Tìm kiếm những gì bạn muốn

Lê Thị Thu Hiền

Số điện thoại 982066988
Địa chỉ Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội 2
Email lethuhiensp2@gmail.com
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Nga
Chức vụ Giảng viên chính
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

Tiến sĩ Ngữ văn

Quá trình công tác

Từ năm 1996 đến nay: CBGD tại khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

Từ 1992 đến 1996: sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2
Từ 2000 đến 2002: học Cao học tại trường ĐHSP Hà Nội
Từ 2007 đến 2011: NCS tại trường ĐHSP Hà Nội

Dự án / Đề tài

1. Lê Thị Thu Hiền: Người kể chuyện trong một số tác phẩm cuối đời của L.N.Tônxtôi, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2, nghiệm thu năm 2008, xếp loại: xuất sắc.
2. Lê Thị Thu Hiền: Nghiên cứu thi pháp truyện L.N.Tônxtôi giai đoạn 1881 - 1910, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, nghiệm thu năm 2012, xếp loại: xuất sắc.
3. Lê Thị Thu Hiền, Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn bình dân của L.N.Tolstoi, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, nghiệm thu tháng 12 năm 2013, đạt kết quả Tốt.
4. Lê Thị Thu Hiền, Nghệ thuật truyện ngắn I.Kuprin, Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, nghiệm thu tháng 6 năm 2015, đạt kết quả Tốt.

Sách / Bài báo xuất bản

I. SÁCH
1. Lê Thị Thu Hiền (dịch chung): Hai anh em và vàng (tập truyện dân gian của L.N.Tolstoy), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011.
2. Lê Thị Thu Hiền, Thế giới nghệ thuật trong truyện vừa, truyện ngắn của L.N.Tolstoy giai đoạn 1880 – 1910, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2016 (chuyên luận).

II. BÀI BÁO
1. Lê Thị Thu Hiền: “Điểm nhìn trần thuật trong Cái chết của Ivan Ilích của L.N.Tolstoy ”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
2.Lê Thị Thu Hiền: “Xung đột nghệ thuật trong một số tác phẩm cuối đời của L.N.Tolstoy”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
3. Lê Thị Thu Hiền: “Vai trò của độc thoại nội tâm trong một số tác phẩm cuối đời của L.N.Tolstoy”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2007, tr. 21-27.
4. Lê Thị Thu Hiền: “Nghệ thuật tự sự của L.N.Tolstoy trong Khatgi - Murat, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, số 2/2007, tr.58 -62.
5. Lê Thị Thu Hiền: “Người trong bao - một truyện ngắn đặc sắc của A.P.Chekhov // Hà Thị Hòa: Văn học Nga trong nhà trường”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2007, tr. 154-160.
6. Lê Thị Thu Hiền: “Giọng điệu người kể chuyện trong một số tác phẩm cuối đời của L.N.Tolstoy (giai đoạn 1881 - 1910)”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 11/2010, tr. 17-24.
7. Lê Thị Thu Hiền: “Hình tượng không gian ngôi nhà, căn phòng trong truyện L.N.Tolstoy (giai đoạn 1881 - 1910)”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 17/2011, tr. 57-65. 
8. Lê Thị Thu Hiền, “Tổ chức truyện kể trong những truyện ngắn bình dân của L.N.Tolstoy”, Nghiên cứu văn học, số 12/2012, tr.42 – 51.
9.  Lê Thị Thu Hiền, “Chuyển biến trong quan niệm nghệ thuật về con người của L.N.Tolstoy giai đoạn sau những năm 1880”, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 29/2014, tr.52 – 61.
10.  Lê Thị Thu Hiền, “Kiểu nhân vật trải nghiệm, sám hối trong một số truyện vừa sau những năm 1880 của L.N.Tolstoy”, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, số 10/2014, tr.56 – 62.
11. Lê Thị Thu Hiền, “Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn I.Kuprin”, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, số 40/ tháng 12 năm 2015, tr.43-52. 
12. Lê Thị Thu Hiền, “Khám phá giá trị thẩm mĩ truyện ngắn Sinh viên của A.Chekhov từ góc nhìn văn hóa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, NXB Khoa học xã hội tháng 12/2017, tr.123 – tr.129.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây