Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Văn Dũng

Số điện thoại 987002279
Địa chỉ Tổ Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội 2 Đường Nguyễn Văn Linh, p.Xuân Hòa, tx.Phúc Yên, t.Vĩnh Phúc
Email nguyenvandung@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ 1. Tiếng Việt
2. Tiếng Anh
Chức vụ Trưởng khoa
Đơn vị Khoa Lịch sử

Văn bằng chứng chỉ

Văn bằng:
1. Cử nhân: Sư phạm Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội.
2. Thạc sĩ: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường ĐHKHXH và NV - ĐHQG Hà Nội.
3. Tiến sĩ: chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, Trường ĐHKHXH và NV - ĐHQG Hà Nội.
Chứng chỉ:
1. Chứng chỉ Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp (2015)

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
      1999 – Nay Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giảng viên Lịch sử

Quá trình đào tạo

1. Đại học: ngành Sư phạm Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội, từ 1994 đến 1998;
2. Thạc sĩ: ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường ĐHKHXH và NV - ĐHQG Hà Nội, từ năm 2002 đến 2005;
3. Tiến sĩ: chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đai, Trường ĐHKHXH và NV - ĐHQG Hà Nội, từ năm 2008 đến 2013.

Dự án / Đề tài

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Vấn đề nông nghiệp trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2006/2007 Cấp cơ sở Chủ nhiệm, xếp loại Tốt
2 Nghiên cứu, đánh giá sự biến đổi kinh tế - xã hội ở xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong những năm từ 1986 đến 2005 2010/2012 Cấp Bộ Chủ nhiệm, xếp loại Tốt
3. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm của Trường ĐHSP Hà Nội 2 2017 Cấp Bộ (Thuộc chương trình ETEP) Chủ nhiệm, xếp loại Tốt.


 

Sách / Bài báo xuất bản

Sách:
 
TT Tên sách Năm xuất bản Nhà xuất bản
  Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Ngọc Thụy (1930-2010) (Viết chung) 2014 Nxb Chính trị-Hành chính, Hà Nội.
  Chuyển biến kinh tế - xã hội ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng - từ thực tiễn xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (tác giả) 2015 Nxb Lý luận Chính trị
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: 50 năm thành lập, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa (1967 – 2017) (Chủ biên) 2017 Nxb Chính trị quốc gia.

Bài báo khoa học 
 
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1.  Cận đại hóa và quá trình hội nhập ở Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) 2003 Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 1/2003.
2.  Cơ sở khoa học và giá trị thực tiễn của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng 2005 Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 4/2005.
3.  Quá trình nhận thức và phát triển về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 1945) 2005 Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 4/2005.
4.  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh (1997 – 2005), 2007 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 1 (1/2007).
5.  Biến đổi kinh tế - văn hóa xã hội ở xã Đồng Quang (huyện Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh) từ 1954 đến nay 2008 Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 2 (3/2008)
6.   Biến đổi văn hóa làng Đồng Kỵ thời kỳ đổi mới 2012 Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (335), tr.25-29.
7. Chuyển biến kinh tế ở Đồng Quang (Từ Sơn – Bắc Ninh) từ sau đổi mới 2012 Tạp chí Giáo dục Lý luận (182), tr.85-88.
8. Biến chuyển kinh tế của làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh) từ 1986 đến 2010 (viết chung) 2012 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (435), tr.30-36.
9. Sự chi viện của hậu phương Thanh – Nghệ - Tĩnh cho chiến trường Bắc Bộ trong những năm 1950-1954 2015 Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Số 14 (01) 2015, Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, tr.35-39.
10. Xây dựng lực lượng chính trị - một nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Viết chung) 2015 Tạp chí Lý luận Chính trị, Số 8-2015, tr.41-46.
11. Vai trò của Đoàn Thanh niên trong phát triển nhân cách học sinh trung học phổ thông hiện nay 2018 Tạp chí Báo cáo viên, số 3-2018, tr.5-9

Báo cáo tại các hội thảo

 
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí, kỷ yếu
  1.  
Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận điểm “Cách mạng thuộc địa không những không lệ thuộc mà còn có thể thắng trước cách mạng ở chính quốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh 2004 Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trẻ, Trưởng ĐHSP Hà Nội 2.
  1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân quân du kích và chiến tranh du kích 2004 Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trẻ, Trưởng ĐHSP Hà Nội 2.
  1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền nông nghiệp toàn diện 2005 Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Khoa học – Đào tạo – Thực tiễn”, Trường ĐHSP Hà Nội 2
  1.  
Quá trình lãnh đạo, thành quả và sai lầm trong việc thực hiện cách mạng ruộng đất của Đảng trong những năm 1930 -1957 2009 Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
  1.  
Diện mạo về kinh tế, văn hóa của làng nghề Đồng Kỵ (Bắc Ninh) trong những thập kỷ đổi mới vừa qua 2014 Hội thảo quốc tế “Làng nghề và phát triển du lịch” do Trường ĐHKHXH&NV Tp Hồ Chí Minh và ĐH Silparkon Thái Lan tổ chức 3/2014, Nxb ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, tr.72-80.
  1.  
Cuộc vận động đấu tranh giành chính quyền ở xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa – Bắc Giang) trong những năm 1939-1945 2014 Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-Năm 2014¸Tập 1, Khoa học Giáo dục, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nxb Thông tin và tuyên truyền, tr.724-728, Tổ chức tại Đại học Đà Nẵng.
  1.  
Lê Quý Đôn với việc nâng cao vị thế của Đại Việt trong quan hệ bang giao với nước ngoài 2016 Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm “290 năm ngày sinh Lê Quý Đôn”, UBND Tỉnh Thái Bình tổ chức, tr.383-391.
  1.  
Từ phong trào chống thuế đến khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục hội tại Quảng Nam 2016 Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-2016)”, Sở VHTT và DL Quảng Nam, UBND TP Tam Kỳ, Viện Sử học tổ chức, tr.239-247.
  1.  
Sức mạnh mềm Việt Nam trong hội nhập quốc tế: thành tựu và vấn đề đặt ra 2017 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Sức mạnh mềm Ấn Độ, sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đồng tổ chức, tập 2, tr.290-299.

Đào tạo sau đại học:
Thạc sĩ:
TT Họ tên học viên Tên đề tài Chuyên ngành Cơ quan công tác Cơ sở đào tạo Thời gian bảo vệ
  Phan Thị Nga Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2015 Lịch sử Đảng Trường CĐ Vĩnh Phúc Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN 11/2016
  Đinh Thị Loan Đảng bộ tỉnh Nam Hà lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế nông nghiệp (1965 - 1975) Lịch sử Đảng   Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN 6/2017
  Nguyễn Thị Ngọc Linh Đảng bộ thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) lãnh đạo phát triển kinh tế từ năm 2005 đến năm 2015 Lịch sử Đảng   Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN 12/2017


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây