trường nghĩa của các từ chỉ quá trình vận động của “lửa” trong tiếng Việt, tạp chí TĐH & BKT, số 9.
5. Nguyễn Văn Thạo (2016), Các từ chỉ nguyên nhiên liệu - cơ sở để "lửa" cháy, Kỉ yếu hội thảo quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học - những vấn đề lý luận và thực tiễn", nxb, ĐHQG - HN, tr450-455.
6. Nguyễn Văn Thạo (2016), Nghĩa biểu trưng của từ thuộc trường nghĩa "nước" trong tiếng Việt, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á", Nxb, ĐH Thái Nguyên, tr466-471.
7. Nguyen Van Thao (2016), Words Indicating Fuel In Vietnamese In Contrast With English, Tạp chí JETAFL - Indonesia (Journal of English Teaching as a Foreign Language) Volume II – Issue 2, December.
8. Nguyễn Văn Thạo (2017), Phân lập trường nghĩa "nước" trong tiếng Việt, TC. Khoa học Ngôn ngữ & Văn hóa, Vol. 1 - No 1.
9. Nguyễn Văn Thạo (2017) Nghĩa biểu trưng của từ thuộc trường nghĩa "lửa" trong tiếng Việt, Kỉ yếu Hội thảo
Ngôn ngữ học ở Việt Nam: Hội nhập và phát triển, Nxb, Dân trí, tập 1, tr.973-979.
10. Nguyễn Văn Thạo (2017), Sự chuyển trường nghĩa tương đồng và khác biệt giữa tiểu trường chỉ quá trình vận động của “lửa” và của “nước” trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 11, tr28-38.
11. Nguyễn Văn Thạo (Sách chuyên khảo) (2017) Trường nghĩa trong tiếng Việt: Trường hợp trường nghĩa "lửa" và trường nghĩa "nước", Nxb. Khoa học Xã hội, 242 trang.
12. Nguyễn Văn Thạo (Viết chung) (2017), Mấy vấn đề về Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại, Nxb, GDVN, 320 trang.
13. Nguyễn Văn Thạo (Viết chung), (2017), The Argumentation in Nam Cao’s story “Chi Pheo” , Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”, Nxb, KHXH, tr557-568.
14.  Nguyễn Văn Thạo (Viết chung), (2018), Ngôn ngữ của trí tuệ nhân tạo, Kỉ yếu hội nghị khoa học trẻ “Tri thức trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0”  Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nxb, Lao động – Xã hội.
15. Nguyễn Văn Thạo (Viết chung), (2018), Thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ và điển cố trong câu đối nôm của Nguyễn Khuyến, Kỉ yếu hội nghị khoa học trẻ “Tri thức trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0”  ĐHSP - Hà Nội 2, Nxb, Lao động – Xã hội.
16. Nguyễn Văn Thạo (Viết chung), (2018), Các từ chỉ hoạt động dùng “lửa” để đun nấu giữa tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4.
 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Nguyen Van Thao, Hoang Cong Binh (2016), Application of Halliday’s register theory in constructing criteria for translation assessment, Hội thảo CamTESOL lần thứ 12 tại Phnom Penh, Cambodia, tháng 2.
2. Nguyen Van Thao (2017), Words Indicating Fuel In English In Contrast With Vietnamese, Hội thảo CamTESOL lần thứ 13 tại Phnom Penh, Cambodia, tháng 2.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây