Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Số điện thoại 1663367268
Địa chỉ Khoa Lịch sử - ĐHSP Hà Nội 2
Email nguyenthituyetnhung@hpu2.edu.vn
Chức vụ Giảng viên
Đơn vị Khoa Lịch sử

Quá trình công tác

Từ năm 2007 đến nay giảng dạy tại Khoa Lịch sử - ĐHSP Hà Nội 2

Giải thưởng khoa học

Đạt giải ba Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ 17 do Hội Khoa học Lịch sử và Quỹ giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật tổ chức

Quá trình đào tạo

Từ 2003 - 2007: Học tại Khoa Lịch sử - ĐHSP Hà Nội
2008 - 2010: Học cao học chuyên ngành Lịch sử thế giới, ĐHSP Hà Nội
2011 - 2015: Học Nghiên cứu sinh tại Khoa Lịch sử - ĐHSPHN

Dự án / Đề tài

1.Vai trò Việt kiều đối với cách mạng Lào giai đoạn 1930 - 1945, đề tài cấp trường, 2012.
2.Người Việt trong bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Lào (1893 - 1945), đề tài cấp trường, 2016/2017.
 

Sách / Bài báo xuất bản

1.Vai trò Việt kiều trong cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Lào, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 8/2015
2.Những nhân tố tác động đến phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của người Việt ở Lào trong giai đoạn 1893 - 1945, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 10/2015.
3.Sự phân bố và đời sống của lao động di thực người Việt ở Lào dưới thời kỳ Pháp thuộc (1893 - 1945), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1/2015.
4.Phu lục lộ và phu mỏ người Việt ở Lào dưới thời Pháp thuộc, số 1/2015, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 1/2015.

Báo cáo tại các hội thảo

1.Hoạt động cách mạng của Việt kiều những năm 30 của thế kỉ XX, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV tại Hải Phòng, Nxb ĐHSP, 5/2014.
2.Những nhân tố tác động đến sự di cư của người Việt ở Lào trong thời Pháp thuộc, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V, 2015.
3.Chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với kiều bào ở Lào, Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ lần thứ VIII, trường ĐHSPHN 2, 5/2014.
4.Văn hóa của người Việt ở Lào thời Pháp thuộc, Hội thảo quốc tế tại Đại học Tân Trào, Tuyên Quang, 2016.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây