Tìm kiếm những gì bạn muốn
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 Đỗ Tiến Đức Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 972791190 langtucodondhsp2@gmail.com
2 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 915283691 phuongthaonguyen.2804@gmail.com
3 Nguyễn Văn Đen Phó trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 978525899 nguyenvanden@hpu2.edu.vn
4 Lê Huy Hoàng Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1216200639 lehuyhoang@hpu2.edu.vn
5 Đỗ Thị Hương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1654832973 Youandhuong@gmail.com
6 Phạm Thị Tuấn Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 983847704 tuanpham0303@gmail.com
7 Nguyễn Thị Phương Lan Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 912483373 phuonglansp2@gmail.com
8 Đặng Ngọc Nam Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 979200418 dangngocnam@hpu2.edu.vn
9 Nguyễn Thị Lễ Phó trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 983569308 Nguyenlesp2@gmail.com
10 Mai Thị Vân Anh Tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 912643323 maithivananh@hpu2.edu.vn
11 Đỗ Thị Vân Trang Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 986019294 dothivantrang@hpu2.edu.vn
12 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1688579875 nguyenthinga92@hpu2.edu.vn; mainga311@gmail.com
13 Trần Thị Minh Phương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1675386646 doccas7777@gmail.com
14 Nguyễn Thị Hà Anh Phó tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 1635889371 nguyenhaanh1987@gmail.com
15 Tạ Thị Thanh Hoa Giảng viên Khoa Ngoại ngữ tamnhinquoctevn@gmail.com
16 Nguyễn Thị Lê Nguyên Phó tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 986289285 nguyenthilenguyen@hpu2.edu.vn
17 Trần Linh Chi Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 904818262 tranlinhchi@hpu2.edu.vn
18 Nguyễn Thị Hồng Nhật Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 987897339 hongnhatbk@gmail.com
19 Phạm Thị Thu Hiền Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1628441408 hienphamvp2201@gmail.com hoặc phamthithuhien@hpu2.edu.vn
20 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 977463488 nguyenthinga1988@hpu2.edu.vn
21 Nguyễn Thị Minh Phương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 975530558 phuongminhsp2@gmail.com; nguyenthiminhphuong89@hpu2.edu.vn
22 Lưu Thị Hương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 989817356 luuthihuong@hpu2.edu.vn
23 Trần Thị Ngân Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1693060469 tranthingan@hpu2.edu.vn
24 Phí Thị Thọ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Phithanhhpu2@yahoo.com
25 Vũ Thị Huế Tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 966769689 misshue1887@gmail.com
26 Phạm Thị Nghĩa Vân Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ 903224432 phamthinghiavan@hpu2.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây