Tìm kiếm những gì bạn muốn

La Nguyệt Anh

Số điện thoại 986292688
Địa chỉ Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa - Mê Linh - Vĩnh Phúc
Email nguyetanhsp2@gmail.com
Chức vụ Giảng viên chính
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

Tiến sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Quá trình công tác

Từ 2003 đến nay công tác tại Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Dự án / Đề tài

1. Cấu trúc văn bản nghệ thuật Thơ mới, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Mã số: C.2012-29, Nghiệm thu theo QĐ số 255/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 4 tháng 4 năm 2013.
2. Giao tiếp nghệ thuật Thơ mới, Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Mã số: C.2014-01. Nghiệm thu theo QĐ số 510/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 5 tháng 6 năm 2015.

Sách / Bài báo xuất bản

1.Thơ Nguyễn Đình Thi truyền thống và cách tân (chuyên khảo, viết chung), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2015.
2. Hình tượng đất nước trong thơ Nguyễn Đình Thi, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2004.
3.Thơ không vần của Nguyễn Đình Thi, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2006.
4. Giọng điệu thơ Chế Lan Viên trong Điêu tàn, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 5/2008, tr. 3-10.
5.  Bước đầu tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ Thơ mới, Tạp chí Khoa học, số 13/2010, Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr. 3-10.
6. Nhạc điệu trong thơ Bích Khê, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 17/2011, tr. 9-17.
7. Thơ mới - Hợp lưu của văn hóa truyền thống Việt Nam, văn hóa phương Đông và phương Tây, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 6/2011, tr. 100-110.
8. Một số điểm sáng tạo về nhạc điệu trong Thơ mới (1932 - 1945), Tạp chí Ngôn ngữ, số 9/2012, tr. 71- 80.
9. Đặc trưng ngôn ngữ Thơ mới, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11/2012, tr.78-85
10. Thơ mới như một hình thức giao tiếp nghệ thuật mới, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 6/2015, tr. 64-71.
11. Người Hà Nội - Khải hoàn ca chiến thắng, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 394, tháng 4/2017, tr.97-99 (viết chung).
12. Một số điểm sáng tạo về ngôn từ nghệ thuật Thơ mới (Nhìn từ nội lực thơ ca dân tộc), Kỉ yếu HT Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, HT KH Toàn quốc trường ĐH SP Hà Nội 2, 2017
13. Xung quanh hành trình Đường về với mẹ chữ của Vi Hồng, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 412, tháng 10/ 2018, tr.100-103.


 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Hình tượng đất nước trong thơ Nguyễn Đình Thi, Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2004.
2. Thơ không vần của Nguyễn Đình Thi, Hội nghị khoa học Trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2006.
3. Thơ mới như một hình thức giao tiếp nghệ thuật mới, Hội nghị Khoa học trẻ- ĐHSP Hà Nội 2, 2014.
4. Dạy và học văn học Việt Nam từ 1945 đến nay ở khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội 2, HT về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT – Hội thảo Công đoàn Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2014.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây