Tìm kiếm những gì bạn muốn

Mai Thị Hồng Tuyết

Số điện thoại 987802822
Địa chỉ Khoa Ngữ Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Email hoanglantuyet@gmail.com
Chức vụ Trưởng bộ môn
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

Tiến sĩ văn học

Quá trình công tác

Từ 2007 - nay: Công tác tại khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

Từ 2003 - 2007: học Đại học tại khoa Ngữ văn - ĐHSPHN.
Từ 2007 - 2009: học thạc sĩ tại ĐHSPHN
Từ 2010 - 2015: học tiến sĩ tại ĐHSPHN

Dự án / Đề tài

1. Mai Thị Hồng Tuyết, "Biểu tượng thân thể trong văn học (dưới góc nhìn kí hiệu học)", Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường ĐHSPHN2, nghiệm thu năm 2013.
2. Mai Thị Hồng Tuyết, "Mã hóa và giải mã kí hiệu hình tượng trong thể loại kịch", Đề tài KHCN cấp cơ sở, Trường DHSPHN, nghiệm thu năm 2017.

Sách / Bài báo xuất bản

1. Mai Thị Hồng Tuyết, "Hình tượng văn học như là kí hiệu" (chuyên luận), NXB Khoa học xã hội, 2016.
2. Mai Thị Hồng Tuyết (thành viên tham gia), "Văn học và giới nữ", Nxb Thế giới, 2016.
3. Mai Thị Hồng Tuyết, "Nhận diện đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn A. Sekhov qua "Cây vĩ cầm cho Rothchild", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSPHN2, Số 4/2008, tr. 22 - 30.
4. Mai Thị Hồng Tuyết, "Qua hiện tượng "Rashomon" nhìn nhận nghệ thuật tự sự từ văn học đến điện ảnh", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSPHN2, Số 5/2008, tr. 40 - 46.
5. Mai Thị Hồng Tuyết, "Nhìn lại quan điểm của M.B.Khrapchenko về kí hiệu học trong "Sáng tạo nghệ thuật, hiện thực, con người", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSPHN2, Số 23/ 2013, tr.64 - 74.
6. Mai Thị Hồng Tuyết, "Mấy vấn đề tiếp nhận và vận dụng kí hiệu học ở Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3/2014, tr.77 - 86.
7. Mai Thị Hồng Tuyết, "Mã hóa và giải mã hình tượng văn học bằng chất liệu ngôn ngữ". Tạp chí Khoa học, Đại học Hải Phòng, số 2/2014, tr.13 - 19.
8. Mai Thị Hồng Tuyết , "Kí hiệu ngôn ngữ nghệ thuật". Tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội, số 12/2014, tr.46 - 48.
9. Mai Thị Hồng Tuyết, "Người đọc cụ thể và cộng đồng diễn giải trong tiếp nhận văn học", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSPHN2, Số 40/ 2015, tr. 53 - 60.
10. Mai Thị Hồng Tuyết, " Vấn đề "đọc sai" trong tiếp nhận văn học", Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 4/ 2015, tr. 8 - 13
11. Mai Thị Hồng Tuyết, "Văn học dưới góc nhìn kí hiệu học", Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Số 5/ 2016, tr. 103 - 114.
12. Mai Thị Hồng Tuyết (viết chung), "Thơ Trương Đăng Dung - Sự hòa trộn giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Tây", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 132/2016, tr.160 - 161.
13. Mai Thị Hồng Tuyết, "Kịch dưới góc nhìn kí hiệu học", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSPHN2, số 44/2016, tr.67-74.

 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Mai Thị Hồng Tuyết, " Kí hiệu hóa và sự kí hiệu hóa trong văn học", Kỷ yếu hội thảo "Kí hiệu học - từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn", Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016, tr. 81 - 87
2. Mai Thị Hồng Tuyết, "Một số hướng giải mã kịch bản văn học", Kỷ yếu hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập", Nxb Khoa học xã hội, 2016, tr. 343-349
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây