Tìm kiếm những gì bạn muốn

An Thị Thúy

Số điện thoại 977803026
Địa chỉ Khoa Ngữ văn -Trường ĐHSP Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Email anthuy76@gmail.com
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Giáo dục Tiểu học

Văn bằng chứng chỉ

Thạc sỹ Ngữ văn

Quá trình công tác

- Năm 1998: Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội 2.
- Từ năm 1998 đến nay công tác tại Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Dự án / Đề tài

1. Nghệ thuật thể hiện phong cảnh làng quê trong thơ Nôm Nguyễn Trãi,
Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Mã số: C.2012.23. Nghiệm thu theo QĐ số 160/2007/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 5-3-2013.
2. Đề tài thôn quê trong thơ Nôm Đường luật.
Đề tài KHCN cấp Cơ sở, Trường ĐHSP Hà Nội 2. Mã số: C.2015.33. Nghiệm thu theo QĐ số 651/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 23-6-2016.

Sách / Bài báo xuất bản

1. Tình bạn của Nguyễn Khuyến qua hai bài thơ Bạn đến chơi nhàKhóc Dương Khuê, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1999, tr. 90.
2. Thơ tình yêu trong văn học Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945 - 1975), Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2000, tr. 70.
3. Bà Tú trong thơ Trần Tế Xương, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2001, tr. 397.
4. Con người Tú Xương trong thơ tự trào, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2003, tr. 116.
5. Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống thôn quê trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãii, Báo cáo tại HNKH - Đào tạo - Thực tiễn, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 2005.
6. Thiên nhiên làng quê trong thơ Nôm Nguyễn Trãi, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 20/2012, tr.47-52.
7. Bức tranh thôn quê – một dấu hiệu của xu hướng dân tộc hóa trong Quốc âm thi tập, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 35/2015, tr.102-111.
8. Bút pháp miêu tả phong cảnh làng quê trong thơ Nôm Nguyễn Khuyến, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 38/2015, tr.46-55.
9. Một số hướng tiếp nhận và giảng dạy văn học trung đại Việt Nam, Hội thảo khoa học Khoa Ngữ văn, 2015.
10. Sách "Ngữ liệu vui trong dạy học tiếng Việt tiểu học", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016, Thành viên tham gia.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây