Tìm kiếm những gì bạn muốn

Ninh Thị Hạnh

Số điện thoại 973463919
Địa chỉ Văn phòng Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2
Email ninhthihanhhpu2@gmail.com; ninhthihanh@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Chức vụ Tổ trưởng
Đơn vị Khoa Lịch sử

Quá trình công tác

Năm 2010 - 2012, Giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Năm 2011 -  nay, Giảng viên trường ĐHSP Hà Nội 2
 

Quá trình đào tạo

1. Đại học
Nơi đào tạo: Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành: Cư nhân sư phạm Lịch sử, 
Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau Đại học 
Nơi đào tạo: Khoa Sư phạm, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử 
Năm tốt nghiệp: 2012
 

 

Dự án / Đề tài

1. Đánh giá kĩ năng dạy học của giáo viên môn Lịch sử (tốt nghiệp trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN) theo chuẩn nghề nghiệp, 2012 - 2014, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (Tham gia).
2. Một số biện pháp phát triển kĩ năng sử dụng phương tiện công nghệ theo hướng dạy học tích cực cho GV Lịch sử ở trường THPT, 2014 - 2015, Đề tài cấp Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Chủ nhiệm)
3. Quy trình tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội 2, 2016 - 2018, Đề tài ưu tiên cấp Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Chủ nhiệm)
4. Dự án viết Sách giáo khoa THPT, 2017 - 2027, Nhà xuất bản Giáo dục (Thành viên)

Sách / Bài báo xuất bản

I. Sách
1. Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay, Nxb. Lý luận Chính trị, H. 2016 (tham gia)
2. Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực, Nxb Giáo dục Việt Nam, H. 2017 (tham gia)
II. Bài báo
  
1. Thiết kế và sử dụng phim tư liệu lịch sử với sự hỗ trợ của phần mềm Proshow Gold, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 68/2011, trang 25 -27; 30.
2. Phát triển kĩ năng sử dụng phương tiện công nghệ cho giáo viên môn Lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 28 (1S), trang 135 - 141, 2012.
3.  Sử dụng dịch vụ Google Sites thiết kế WebQuest hỗ trợ dạy học Lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội 2, số 27/2013, tr. 106 - 112.
4. Sử dụng phần mềm Hot Potatoes thiết kế công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội 2, số 31/2014, tr. 81 - 86.
5. Thiết kế và triển khai bài dạy môn Lịch sử ở trường THPT với sự hỗ trợ của phương tiện công nghệ, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội 2, số 42/2016, tr. 124 - 130.
6. Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN,  Vol 33 No 2,Published Jun 22, 2017 (DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4090)

 

Báo cáo tại các hội thảo

1. Using caricature in Federal Republic of Germany History textbook - Experience for compiling Vietnamese History textbook, International Workshop on Reorienting and Modernizing School Curriculum and Textbooks to Address Sustainability, Ha noi 10/2013, p.272 - 281
2. Xây dựng quy trình sử dụng phương tiện công nghệ hỗ trợ triển khai bài dạy môn Lịch sử ở trường THPT, Hội thảo Phát triển thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm ở trường mầm non và phổ thông, Hà Nội 10/2013, tr. 109 - 117
3. Kiêng húy trong xã hội phong kiến Việt Nam, Hội nghị SV nghiên cứu khoa học các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ 7, Đà Nẵng, 10/2104, tr. 776 - 782.
4. Đề xuất kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2015, Hội thảo toàn quốc: Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm, Đà Nẵng, 10/2015, tr. 800 - 807
5. Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây hỗ trợ dạy học môn Lịch sử ở trường THPT, Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, 2015 
6. Vận dụng mô hình học tập kết hợp (Blended learning) trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - 1884, Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử trong bối cảnh hiện nay”, Hà Nội , 2016
7. Hệ thống học liệu điện tử quốc gia cho môn Lịch sử của Australia và một vài kinh nghiệm cho Việt Nam, HT Khoa học quốc tế: Đào tạo và bồi dưỡng GV môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Nxb. ĐHQGHN, ISBN: 9786046299769, H. 2017

Blog khoa học

https://www.edmodo.com/profile/ninhhanhhp/feed?source=profile
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây