Tìm kiếm những gì bạn muốn
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thoan Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 975158419 nguyenthoan1401@gmail.com
2 Lưu Thị Hương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 989817356 luuthihuong@hpu2.edu.vn
3 Đỗ Tiến Đức Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 972791190 langtucodondhsp2@gmail.com
4 Phạm Thị Thu Hiền Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1628441408 phamthithuhien@hpu2.edu.vn
5 Trần Hà Anh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 978075020 tranhaanh@hpu2.edu.vn
6 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 915283691 phuongthaonguyen.2804@gmail.com
7 Nguyễn Thị Minh Phương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 975530558 nguyenthiminhphuong89@hpu2.edu.vn
8 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 977463488 nguyenthinga1988@hpu2.edu.vn
9 Nguyễn Văn Đen Phó trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 978525899 nguyenvanden@hpu2.edu.vn
10 Lê Thị Phương Thảo Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 982864003 lethiphuongthao@hpu2.edu.vn; phuongthaolesp2@gmail.com
11 Vũ Thị Huế Tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 966769689 misshue1887@gmail.com
12 Lê Huy Hoàng Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1216200639 lehuyhoang@hpu2.edu.vn
13 Đỗ Thị Hương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1654832973 Youandhuong@gmail.com
14 Phạm Thị Tuấn Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 983847704 tuanpham0303@gmail.com
15 Nguyễn Thị Phương Lan Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 912483373 phuonglansp2@gmail.com
16 Đàm Thị Hằng Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 962234397 minhhang90.hanu@gmail.com
17 Đặng Ngọc Nam Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 979200418 dangngocnam@hpu2.edu.vn
18 Nguyễn Thị Lễ Phó trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ 983569308 Nguyenlesp2@gmail.com
19 Mai Thị Vân Anh Tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 912643323 maithivananh@hpu2.edu.vn
20 Đỗ Thị Thanh Dung Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 987192313 thanhdungdo90@gmail.com
21 Trần Thị Ngân Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1693060469 tranthingan@hpu2.edu.vn
22 Đỗ Thu Hòa Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 912782373 dothuhoa223@gmail.com
23 Đào Thị Lan Anh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 974322916 tamhy.198@gmail.com
24 Đỗ Thị Vân Trang Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 986019294 dothivantrang@hpu2.edu.vn
25 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1688579875 nguyenthinga92@hpu2.edu.vn; mainga311@gmail.com
26 Trần Thị Minh Phương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 1675386646 doccas7777@gmail.com
27 Nguyễn Thị Hà Anh Phó tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 1635889371 nguyenhaanh1987@gmail.com
28 Tô Ánh Nguyệt Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 916871990 toanhnguyet@hpu2.edu.vn, julymoon.hpu2@gmail.com
29 Phạm Thị Nghĩa Vân Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 903224432 phamthinghiavan@hpu2.edu.vn
30 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó tổ trưởng Khoa Ngoại ngữ 977273377 nguyenthithuthuy83@hpu2.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây