Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Thị Việt Hằng

Địa chỉ Phòng 1103 - Chung cư An Lạc - Tổ 13 - Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Email viethang.sp@gmail.com
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Quá trình công tác

1998 đến nay: Giảng viên Khoa Ngữ Văn 

Dự án / Đề tài

1. Nguyễn Thị Việt Hằng (2012), Giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm “Thánh Tông di thảo”, Đề tài khoa học cấp Trường, Mã số C.201228, Thời gian 2012 – 2013.
2. Nguyễn Thị Việt Hằng (2014), Đề tài khoa học cấp trường, Toàn Nhật thiền sư – nhà tư tưởng lớn của văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII-XIX, nghiệm thu ngày 7/5/2015.

Sách / Bài báo xuất bản

1. Nguyễn Thị Việt Hằng,  Ngôn ngữ thơ Nôm trong tác phẩm “Sự lý dung thông” của Hương Hải thiền sư, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số 3/2012, tr45-48.
2. Nguyễn Thị Việt Hằng, Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong “Thánh Tông di thảo, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 19/2012, tr. 30-39.
3. Nguyễn Thị Việt Hằng, Nhìn lại văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX trong hành trình văn học trung đại, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12/2012, tr12-24. 
4. Nguyễn Thị Việt Hằng, Tư tưởng Phật giáo trong sáng tác của Toàn Nhật thiền sư, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, số 32, ra tháng 8/2014, tr35-43.
5.  Nguyễn Thị Việt Hằng, Hệ thống ngôn từ diễn tả nội dung Phật giáo trong tác phẩm “Quan Âm Thị Kính”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam, số 1/2015, tr38-44.
6.  Nguyễn Thị Việt Hằng, Quan niệm “dung hòa tam giáo” trong văn học Phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII - XIX, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 2/2015, tr83-90
7.  Quảng Văn Hoàng, Nguyễn Thị Việt Hằng, Phong tục cúng chúng sinh nhìn từ góc độ văn hóa địa phương, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 14, tháng 3/2016, tr97-106.
8.  Lê Thị Lan Anh (chủ biên), Đỗ Thị Thạch, Trần Thị Hạnh Phương, An Thị Thúy, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Hằng, Dương Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ngữ liệu vui trong dạy học tiếng Việt Tiểu học, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2016.
9. Nguyễn Thị Việt Hằng, Thuyết “tính không” trong văn học Phật giáo Việt Nam thế kỉ XVII – XIX, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 3/2017, tr116-121. 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Quảng Văn Hoàng, Nguyễn Thị Việt Hằng, Tiếp cận văn học trung đại Việt Nam từ cội nguồn văn hóa, Kỷ yếu Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học sư phạm toàn quốc – năm 2014, tr611-616.  
2.  Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Hằng, Nhìn lại sự ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều và “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học sư phạm toàn quốc – năm 2014, tr534-540.
3. Trần Ngọc Vương, Nguyễn Thị Việt Hằng, Ứng xử của Nguyễn Du với tôn giáo và tín ngưỡng bản địa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 250 năm đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, 2015, tr227-234.
4. Nguyễn Thị Việt Hằng, Hệ thống ngôn từ chuyển tải tư tưởng Phật giáo trong văn học Việt Nam thế kỉ XVII-XIX, Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển, 2017, tr336-346. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây