Tìm kiếm những gì bạn muốn

Bùi Minh Đức

Số điện thoại 912005941
Địa chỉ Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Email duckhsp@gmail.com
Chức vụ Trưởng khoa
Đơn vị Khoa Ngữ văn

Văn bằng chứng chỉ

1. Bằng Tiến sĩ Giáo dục học.
2. Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác và
phối hợp công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2001 đến nay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 
- Giảng dạy Đại học, Sau Đại học và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên.
- Xây dựng CT đào tạo hệ đại học và sau đại học.
- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giáo dục.
- Hướng dẫn khoa học cho SV, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
- Tham gia các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.
-  Quản lý chuyên môn.
Từ 2004 đến 2008 - Trường THPT Dân lập Châu Phong
- Trường THPT Đông Đô, Hà Nội.
- Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.
- Giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12
- Giáo viên chủ nhiệm.
Từ 2004 đến nay Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Xây dựng băng hình dạy học bồi dưỡng giáo viên.
- Viết tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phổ thông.
- Làm giảng viên các lớp tập huấn giáo viên cốt cán toàn quốc.
Từ 2010 đến nay - Trường ĐHSP Hà Nội
- Trường ĐH Hồng Đức
- Viện KHGD Việt Nam
- Hướng dẫn học viên cao học làm luận văn Thạc sĩ.
- Tham gia các hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.
Từ 2013  đến nay Dự án Mô hình trường học Mới của Việt Nam (VNEN), Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chuyên gia tư vấn : Xây dựng CT và viết tài liệu giáo khoa (hướng dẫn học cho HS ; hướng dẫn dạy cho GV).
- Giảng viên : Tập huấn giáo viên dạy học theo VNEN.
Từ 2014 đến 2016 PISA Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Chuyên gia thiết kế ngân hàng câu hỏi, bài tập và đề thi cho kỳ đánh giá quốc gia HS trung học phổ thông.
Từ 2016 đến nay Dự án Phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo Chuyên gia tư vấn về phương pháp và thực hành dạy học Ngữ văn

Quá trình đào tạo

1. Đại học   
Hệ đào tạo : Chính quy       
Nơi đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Ngành học : Ngữ văn
Nước đào tạo : Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp : 2000
Tên khóa luận tốt nghiệp : Phong cách thơ Tố Hữu với việc giảng dạy thơ Tố Hữu trong nhà trường phổ thông. Người hướng dẫn KH : ThS. GVC Vũ Ngọc Doanh.
2. Sau Đại học
2.1. Cao học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học văn.
- Năm cấp bằng : 2004
- Nơi đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Tên Luận văn : Bước đầu nghiên cứu hệ thống phương pháp đặc thù của dạy học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông. Người hướng dẫn KH : GS. Phan Trọng Luận.
2.2. Tiến sĩ
- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt
- Năm cấp bằng : 2010
- Nơi đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Tên Luận án : Dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT theo hướng học sinh là bạn đọc sáng tạo. Người hướng  dẫn KH : GS. Phan Trọng Luận.
 

Dự án / Đề tài

TT Tên đề tài nghiên cứu
 
Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm trong đề tài
1 Bước đầu nghiên cứu hệ thống phương pháp đặc thù của dạy học tác phẩm văn chương.  2007
(đã nghiệm thu. Kết quả xuất sắc)
Trường Chủ nhiệm
2 Dạy học tác phẩm văn chương theo hướng phát huy vai trò chủ thể tiếp nhận  văn học của học sinh. 2012
(đã nghiệm thu. Kết quả xuất sắc)
Bộ Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu giải pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong các trường ĐHSP. 2017
(đã nghiệm thu. Kết quả tốt)
Hợp tác quốc tế song phương Chủ nhiệm
4 Giải pháp nâng cao tính tích cực hoạt động xã hội của học sinh (THPT) và sinh viên đại học.   2014
(đã nghiệm thu. Đạt kết quả Tốt)
Cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu sâu mô hình đào tạo cử nhân sư phạm THPT và đề xuất mô hình mới phù hợp với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đã nghiệm thu. Đạt kết quả Tốt) Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu kinh nghiệm Phần Lan về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên Sư phạm. 2018 (đã nghiệm thu. Đạt kết quả Tốt) Cấp Bộ Thành viên

Sách / Bài báo xuất bản

I.CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ
[1]. Duc.Bui Minh, et al (2017), "An Approach to Teachers’ Professional Competencies in The 21st Century". ANNALS OF EDUCATION. Vol. 3(1), March 2017: 24-28. e-ISSN: 2455-6726. ISI Journal Impact Factor (ISRA): 0.211.
[2]. Duc.Bui Minh, Duan.Nguyen (2013), “Innovation of teacher training model based on competence approach in Vietnam”, Proceeding of the 6th International Conference of Educational Reform (ICER 2013) : ASEAN Education in the 21st Century, Mahasarakham University, pp. 339.
[3]. Duc.Bui Minh, et al (2017), “Experience in teacher training in the federal republic of Germany and orientation of innovation for training teacher in Vietnam”, Journal of Jiamusi Vocational Institute, ISSN (P) 2095-9052, Vol.5, pp.199-203.
[4]. Duc.Bui Minh, et al (2017), “In the development of professional standards for Vietnamese teachers : study on Singapores experience”, International Journal of Education Science and Research (IJESR), ISSN (P) : 2249-6947, Vol.7, Issue 2, pp.149-154.
[5]. Duc.Bui Minh, et al (2017). “Teaching Profession Standards: A Solution For Pre-Service Teachers’ Competence Assessment In Vietnam”. International Journal of Advanced Research in Education and Technology. ISSN: 2394 – 2975 (Online). Vol. 4. Issue 2. IJARET-42-2017-159
II.CÁC BÀI BÁO TRONG NƯỚC
[6]. Bùi Minh Đức (2004), "Nghiên cứu hệ thống phương pháp đặc thù của dạy học tác phẩm văn chương", Tạp chí Giáo dục, (84), tr.29-31.
[7]. Bùi Minh Đức (2006), "Đổi mới hoạt động phân tích tác phẩm văn chương ở trường phổ thông", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, (7), tr.31-33.
[8]. Bùi Minh Đức (2006), "Dạy học nêu vấn đề - Kiểu dạy học hiện đại, tích cực", Thông tin Khoa học Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, (15), tr.10-12.
[9]. Bùi Minh Đức (2007), "Tiếp nhận văn học với việc đổi mới dạy học tác phẩm văn chương ở trường phổ thông", Tạp chí Dạy và Học ngày nay, (3), tr.15-18.
[10]. Bùi Minh Đức (2008), "Dạy học văn theo hướng chú trọng vào bạn đọc học sinh ở Nga và Mĩ", Tạp chí Giáo dục, (184), tr.62-65.
[11]. Bùi Minh Đức (2008), "Đọc diễn cảm trong dạy học tác phẩm văn chương", Tạp chí Giáo dục, (189), tr.31-33.
[12]. Bùi Minh Đức (2008), "Đổi mới phương pháp giảng bình theo hướng phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh", Tạp chí Giáo dục, (194), tr.25-27.
[13]. Bùi Minh Đức (2008), "Một số đặc điểm tâm lý nhận thức của người đọc trong cảm thụ văn học", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, (4), tr.35-43.
[14]. Bùi Minh Đức (2008), "Phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh trong hoạt động phân tích, cắt nghĩa tác phẩm văn học", Tạp chí Giáo dục, (201), tr.14-17.
[15]. Bùi Minh Đức (2009), “Các nhà văn bàn về dạy học văn trong nhà trường”, Văn nghệ Trẻ, số 52 (ngày 27/12/2009), tr.6
[16]. Bùi Minh Đức (2010), “Đổi mới quan niệm về giáo án dạy học văn ở trường THPT”, Tạp chí Giáo dục, (1), tr.31-35.
[17]. Bùi Minh Đức, Nguyễn Thị Nhàn (2011), “Thi pháp cốt truyện truyện thơ Nôm và vấn đề giảng dạy truyện thơ Nôm ở nhà trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, (3), tr.25-28.
[18]. Bùi Minh Đức (2012), “Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP theo hướng tiếp cận năng lực”, Tạp chí Giáo dục, (1), tr.2-5.
[19]. Bùi Minh Đức, Phạm Quang Huân (2012), “Đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường phổ thông – những giải pháp từ bình diện quản lý giáo dục”, Tạp chí Giáo chức, (58), tr.21-25.
[20]. Bùi Minh Đức, Phạm Quang Huân (2012), “Vai trò của người giáo viên trong quản lý chất lượng giáo dục và vấn đề đào tạo giáo viên trong các trường đại học hiện nay”, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội 2, (18), tr.105-110.
[21]. Bùi Minh Đức (2013), “Năng  lực và phân loại năng lực trong các nghiên cứu hiện nay”, Tạp chí Giáo dục, (306), tr.28-31.
[22]. Bùi Minh Đức, Nguyễn Ngọc Tú (2013), “Về một hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông trong thế kỷ XXI”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, (24), tr.45-47.
[23]. Bùi Minh Đức, Tạ Ngọc Trí (2013), “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông ở Anh quốc – một góc nhìn tham chiếu”, Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (91), tr.62-64.
[24]. Bùi Minh Đức (2013), “Nhìn lại phương pháp đọc diễn cảm trong dạy học văn hiện đại”, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, (50), tr.78-85.
[25]. Bùi Minh Đức (2015), “Từ lý thuyết văn học hiện đại đến tư duy mới trong dạy học văn”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 5, tr.113-116
[26]. Bùi Minh Đức (2015), “Nghiên cứu thử nghiệm mô hình mới trong dạy học đọc hiểu văn học ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, (49), tr.18-22
[27]. Bùi Minh Đức (2016), “Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giảng viên sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Tạp chí Quản lý giáo dục, (79), tr.28-31,36
[28]. Bùi Minh Đức (2017), “Tiếp cận năng lực trong đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở môn Ngữ văn”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, (118), tr.58-61.
[29]. Bùi Minh Đức (2017), “Cách thức hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bài học của ĐH Michigan Hoa Kì và ứng dụng trong đào tạo giáo viên phổ thông ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, (3), tr.61-64
[30]. Bùi Minh Đức, Nguyễn Ngọc Bé, Nguyễn Ngọc Tú (2017), “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (139), tr.108-113
[31]. Bùi Minh Đức (2017), “Đề xuất khung năng lực nghề nghiệp của giảng viên sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo giáo viên hiện nay”, Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội, (62), tr.3-10.
[32] Bùi Minh Đức (2017), “Dạy văn học như dạy một tài nguyên”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc : “Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”, NXB KHXH, tr.667-673.
[33] Bui Minh Duc et ai (2018). "Teaching professional Standards for Competency-based Teacher Training". Journal of Science (Social Sciences), Vinh University. ISSN 1859-2228. Vol.47,IB. p.5-15
III.SÁCH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BĂNG HÌNH DẠY HỌC
[1] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2005), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy Chương trình, SGK lớp 11 thí điểm môn Ngữ văn, Viện Nghiên cứu sư phạm.
[2] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2006), Thiết kế bài học Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[3] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2007), Thiết kế bài học Ngữ văn 11, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[4] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2008), Thiết kế bài học Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[5] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2008), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình, SGK Ngữ văn lớp 12, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[6] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2008), Thiết kế bài học Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[7] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2008), Thiết kế bài học Ngữ văn 12, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[8] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 10, NXB Giáo dục Việt Nam.
[9] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 11, NXB Giáo dục Việt Nam.
[10] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 12, NXB Giáo dục Việt Nam.
[11] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 10, NXB ĐHSP, Hà Nội.
[12] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 11, NXB ĐHSP, Hà Nội.
[13] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn 12, NXB ĐHSP, Hà Nội.
[14] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2010), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn, NXB Giáo dục Việt Nam.
[15] Bùi Minh Đức (Viết chung), (2012), Đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn và bài dạy minh họa, NXB ĐHSP Hà Nội.
[16] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2014), Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Ngữ văn cấp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[17] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2014), Hướng dẫn học Ngữ văn 6 (Sách giáo khoa theo Mô hình trường học mới VNEN), tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.
[18] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2014), Hướng dẫn học Ngữ văn 6, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam.
[19] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2014), Hướng dẫn dạy Ngữ văn 6 (Sách giáo viên theo Mô hình trường học mới VNEN), NXB Giáo dục Việt Nam.
[20] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2014), Em làm bài tập Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam.
[21] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2014), Em làm bài tập Tiếng Việt 5, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.
[22] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2015), Hướng dẫn học Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.
[23] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2015), Hướng dẫn học Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam.
[24] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2015), Hướng dẫn dạy Ngữ văn 7, NXB Giáo dục Việt Nam.
[25] Bùi Minh Đức (2015), Đổi mới dạy học tác phẩm văn chương ở trường Trung học phổ thông (chuyên khảo), NXB Giáo dục Việt Nam.
[26] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2016), Luyện tập cuối tuần môn Ngữ văn lớp 8, tập 1-2, NXB Giáo dục Việt Nam.
[27] Bùi Minh Đức (chủ biên) (2017), Phát triển năng lực nghề cho sinh viên sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam.
[28] Bùi Minh Đức (2004), Băng hình dạy học bài “Mưa xuân” (Nguyễn Bính). Băng hình đã được Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo Dục và Đào tạo nghiệm thu và sử dụng làm tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán giảng dạy SGK Ngữ văn lớp 11 (thí điểm) ở 21 tỉnh, thành phố.
[29] Bùi Minh Đức (2008), Băng hình dạy học bài “Chiếc thuyền ngoài xa" (Nguyễn Minh Châu). Băng hình đã được Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo Dục và Đào tạo nghiệm thu và sử dụng làm tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán giảng dạy SGK Ngữ văn lớp 12 toàn quốc.
[30] Bùi Minh Đức (Chủ biên) (2018),  Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn THPT, NXB ĐHSP Hà Nội
[31] Bùi Minh Đức (Viết chung) (2018),  Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn THCS, NXB ĐHSP Hà Nội.

Báo cáo tại các hội thảo

CÁC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA
[1]. Bùi Minh Đức (2003), "Phương pháp nêu vấn đề là phương pháp dạy học tích cực", Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới giảng dạy Ngữ văn ở trường Đại học”, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, tr.63-67.
[2]. Bùi Minh Đức, Đào Thị Việt Anh, Hoàng Thị Kim Huyền (2011), “Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường ĐHSP”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giáo dục đại học – hiện tại và tương lai”, Trường ĐHSP Hà Nội 2, tr.210-219.
[3]. Bùi Minh Đức, Đào Thị Việt Anh, Vũ Công Hảo, Hoàng Thị Kim Huyền (2012), “Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực và vấn đề đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường đại học ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Mô hình và phương thức đào tạo GV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường ĐHSP - ĐH Huế, tr.105-113.
[4]. Bùi Minh Đức (2013), “Công nghệ thông tin với việc phát huy vai trò bạn đọc sáng tạo của học sinh trong dạy học văn”, Hội thảo khoa học quốc gia về Dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, NXB ĐHSP Hà Nội, tr.423-430. 
[5]. Duc. Bui Minh, Duan. Nguyen (2013), “Innovation of teacher training model based on competence approach in Vietnam”, Proceeding of the 6th International Conference of Educational Reform (ICER 2013) : ASEAN Education in the 21st Century, Mahasarakham University, pp. 339.
[6]. Bùi Minh Đức, Phạm Thị Tuyết Nhung (2013), “Từ mô hình đào tạo giáo viên của đại học Texas Tech nghĩ về mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo và sử dụng giáo viên ở nước ta hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD-Dự án phát triển GV THPT và TCCN-Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên, tr.243-251.
[7]. Bùi Minh Đức (2014), “Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn theo định hướng năng lực”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[8]. Bùi Minh Đức (2015), “Giảng viên sư phạm với việc góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh phổ thông”, Kỷ yếu Hội thảo khu vực phía Bắc về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông của các cơ sở đào tạo GV, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tr.115-120. 
[9]. Duc. Bui Minh, Tu. Nguyen Ngoc (2016), “Innovation of teacher training in Vietnam”, Procceding of International Conference 2016 “Developing professional competence for teachers and educational managers : Vietnam and global trends, National Institute of Education Management, pp.58-67
[10]. Bùi Minh Đức, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Ngọc Tú (2016), “Khung năng lực giáo viên của Singapore – một góc nhìn tham chiếu cho phát triển nghề nghiệp giáo viên ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Viện Nghiên cứu sư phạm, trường ĐHSP Hà Nội, NXB ĐHSP Hà Nội.
[11]. Bùi Minh Đức (2016), “Thử xác định khung năng lực nghề nghiệp cho giảng viên sư phạm trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, khung năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình ETEP.
[12]. Bùi Minh Đức (2017), “Mô hình dạy học đọc hiểu văn học ở trường phổ thông”, Kỷ yếu Hội thảo Tiếp nhận và giải mã văn bản văn học ở trường phổ thông và đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục – đào tạo, Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây